Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Aprilnummer Ons Voorgeslacht verschenen

Inhoud van Ons Voorgeslacht nr. 697 (Jaargang 72, april 2017):

Titel Auteur(s) Pag.
Jan Ruychrock en zijn Antwerpse nageslacht Mirjam Neuteboom-Dieleman 149
De Werken Redres van de verponding 1731 S.J. Lems 135
Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering 184