Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Aanwinsten Bibliotheek

Op deze pagina leest u welke nieuwe boeken, tijdschriften, CD-ROM’s en andere genealogische en historische publicaties de bibliotheek van Ons Voorgeslacht aan de collectie heeft toegevoegd. De meeste aanwinsten worden door leden geschonken of komen uit nalatenschappen. Ondanks het feit, dat onze collectie zeer uitgebreid is, blijkt steeds weer, dat er boeken bij zitten die wij nog niet hebben en zo een goede aanvulling vormen op onze bibliotheek. Dus heeft een boek(en) die u wil afstoten, denk aan ons.

Voor nadere informatie over de bibliotheek zoals de openingstijden en routebeschrijving zie de pagina Bibliotheek
Van sommige aanwinsten is een boekbespreking gemaakt.

Boeken met * zijn niet uitleenbaar.

Aanwinsten 2019

 

Geschiedenis van de Middeleeuwen (NL-15) Jansen, H.P.H.
De Nederlanden in de late middeleeuwen (NL-12) Boer, D.E.H. de, Marsilje, J.W.
De Lage Landen van Prehistorie tot 1500. (NL-55) Caenegem, R.C. van, Jansen, H.P.H.
Handleiding voor de beoefening v Lokale en Regionale geschiedenis (Alg-37) Jappe Alberts, W, Steur, A.G. van der
De achtergrond van de persoonskaart. Bibl. voor Geslacht- en Wapenkunde, deel 10 (Alg-36) Bemmelen, J.F. van
Rijnsburg. Landen, tienden, huizen en boomgaarden. Geredresseerde verponding 1628 (X-7-7a) Glasbergen, J.B.
Afstamming en erfelijkheid en kwartierstaat (Alg-35) Bemmelen, J.F. van
Familie Den Boer, genealogie. Boerenfamilie op het eiland IJsselmonde. Met index. (Gk-B-173) Boer, H. den
Oud-Loosduinen, de geschedenis van een Haagse woonwijk (DH-4-2) Ridder, J.G. de
Twintig eeuwen Rijswijk (DH-2-8) Hardenberg, H.
Gids voor het Gen. Onderzoek in arch. Breda, Ginneken en Princenhage. (NB-165) Rehm, G.J.
150 jaren Rijksarchief, Prinsenhof Delft. Bij tentoonstelling. (DE-70)
Uw Gemeentearchief (GL-65) GA Nijmegen
s-Gravenhage en Scheveningen. Regeeringsfamilien 1353-1739. (DH-1-45) Reede van der Kloot, M.A. van
Nieuwenhuysen, van den, Genealogie. ‘Non omnia possumus omnes’ (NB-164) Adrianssen, L.F.W.
De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en Belgie. (NL-56) Kossmann, E.H.
Gids voor cijnsregisters, Tweede verie. (NB-166) Rijksarchief Noord-Brabant
Hontenisse, Geschiedenis van (ZL- 112) Fruyter, Z.E.
Rijnland, Remonstranten Warmond. (X-11-14)
Leiden, Inneemboek 1668-1680 vh heilige geest of weeshuis (LE-39) Delforterie, C.W.
Rijnland, Tijdschrift v Soc. Genealogie en Streekgeschiedenis voor Leiden eo. (X-0-15)
Poortugaal. Begr, 1583/92,Kerkrekeningen 1652/53 en 1686/92, Rek. Armmeesters 1651/57. (IV-4-19) Aantekeningen
Poortugaal. Stadsarchief Rotterdam 464, inv. 1 (oud 166) (IV-4-18) Kopieën
Gemeenteatlas van de provincie Noord-Holland (NH-81) Kuyper, J.
Gemeenteatlas van de provincie Gelderland (GL-64) Kuyper, J.
Gemeenteatlas van de provincie Noord-Brabant (NB-163) Kuyper, J.
Historische Vereniging Rijswijk. Jaarboek 2018. (DH-2-9) red. Poortier, R.
De Lier, lidmaten 1639-1666 (met overl.) en Trouwen 1582-1593 en 1639-1659. (VIII-2-19a)
Loosduinen. Register concernerende d’Abdije van Loosduinen. Akten 1285 – 1453.(kopieën origineel) (DH-4-3)
Leiden. 16e eeuwse enquete naar buitenneringen rondom Leiden. (LE-40) Posthumus, N.W. (1912)
De voorouders van Wilhelmus Lureman (hoofdz. afkomstig uit Rotterdam en Zuid-Hollandse eilenden) (GK-L-39) Lambermont, M.Y.A. (2019)
Oegstgeest. Inventaris nr. 773. Reg A. e.v. (X-6-5)  (mei-1986)
Spijkenisse Trouwboek 1595-1643. (kopieën origineel) (II-12-4)
Spijkenisse Doopboek 1605-1642. (kopieën origineel) (II-12-5)
Poortugaal Doopboek 1605-1642. (kopieën origineel) (IV-4-20)
Poortugaal Trouwboek 1583-1604. (kopieën origineel) (IV-4-21)
Abdij van Leeuwenhorst, Regestenlijst. (X-5-2)
Abdij van Leeuwenhorst. Regestenlijst, trefwoorden index. (X-5-2a) Moor, G. de (1997)
Westland. Repertorium op de Grafelijke Lenen. Bijlage 2. (VIII-0-34)
Egmondse Analen. (NH-82) Oppermann, O. (Kemink & Z, 1933)
Delft. Dopen 1590-1602. Grafboek Oude Kerk 1367-1420. Officieren begr. in de Oude en Nw kerk (DE-69)
Resoluties v Delft betr hangen v wapens in de kerken en begraven 17e eeuw. (DE-69)
Geslachtswapens voor 1795 in de Nieuwe kerk, amoveren daarvan in 1795. (DE-69)
Officieren landmacht, Klapper op de stamboeken landmacht 1813-1924, deel I. (NL-19) Hendrikx, C.H.M. (1967)
Officieren landmacht, Klapper op de stamboeken landmacht 1813-1924, deel II. (NL-20) Hendrikx, C.H.M. (1967)
Généalogie van het geslacht van Haersolte (GK-H-116) Haersolte van Haerst, J.C. van
Le Conseil des Troubles, Liste de comdamnes 1567-1573. Veroordeelden na het Smeekschrift. (NL-18) Verheyden, A.L.E. (1961)
Transcriptie poorterboek Vlaardingen 1699-1810 II (VL-44)
Te Velde en in ‘t Garnizoen. Ned. Indië. (NL-21) Jacobs, J.R. (begin 1900)
Katwijk. De uitwateringssluizen 1404-1984. Hollandse studien, deel 13. (X-2-8) Hoogheemraadschap Delfland (1984)
Grondbezit en bestuur in de laatmiddeleeuwse ambachten Kethel en Spaland (SC-72) Verburg, A.M.

 

Aanwinsten 2018

Het Rapenburg; Geschiedenis van een Leidse gracht, deel 1 Groenhazenburch (LE-38) Th. H. Lunsingh Scheurleer
Het begin van de reformatie in de ring Heusden (NB-158) Hamoen, G
Westfriese geslachten XIII; overzicht van de familie Mantel (GK-M-77) Boon, P en Kistemaker, P
100 jaar Gereformeerde Kerk van Barendrecht (IV-1-13) Blinde, J.E.J
Genealogie van het geslacht Van Haaften (GK-H-113) Rijn, W.A. van
Wandelingen over Goeree en Overflakkee in grootvaders tijd (I-0-16) Craandijk, J.
Ontdekken, zien en beleven; historische verkenningen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (V-0-27) Kerkwijk, P.A.
Dorp in rust en onrust, Maasland 1851-1897 (VII-3-11) Kooij, T. van der
Voorne: Een beschrijving van de kuststreek. (ZH-72) Sipkes, C
Het OA van de polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard (IV-0-76) Jhr. Mr. Rheineck Leyssius, Th. van
Een hist. wandeling door de oude kernen van Ridderkerk: Slikkerveer 1400-2017 (IV-6-38) Maliepaard, A.
Hollandse parentelen deel 1 (HP-1) Tuijn, A. van der, Waag, H.van der
Quak, Zuidland (GK-Q-2) Vingerling, A
Inventaris van eene verzameling charters betr. hebbende op de geslachten van der Does, Duvenvorde, Mathenesse, enz. (GK-D-76) Doorninck, P.N. van
St. Laurentus. Parel van Crooswijk, geschiedenis van R.K. Begraafplaats & Crematorium 1867-2017 (RO-117) Hoeven, E van der
De Stompwijkse Knip: Historische Reeks Van Boheemen V (XI-5-7) Boheemen, P.J.M. van, Jansen, F.J.
Polders in kaart Noord-West Brabant 1565-1590 * (Atlas) Ham, W. van , Leenders, K.
Atlas van het Westland, 100.000 jaar ruimtelijke ontwikkeling * (Atlas) IJsselstijn, M., Mil, Y.
Maasland: Collectie Noordam map 1 t/m 7 * (III) Noordam,
Het huis van Egmont en de Beijerlanden 1491-1619 (III-1-3) Spek, J.P. Van der
Opa’s Futs; 4 eeuwen familie van der Heiden (Meerkerk) (GK-H-114) Hieden, R. van der
Geschiedenis en Genealogie van de Kethelse Famile De Vette(n) (GK-V-81) Veenman, J.
Emanuel van Portigal en Emilia van Nassau (GK-P-40) Kamp, Mr. Dr. J.L.J. van de
Rondom de Binnenmaas (III-0-24) Tresling, Mr. J.D.
‘s-Gravendeel 1593-1993. Uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil. (III-3-10) Stichting Jubileumboek ‘s-Grav. (1993)
Van Muijlwijk (GK-M-68a) Bruin, H. de
Van Aken naar Scheveningen, Scheveningse afstammelingen van Karel de Grote (DH-1-44) Zwan, F. van der, Hamelink, E. ,Spaans, M.
Index op Impost begraven Voorhout 1695-1811 (X-10-2) Hoeven, E. van der
Genealogie van de familie Laken, een warmoeziersgeslacht uit Leiden (GK-L-44) Laken, C.
Genealogie van de familie Edeling. Over een burger uit Amersfoort, die poorter wordt in Schoonhoven (GK-E-30) Zeedijk-Sacré, L.
Kwartierstatenboek van Maas en Waal (NB-159) Historische Vereniging Tweestromenland
Jaarboek 2000 Vereniging Oud-Dordrecht: Van der stede muere (DO-21) Hendriks, J , Koonings, J.
Kruisridders in de Zilverstad. De Ridderlijke Orde & de Commanderij van Schoonhoven (1395-1578) (VII-11-15) Kluijver, L.H. de
Haarlemse schepenen en hun zegels 1290-1572 (NH-77) Thierde de Bye Dolleman, M
Inventaris van het Stadsarchief van Haarlem 1245-1572 (NH-78) Koorn, F.W.J.
Opstand en uitwijking. Vluchtelingen in Sandwich tijdens de 16e eeuw (NL-54) Backhouse, M e.a.
Vlaardingen. Index op de namen van kopers en verkopers, voorkomende in akten van transport van onroerende goederen voor 1700 (ORA inv. 70-90 en 92-100). (VL-41)
Vlaardingen. Kohier van de 10e penning van 1554 (VL-42) Arch. Staten van Holland voor 1572 inv. 812
Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501 (NL-2) Niermeyer, J.F.
Onuitgegeven oorkonden betreffende de betrekkingen tusschen Holland en Brabant gedurende de XIIIe eeuw (NL-3) Obreen, H.
Geborgen Hoofdstukken. Heerlijkheden in het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg (II-0-23) Hoorn, F. van, Hordijk,L.
Delft en haar krijgsgeschiedenis (DE-67) Feitsma, W.A.
Vlaardingen in de tweede helft der zestiende eeuw (VL-43) Knottenbelt, A.
Latijnse akten uit het Bossche protocol. Een paleografische inleiding (Alg. 19) Smit, C.G.M.
De Hugenoten in Nederland (NL-4) Sjollema, H.J. e.a.
Oude Dordtse Lijfrenten. Stedelijke financiering in de vijftiende eeuw. (DO-22) VerLoren van Themaat, L.M. e.a.
Mini-Plakaatboek. Zeven van de belangrijkste wetten uit het Oud-Vaderlandse Recht (Alg. 20) Ankum, J.A. en Smidt, J.Th. de
De Ministerialiteit in het Graafschap Holland (NL-5) Enklaar, D.Th.
Oorkonden en zegels (Alg. 21) Heeringa, K.
Handel en wandel in de dertiende eeuw (NL-9) Ellmers e.a.
Middeleeuwen (Alg. 22) Boer, D.E.H., Herwaarden, J. van, Scheurkogel, J
Register van Hollandsche en Zeeuwsche Oorkonden, die in het charterboek van Van Mieris en Kluit ontbreken (NL-6) Bergh, L.Ph.C. van den
Klein plakkaatboek van Nederland (NL-8) Blécourt, A.S. de, Japikse, N.
Catalogus Oorkonden en Handschriften van het Provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen NB (NB-160) Sasse van Ysselt, A.F.O., van.
Grote provinciale atlas Zeeland * (Atlas) Wolters-Noordhoff
Atlas van de Schie. 2500 jaar werken aan land en water * (Atlas) Abrahamse, J.E.,Zee,A.van der, Kosian, M
Kaarten van Rijnland, Delfland en Schieland door Floris Balthasars 1611-1615 * (Atlas)
Kaartboek van de domeinen in het Westland door Floris Jacobszoon 1615-1634 * (Atlas) Vliet, A.P. van e.a.
Allas de Wit. Stedenatlas van de Lage Landen 1698 * (Atlas) Delft, van M., Krogt, P. van der
Delft, getekend door Charles Kemper (DE-68) Kunz, G.G.
Dussen en Heeraartswaarde 1100-1421 (Historische reeks Land van Heusden en Altena deel 1) (NB-161) Hendriks, J.P.C.A.
De familie Falck in den patriottentijd. (GK-F-22) Pater, J.C.H. de
De Huzaren van Castricum. Een geschd. Van de Nederlandse Republiek (1780-1800) (NH-80) Alberts, A.
De geschiedenis van Streefkerk 1280-1980 (V-22-7) Comité 700 jaar Streefkerk
Streefkerk 700 jaar (V-22-8) Meijden, H. van der
Korte geschiedenis van Voorburg (DH-3-2) Dijkman, B.
In Hillegoms verleden (X-1-4) Reep, J. van der
Economische geschiedenis van het Beneden Maasgebied I (1104-1399) (NL-10) Niermeijer, J.F.
Droge Voeten en de schatten van West-Brabant (NB-162) Hoek, S. van der
De familie Hakkenbroek (1381) 1522-2006 (GK-H-115) Hakkenbroek, P.
Gerlacus Buma.Een Friese patriciërszoon in het leger van Napoléon en Willem I (GK-B-172) Haersma Buma, S.van, Hopperus Buma, W.
Jubileumnummer Koggenland. (1984-2004) NGV-NH (NH-79) Leek, B.H.T.J.
Beknopte Genealogische Gids voor Nederland. Woordenboekje. (ALG-22) Draak, J. Jzn.
Taschenbuch der Zeitrechning. 10e druk. (ALG-23) Grotefend, Dr. H. (1960)
Vademecum Latijn-Nederlands. (ALG-24) Schilders, M
Handleiding Stamboomonderzoek: Op zoek naar onze voorouders. (CBG 1971) (ALG-25) Kruimel, H.L.
De Nederlandsche stad en dorpbeschrijver. (ALG-26) Ollefen, L. van, Bakker, R.
Heerlijkheden in Holland. (NL-11) Lantink, F. W. , Temminck, J.
Van Kasboekregister tot Burgerlijke Stand. (ALG-27) Heederik, G.J.
Hoe komen wij aan onze namen; oorsprong en betekenis van onze familie- en voornamen. (ALG-28) Uitman, G.J.
Encyclopedie van namen; een vraagbaak over de afkomst van Ned. En Vlaamse fam.- en geslachtsnamen. (ALG-29) Huizinga, A.
Het Nederlandsche schrift (Heemschutserie deel 59) (ALG-30) Ouwejan Kzn., R.J.
Woordenboek van voornamen. (ALG-31) Schaar. J. van der
Het namenboek. (ALG-32) Plank, A.N.W. van der
Nederlandsche geslachtsnamen. (ALG-33) Swaen, A.E.H.
Oorkonden en zegels. (ALG-34) Heeringa, K.
De Reparons, de onderzoeker en de fantast. (GK-R-55) Verhart, M.
Stamreeks Lafeber, 15 generaties van Valenciennes naar Gouda en verder. (GK-L-43) Lafeber, J.
Criminaliteit in Gouda in de 18e eeuw. (GO-35) Lafeber, J.
De oudste lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht 1379. (UT-134) Keijzer, B, de
De schepenzegels van Gorinchem 1326-1807. (GM-10) Keijzer, B. de, Hertog, H. den

 

Aanwinsten 2017

Gemeenlandshuis Delfland, Maassluis (BM-23) x
De Ring van Putten (Zuid-Hollandse Studiën XIII) (HS-13) Gouw, van der J.L.
Zuid-Hollandse Studiën XIV (HS-14) Historische vereniging Zuid-Holland
Familie-boek “Ter Borg” (GK-B-169) Kamminga, J.
De afstammelingen van Bastiaan Pieter ten Haaf (1824-1884) en Anna van Bavel (1821-1873 (GK-H-109) Overwater, A.M.
Het verraad van het Noorderkwartier (NH-68) Nierop, van H.
Van Pausé (stamreeks) (GK-P-39) Kappers, R
Het geslacht Flieringa (GK-F-20) Leopold, R.L.
Genealogie Noordman 1715-1969 (GK-N-29) Peskens, J.Th.A.
De graven van Blois, heren van Schoonhoven en Gouda (GK-B-166) Verhoef, H.A.
Reijer van der Vlugt van het eiland Rozenburg (GK-V-79) Velden, van der W. en Gaasterland, J
Register op geslachtsnamen “Beschryvinge der Stad Dordrecht” (DO-20) Balen, M.
Het geslacht van den Hoek uit Ridderkerk (GK-H-111) Hoek, van den A.P.
Het geslacht Maasdam (GK-M-75) Dam-Mast, M.A.M en Hoek, van den A.P.
Vijfhonderd jaren Herweijer (GK-H-110) Herweijer, W.A.
Genealogie Flinterman (GK-F-21) Flinterman
Genealogie van het geslacht Kranenburg (GK-K-106) Barendregt, H.J.
Genealogie Griekspoor 1e deel (GK-G-68) Griekspoor, A
Genealogie Griekspoor 2e deel (GK-G-69) Griekspoor, A
Wel en wee van het geslacht Rauws (GK-R-56) Winkel-Rauws, H
Kroniek van het geslacht Enthoven (GK-E-28) Enthoven, P.H.
De familie Olieman (GK-O-29) Olieman, P.F.
De familienaam Havenaar ca. 1590-1987 (GK-H-112) Havenaar, P.
Kroniek van het geslacht Reith (GK-R-57) Reith, J.F.
De famile Dam uit Zuid-Holland (GK-D-58) Dam-Mast, M.A.M en Hoek, van den A.P.
Rotterdam Index Weeskamer 579-634 personen A-Cornelis (RO-110) Gemeente Archief Rotterdam
Rotterdam Index Weeskamer 579-634 personen Cornelis-Jacob (RO-111) Gemeente Archief Rotterdam
Rotterdam Index Weeskamer 579-634 peronen Jacob-Maritgen (RO-112) Gemeente Archief Rotterdam
Rotterdam Index Weeskamer 579-634 personen Maritgen-Z (RO-113) Gemeente Archief Rotterdam
Rotterdam Index Weeskamer 579-634 beroepen A-Z (RO-114) Gemeente Archief Rotterdam
Rotterdam Index Weeskamer 577-582 personen A-Z (RO-115) Gemeente Archief Rotterdam
De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400-1700 (GK-C-5) Sigmond, C en Slijkerman, K.J.
Beschrijving van de DTB-boeken Rijksarchief in Noord-Holland (NH-69) Persman, J. T., Zonjee, J.J. (1973)
Gids voor genealogische onderzoek in Amsterdam (NH-72) Gemeentearchief Amsterdam
Rodenrijs, waaronder Berkel gelegen is (IX-2-11) Groeneveld, H.
Kwartierstatenboek Afd. Amsterdam & Omstreken, Deel 3. (NH-73) NGV, Afd Amsterdam (1995)
Amsterdamse Kwartierstaten en Genealogieën (NH-74) NGV, Afd Amsterdam (2003)
De graven van Blois, Heren van Schoonhoven en Gouda (GK-B-170) Verhoef, H.A.
Jan van Riebeeck, zijn Voor- en Nageslacht (GK-R-58) KNG v Geslacht- en Wapenkunde (1952)
Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950 (GK-T-26) Schmidt, Dr. C.
De scholen syn planthoven van de gemeente. Onderwijs in Zeeland en Staatsvlaanderen 1578-1801. (ZL-110) Uil, H.
Stamboek der familie Boelen (GK-B-171) Linden, W.H. van der (1941)
Vis A Saandyk, Kroniek van een Zaans geslacht (GK-V-80) Stichting Familie Vis van Zaandijk (1974)
De Militaire Willemsorde 1815-1940 (NL-49) Köffler, G.C.E. (1940)
Nakomelingen van Jan Franciscus Engels en Hendrika de Jong, , geb, resp. Kieldrecht België en Strijen. (GK-E-29) Werkgroep Gen. “Land van Strijen” (1997)
De Holiërhoekse en Zouteveense Polder. De rustieke eenvoud van een vergeten gebied (VL-40) Meuldijk, P.
De Heeren van Alkmaer, Regeerders en Regenten, Vroedschap en Raad 1264-2005 (NH-76) Cox, J.C.M.
Honderd Zeeuwse Families (ZL-111) Harthoorn, P.A. (1967)
Het Eiland Goeree, Geschiedenis, Volksleven, taal. (I-0-17) Eerzamen, F. den (1966)
Oostelijk Rotterdam, Kralingsche Veer en Capelle a/d IJssel (RO-4-6) Verheul, J. Dzn. (1970)
Betuwse genealogische bijdragen in Stukken en Brokken II (GL-62) NGV, Afd. Betuwe (1995)
Betuwse genealogische bijdragen in Stukken en Brokken III (GL-63) NGV, Afd. Betuwe (2000)
Het Wapen Aleman en de heraldiek. Nazaten van Cornelis Aleman en Johanna Margaretha Hoogland, trouwden 6-8-1880. (GK-A-21) Aleman, C Wzn. (1972)
Geschiedenis van het geslacht Mackay (GK-M-76) Mackay, D., Baron
De vijf geslachten Scheepmaker (GK-S-106) Scheepmaker, A.C. en Wijnen, C.J.J.
Het geslacht Smitshoek in de Hoeksche Waard met de oorsprong op het eiland Ijsselmonde (GK-S-107) Molema-Smitshoek, W. en Molema, P.
Jubileumboek van de NGV afdeling Delfland (1976-2011) (VIII-0-33) red. Dumon, P.H.Th e.a.
Index op verleende akten op verzoekschriften Staten v Holland en West-Friesland van Venia Aetatis 1613-1700 (NL-51) Jaeger, J.A. (1967)
Procesgids van Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (NL-52) Le Bailly, M.-Ch.
De oudere gen. v.h. Boeren- Regentengeslacht, op het eiland IJsselmonde, ca. 1450-1850 (GK-W-56) Slijkerman, K.J. (1981)
De Orde van de Unie (NL-53) Schutte, Mr. O.
Schepenen aan de Zuiderzee. De Magistraat van Harderwijk, 1700-1750 (GL-6) Duinkerken, J.
Huwelijksintekeningen van Schotse Militairen in Nederland, 1674-1655 (NL-48) Maclean, Dr. Ir. J.
De Wapenboeken van de Gelders-Overijsselse Studentenverenigingen (HE-12) Schutte, Mr. O.
Het archief van de heren van Haarlem, 1254-1321. Rijksarchieven in Holland, Inventarisreeks nr. 9 (NH-75) Kort, J.C. (1976)
Uit het grijs verleden naar het heden. (UT-137) Vos, Ds. C. (1958)
Genealogieën Van der Kooij, 2e druk 1993 (GK-K-107) Stichting Familie Van der Kooij.
De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht. Kerkgeschiedenis, kwartierstaten en genealogieën. (NL-50) Alg. Secr. Geref. Kerken in Ned.
Nederlandse Familiepenningen tot 1813 (HE-19) Bemolt van Loghum Slaterus, Dr. A.J.

Aanwinsten 2016

1585 De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders (NL-44) Asaert, G.
De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630 (NL-45) Briels, J.
Van Mauderick 1270-1695 Morel van Mourik, W.H.
De derde stad van Holland, geschd. van Delft tot 1795 (DE-56) Verhoeven, G.
Oorlog in Charlois. Het levensverhaal van Piet van Dijk (1908-2001) (GK-D-75) Dijk, van, P.
Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde gemeente te Arnemuiden 1575-1625 (deel 1) (ZL-109) Verouden, A.H.G.
Noordwijkerhout en De Zilk (1) (X-5-1) Keus, E.
Genealogische Bijdragen Leiden en omgeving (LE-37) Egmond, van J. en Snels, M.
Het Delftse grachtenboek (DE-57) Ett, H. A.
Wandeling door Oud Delft (DE-58)
Delft – tekeningen (DE-59)
Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft (DE-60)
Hoogheemraadschap van Delftland 1289-1989 (DE-61) Kemper, C.
Delftse Bruggen (DE-62) Krogt, van der, J.P.C.
Achter de gevels van Delft (DE-63) Wijsenbeek-Olthuis, T.
Ons Voorgeslacht 2014 (OV 2014) Ons Voorgeslacht
Gens Nostra 2014 (GN 2014) NGV
Oud-Amsterdam, 100 stadsgezichten (NH-70) Wenckebach, L.W.R.
Delft, een verhaal van de stad en haar bewoners (DE-64) Wijbenga, D.
Delftse Historische Sprokkelingen (DE-65 Goudappel, C.D.
400 jaar kerken in ‘de Papenhoek’ (DE-66) Warffemius, A.
Na 100 jaar opnieuw belicht. Agneta van Marken-Matthes en de Van Markens Stichting (GK-M-74) Marken-Matthenes, van A.
Voorouders in beeld. Stamboom en familiegeschiedenis.  (NL-46) Teleac-CBG
Genealogie. Van stamboom tot familiegeschiedenis. (NL-47) Teleac-CBG
Frans Halsen aan de muur. Omgang met familieportretten in Haarlem. (NH-71) Dudok van Heel, S.A.C. en Bok, M.J.
Liber Amicorum.  Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg (GK-V-78) CBG
Gouderak 10e Penning (VII-4-12) Lans, C.J.J.
Een historische wandeling door de oude kernen van Ridderkerk, deel 1: Bolnes 1400-2015 (IV -6-37 ) Maliepaard, A.
Utrechtse parentelen deel 4 (UT-130) Red. Burik, van C., Kemp, B. en Verhoef, D.
Utrechtse parentelen deel 5 (UT-131) Red. Burik, van C., Kemp, B. en Verhoef, D.
Koudekerk aan den Rijn (De Brugkerk DTB 1624-1820) (XII-4-3) Keus, E.
Opgaan, Blinken en verzinken. De geschd. Van het geslacht Brederode van Bolswaert (GK-B-167) Zijderveld, van W.
Het Groningse geslacht Corporaal (GK-C-4) Korporaal, J.

Aanwinsten 2015

Genealogie van Willem Kwakkelstein (1866-1940) (GK-K-105) C.F. Kwakkelstein
3meter5, Een familiegeschiedenis (schippersgeslacht de Bes) (GK-B-162) J. de Bes
Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek (GK-O-26) R. van Dithuijzen
Het Leidse Pluche. 150 jaar gemeente bestuur (LE-36) Red. J.A. van Doorn-Beersma
Eert uw vader en uw moeder. Het geslacht Weststrate (GK-W-55) P.J. Weststrate
Aan de slag in de kadastrale archieven (NL-35) Het kadaster
De Hoge Heerlijkheid Langerak (V-12-5) G. den Hartog, H.P.J. Keukelaar en D. Teeuwen
De Stede Nieuwpoort, deel 4, 5 en 7 (V-16-5, V-16-6, V-16-7) Historische Kring Nieuwpoort
Geschiedenis van Scheveningen deel II 1875-heden (DH-1-41) Red. M. van Doorn, K. Stal
Ons Voorgeslacht, jaargang 2012 (OV 2012) Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
Gens Nostra 2013 Nederlandse Genealogische Vereniging
Het goud van Lucardie (GK-L-42) A. Vaandrager
Alleman van Opschoor’s stam. Genealogie Opschoor vanaf ca. 1500 (GK-O-27) J.B. Opschoor
Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen (NL-36) A.Jansse
Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden (deel 2) 1625-1640 (ZL-108) A.H.G. Verouden
Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden,1572-1795 (NB-157) Red.W.A. van Ham, J.G.M. Sanders, J.Vries
Kwartierstaat Kranendonk-van der Bas * (niet uitleenbaar) P. Kranendonk
Nederlandse Leeuw, jaargang 2012 (NL 2012) KNGGW
Ons Voorgeslacht, jaargang 2013 (OV 2013) Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententien en procesbundels berusttende in het archief van de Grote Raad van Mechelen (6 delen, (1465-1580) (NL37 t/m NL 42)* J.Th. de Smidt e.a.
Familie Tuit/Tuyt/Teught en Familie Lap (GK-T-25) R.A. Mos
De Kerkmeesters van Scheveningen als beheerders van de kerkelijke goederen Scheveningen (1467-ca.1900) (DH-1-42) R.A. Mos
Familie Baak (GK-B-163) R.A. Mos
Genealogie van het geslacht van Olmen (GK-O-28) J. van Olmen
Duivenvoer. (Supplement III) (GK-D-74) M.D. Duivenvoorde
Het leven in Schoonhoven. De geschiedenis van het bestuur van de stad (VII-10-7) P. Niestadt en R. Kappers
Van der Burg, uit alle windstreken tezamen gekomen. Deel II. (GK-B-164) V.A.M. van der Burg
Boeren Bestuurders Ambachtslui (GK-V-77) H.P. Vermaat
De Nederlandsche Leeuw 2013 (NL-2013) KNGGW
De Nederlandsche Leeuw 2014 (NL-2014) KNGGW
Mannen met macht. Edellieden en de Moderne Staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen 1475-1530 (NL-43) H. Cools
Voorschoten, gereformeerd, lidmaten ca. 1621-1833 + akten van indemniteit (XI-7-10) C.W. Delforterie
De Goudse familie Bennis vanaf circa 1520 (GK-B-165) J. Bennis
Hoogendyk, Schouten Hoogendijk, Hoogendijk van Capellen, deel 6 (GK-H-108) C. Hoogendijk

 

 

Aanwinsten 2014

Kwartieren Buning-Kuijper in stamreeksen, deel 2 (GK-B-152) F.W. de Cock Buning
Kwartieren Buning-Kuijper in stamreeksen, deel 3 (GK-B-153) F.W. de Cock Buning
Altijd weer brood op de plank. Feit en fictie rond de stamreeks van Thomas Bezemer (GK-B-155) T. Bezemer
DVD ONA IJsselmonde 1661-1811 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde
Familie Speelman (GK-S-104) H.G. Visser
De Delftse Rederijkers ’Wij rapen gheneucht’ (DE-55) F.C. van Boheemen e.a.
De Westlandse Rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw (VIII-0-32) F.C. van Boheemen e.a.
Index op v. Mieris’ groot charterboek der graven van Holland (NL-32) R. Rentenaar
Oude Leede, herinneringen aan een buurtschap (IX-9-16) N. Fransoo-Sonneveld e.a.
Schaduwen over Schiedam deel 1 + 2 (1940-1945) (SC-70) B. van Bochove e.a
’t Woudt, historische reeks Midden Delfland nr. 1 (VIII-6-9) J. Moerman
Den Otter/ Zwijndrecht (GK-O-25) Th. Vermeulen
Hoogendijk, harde werkers en weldoeners (GK-H-105) C. Hoogendijk
Kwartierstaat van Jillis en Steven Herweijer (GK-H-106) J.J. Herweijer
Het getijdenboek van Gijsbrecht van Brederode (GK-B-156) Hist. Vereniging Ameide en Tienhoven
Ridders, Priesters en Predikanten in Schelluinen ( GM-9) H.J. Zuidervaart
Familie Leuvenink. Een familiekroniek uit de Achterhoek (GK-L-41) M. Leuvenink
Kwartierstatenboek NGV. Afd. ’s-Hertogenbosch-Tilburg (NB-156) Red. O. Dierckxsens e.a.
Rhoonse boerderijen en hun bewoners (IV-5-6) A. Beukelman Czn.
Rechtsprekers & Schuinmarcheerders,geschd. Van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst (GK-N-28) F. Angevaare
Deelkwartierstaat van Bertus C.S.Barendrecht. Overzicht III (lijnen naar Doen Beijens)(GK-B-157) B.C.S. Barendrecht
Deelkwartierstaat van Bertus C.S. Barendrecht. Overzicht V (een lijn naar het brouwersgeslacht Verburch te Delft (Gk-B- 158) B.C.S. Barendrecht
Van Kovelswade naar Koblenzweij (GK-K-104) T. van der Poel
Nagelaten sporen (100 jaar protestants-christelijk basisonderwijs in Rijswijk (ZH)1904-2004(DH 2-7) R. Poortier
Cats voor 1530.De geschd. Van Cats en van 2 riddergeslachten Van Cats (GK-C-3) G. van der Wal
Wapenregister van de Nederlandse adel 1814-2014 (HE- 1) C. Schimmelpenninck van der Oije e.a.
Diaconie-armen van Rhoon rekeningen 1622-1668 (IV-5-7) T. Hokken
De voorouders van Willem Stoorvogel en Johanna Noort (GK-S-105) R. Stoorvogel
De Bedelaarskolonie. (Ommerschans) (NL-33) W. Schackmann
Baltus-Vink kwartier (GK-B-159) M. Baltus en N. Baltus-Bulder
Het Bulderkwartier, deel 2b Bulder Sirre (GK-B-160) M. Baltus en N. Baltus-Bulder
Je zult maar “Van Hilten” heten (GK-H-107) K.J. van Hilten
Geschiedenis van Scheveningen. Vroegste tijd tot 1875 (DH-1-40) Red. M. van Doorn en K. Stal
Voor Ons en Ons Huis (NL- 34) C.P. Mulder en P.A. Christiaans
Het Zeeuwse geslacht Baljé en de tak Flissebaalje (GK-B-161) R. Mitshoek-Baljé, W. Molema-Smitshoek en P. Molema
Substratum, Een familiegeschiedenis (GK-Z-37) S. Zonneveld

 

Aanwinsten 2013

Waar wonen wij. Straatnamen in de gemeente Schipluiden. (VIII-6-4) Red. J.W. Moerman en A.A. Olsthoorn
Hoogendijk, Deel 4. Invloedrijk Hollands geslacht. (GK-H-64) C. Hoogendijk
Van Dijk. Een scheepsbouwersgeslacht van het eiland IJsselmonde. (GK-D-72) P. van Dijk
Over Grenzen. Jaarboek CBG 2012- deel 66 (CBG 2012) CBG
Brabanders gezocht (NB-153) Red. A.P. van Vliet
Kroniek van Molius ’s Hertogenbosch 16e eeuw (NB-154) A. Heinen
Kroniek van Arnemuiden 1695 t/m 1794 (ZL-102) J. Adriaanse
Kroniek van Arnemuiden 1795 t/m 1869 (ZL-103) J. Adriaanse
Kroniek van Arnemuiden 1870 t/m 1948 (ZL-104) J. Adriaanse
Kroniek van Arnemuiden 1948 t/m 1996 (ZL-105) J. Adriaanse
Het kind van Kee (Cornelia La Febre 1761) (GK-F-19) M. Verhart
Huw.voorw. verleden voor Schepenen van Delft(GA Delft ORA 305+306) DE-52 P.C.J. van der Krogt
Genealogie der Heren van Borselen (GK-B-148) A.W.E. Dek
Zeeuwse emigranten naar de VS van Amerika 1 + 2 (ZL-106 + ZL-107) NGV Zeeland
Vlierdens Verleden 721-1926 (NB-155) H. Beijers en P. Koolen
De Stede Nieuwpoort Deel 1 + 2 + 3 (V-16-2 + V-16-3 + V-16-4) Hist. Kring Nieuwpoort
Een vigilante famile. Het geslacht Van Beuningen in Amsterdam en Utrecht (GK-B-147) M. Breij
Chronik der Vietheer  in 3 delen (GK-V-74 t/m 76) H. Vietheer
Ons Voorgeslacht 2011 (OV-2011) Holl. Ver. voor gen. Ons Voorgeslacht
Inventaris van het Oud-Archief der gemeente Houten (UT-135)
De oude archieven van de gemeente Harmelen (UT-132) K. Heeringa
De watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572 (NL-31) J.C.A. de Meij
Inventaris van het Archief der gemeente Breukelen-Nijenrode tot 1813 + Breukelen-St. Pieter (UT-133) G.H. Kurtz
Kwartierstaat De Hek-Van Oosterhoud, deel 4 (van Zwieteren-Taktor) GK-H-103) R. de Hek
Een geslacht Stolk in de 17e eeuw in de Krimpenerwaard (GK-S-102) A.H.Stolk en H.A.Stolk
De familie Van der Woerd van Holland (GK-W-53) J.H. van der Woerd
Ons Voorgeslacht:  jaargang 2011 (OV-2011) Ons Voorgeslacht
Van Zeeuwse stam: jaargang 2010 (VZS 2010) Stichting Genealogische Publicaties Zeeland
Ons Erfgoed: jaargang 2008/2009 (OE 2008/2009)
Gens Nostra: jaargang 2012 (GN 2012) NGV
(Deel-)kwartierstaat van Hennie Wagenaar (GK-W-54) B.C.S. Barendrecht
De genealogie van een De Klerk en een De Clercq (GK-K-103) W.K. de Klerk
Boeren op Ypenburg, ontstaan en vergaan van de hofstede Ypenburg(DH-2-6) F.J.A.M. van der Helm
Naamindex op de huwelijken gesloten in Delft 1903-1912 (DE-53) A.R. van der Kruk en B. van der Wulp
Genealogieën van der Kooij (2013) (GK-K-65) Stichting fam. Van der Kooij
Scheepmaker Amsterdam (1600-1994) (GK-S-103) A.C. Scheepmaker en C.J.J. Wijnen
De Delftse vroedschapspenning (DE-54) N. Arkesteijn en G. Verhoeven
Het Boetregt; oorsprong en naambeteekenis van het geslacht Buddingh (GK-B-154) D.Buddingh
Jaarboek CBG, deel 67: De Genealogische werkplaats (CBG 2013) Centraal Bureau voor Genealogie
Kwartieren Buning-Kuijper in stamreeksen, deel 1(GK-B-151) F.W. de Cock Buning
Wapenregistraties bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie, deel 1(HE-12)* V.H. van Steenbergen van der Es
De gevallenen van Barendrecht. herdacht op 4 mei (IV-1-2) A.M. Overwater


Aanwinsten 2011/2012

Genealogie van Claes Philipsz. Heeringh (GK-H-98) R. van Heeringen
Pioniers van “het Oude Land” , Kroniek van Ooltgensplaat en de fam. Van Putten (GK-P-37) L.P. van Putten
Gesodemieter in Den Haag, over homofilie en de homovervolging in Den Haag anno 1730 (DH-1-38) F.J.A.M. van der Helm
Utrechtse Parentelen II (UT 128) C. van Burik, N. Plomp en C. van Wijngaarden
Wapenboek van het Hoogheemraadschap van Delfland (HE-7) H.K. Nagtegaal
Het wapenboekje van Willem Jacobsz., glasschilder in Den Haag (HE-6) F.H.J. van Aesch en B. de Keijzer
Hollandse Bronnen deel 1: Schoorsteengelden te Ridderkerk 1638-1644-1665 (IV-6-36) T. Hokken
Hollandse Bronnen deel 3: Schieland, Registers van de ‘Consenten’ van de Hoog Heemraden 1542-1562(1569) + Vierschaerboek 1598-1617 (ZH-70) A.M. Verbeek
Hollandse Bronnen deel 4: Het oude register van Graaf Florens (ZH-71) Mr. S. Muller Hz.
Hollandse Bronnen deel 5: Omgeroepen vanaf de pui te Ooltgensplaat (1584-1811) (I-8-1) J.J. Vervloet
Nederlandse Leeuw, jaargang 2008/2009 (NL 2008/2009) Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
Ons Voorgeslacht, jaargang 2008 (OV 2008) Ons Voorgeslacht
Van Zeeuwse Stam, jaargang 2008/2009 (VZS 2008/2009) Stichting Genealogische Publicaties Zeeland
Ons Erfgoed, jaargang 2003 (PROM 2003) Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus
Ons Erfgoed, jaargang 2006/2007 (PROM 2006/2007) Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus
Liber Amicorum Ben de Keijzer (GK-K-100) Red. A. van der Waal
Alhier gedoopt. Doopboek Leerdam 1668-1697 (VI-8-11) P. van Rooden
Het zilversmidsgeslacht Wendels in Schoonhoven (GK-W-50) F. Mol
Hoogendijk. Vanuit Capelle de wereld over(GK-H-99) C. Hoogendijk
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2011, deel 65 (CBG 2011) CBG
Kwartierstaat Wagenaar en van den Berg (GK-W-51) B.C.S. Barendrecht
Verasdonck 600 years (GK-V-71) J.P. Verasdonck en J.P.Verasdonck
Familie van Muijlwijck in het land van Arkel (GK-M-68)
De borgen voor Gijsbert van Amstel en Herman van Woerden (GK-A- 20) B. de Keijzer
Ten strijde! Het vriendenboek van de Deventer Macharius Pinninck (GK-P-38) Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
Familiekroniek Johannes van Dam en Geertje Borsje (GK-D-62) B. Ouweneel – van Dam
Genealogie van de familie Meijborg (ca. 1737 tot heden) (GK-M-69) P. Sanders
Deelkwartierstaat (No1) van Bertus C.S.Barendrecht (GK-B-79a) B.C.S. Barendrecht
Kwartierstaat De Hek – Van Oosterhoud Deel 1 (GK- H-100) R. de Hek
Kwartierstaat De Hek – Van Oosterhoud Deel 2 (GK- H-101) R. de Hek
Hoogendijk, Hoogendyk, Schouten Hoogendijk en Hoogendijk van Capellen (GK-H-104) C. Hoogendijk
Cornelis Blaak, KLM pionier zonder franje (GK-B-143) J. Hagens
Genealogie van het geslacht Stehouwer(GK-S-34) Ir. J.A. van der Giessen e.a.
Van der Kooij; grepen uit de geschd. Van een oud boerengeslacht (GK-K-101) M. van der Kooij
Het doopsgezinde geslacht Oosterbaan uit Harlingen (GK-O-22) Mr. O. Schutte
Het Bonnerveense geslacht Groenwold (GK-G-66) C. de Graaf jr. e.a.
Heren van Wassenaar, 800jr. Ned. Adelsgeslacht (GK-W-52) J. Aalbers e.a.
De familie van Beek en aanverwante geslachten in het bijzonder Oerlemans (GK-B-144) C. van Beek
Kwartierstaat van Evert Jan Willem en Geert Leendert Ter Maten- 3 delen A. ter Maten
Maat-Werk (GK-M-71) A. ter Maten e.a.
Van Kwawegen C.S. (GK- K-102) Ton Hokken
Dudok van Heel 11-10-1980 (GK-D-63) Drs. S.A.C. Dudok van Heel
Werenkroniek Bleskensgraaf ±1510-1740 (V-5-6) J.E. Heijns
Werenkroniek Molenaarsgraaf ±1540-1750 (V-15-4) J.E. Heijns
Werenkroniek Wijngaarden 1561-1737 (V-23-4) J.E. Heijns
R.A. Langerak toegang 3.03.08.083 (V-12-3) H. de Bruin
Gezinnen Langerak en omgeving (V-12-4) H. de Bruin
Gegevens uit RA en NA omgeving Gorinchem (GM-8) H. de Bruin
R.A. Bleskensgraaf toegang 3.03.08.019 (V-5-5) H. de Bruin
Kerkboeken Bleskensgraaf (V-5-4) H. de Bruin
Familie van der Merwe, van Clootwijk en van Muijlwijck (GK-M-72) J. Hartog
Molenaarsgraaf ORA 1601-1764. Weeskamer 16e eeuw. J.E. Heijns
Oud-Alblas ORA 1632-1724. Weeskamer 1681-1710 (V-15-5) J.E. Heijns
Geschd. van de Schiedamse fam. Van der Burg (GK-B-145) Mr. Dr. V.A.M. van der Burg
Evers, een geslacht uit Lichtenvoorde (GK-E-27) A.H.W.M. Pelkmans
Inneemboek Leiden van het Heiligegeest- of weeshuis te Leiden 1668-1680 (LE-30) C.W. Delforterie
Inneemboek van het Hou-Huis en Arm-Kinderhuis te Leiden 1710-1746 (LE 31) C.W. Delforterie
Bergambacht in oude ansichten deel 1 (VII-2-10) D. Blanken
Burgerlijke stand en Bevolkingsregister (NL-27) R.F. Vulsma
Latijn bij genealogisch onderzoek (NL-26) P.J.W. van den Berk
Gedenkboek Kennemerland (NH-67) N.G.V.
De Hoogstaangeslagenen in ’s Rijks directe belastingen (1848-1817) (NL-28) Mr. Dr. V.A.M. van der Burg
Heerjansdam en Kleine Lindt 650 jaar (IV-8-3) F. van ‘t Zelfden
Ned. In stukken, beeldkroniek van Nederlandse Archieven (NL-29) W.J. Pirene e.a.
Een stamreeks Groeneveld (GK-G-67) L. Wagenveld-Groeneveld
Index reg.3 Impost begraven Hardinxveld 1695-1759 (V-10-5) A.J. Stasse
Index huwelijken van personen afkomstig uit  Hardinxveld, Giessendam en Giessen-Oudekerk, die elders trouwden 1585-1700 (V-10-4) A.J. Stasse
Genealogisch tijdschrift van Midden- en West Brabant en de Bommelerwaard 2011 (GTMWB 2011) P. Sanders
Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel IIIa (LE-32) Th.H. Lunsingh Scheurleer e.a.
Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel IIIb (LE-33) Th.H. Lunsingh Scheurleer e.a.
Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel IVa (LE-34) Th.H. Lunsingh Scheurleer e.a.
Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel IVb (LE-35) Th.H. Lunsingh Scheurleer e.a.
Geschiedenis van de familie Zuiderent (GK-Z-36) Drs. E.A. Zuiderent en Ir. A.Zuiderent
Genealogie van de familie den Otter (GK-O-23) T. Vermeulen
Genealogie van Dames met de Naam den Otter (GK-O-24) T. Vermeulen
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 deel I (NL 30) Dr. A.C.F. Koch
Zij die de zee bevaren. Feit en fictie rond de stamreeks van Martinus Johannes van Rossen (GK-R-53) T.Bezemer
Kruit en Krijg (DE-51) Red. H.L.Houtzager e.a.
Genealogie Boudesteijn (GK-B-146) Red. H.L.Houtzager e.a.
Kwartierstaat van Hermanus Pietersz. Rozendaal (GK-R-54) H. de Bruin
Stamreeks Hol (GK-H-63) A. Goedhart
Verloren gegane schepen en gebleven vissers Scheveningen 1914-1920 (DH-1-39) A.van Dongen Azn.
Vink-Malan ca. 1345-2003 en aangetrouwde families (GK-V-72 + GK-V-73) M. en R.G.C. Vink
M.B. Rost van Tonningen (1852-1927) Het familieleven van een Lombokgeneraal (GK-R-52) F.J.A.M. van der Helm
De familie van Rij op een rij. Band 1 en band 2 (GK-R-46a + GK-R-46b) Familiestichting van Rij
Kwartierstaat De Hek – Van Oosterhoud  deel 3 (Oosterhoud-Barkmeijer)(GK-H-102) R. de Hek
Hendrick Donckersloot (1635-1703) (GK-D-64) H. Donkersloot
Klaas Donkersloot (1706-1773) (GK-D-65) H. Donkersloot
Hendrikus Donkersloot (1717-1776) (GK-D-66) H. Donkersloot
Sr. Nicolaas Petrus Donkersloot ( 1751-1749) (GK-D-67) H. Donkersloot
Willem Donkersloot (1758-1824) (GK-D-68) H. Donkersloot
Jacobus Donkersloot (1809-1868) (GK-D-69) H. Donkersloot
Dr. Nicolaas Bernhard Donkersloot (1813-1890) (GK-D-70) H. Donkersloot
Dr. Joost Donkersloot (1814-1869) (GK-D-71) H. Donkersloot
Utrechtse Parentelen voor 1650 deel 3 Red. C. v. Burik, B. Kemp en D. Verhoef
Stichtenaren uit vroeger jaren (UT-136) Red. F.P.N.M. Burgers e.a.
Gens Nostra 2011 (GN 2011) N.G.V.
Nederlandse Leeuw, jaargang 2010/2011 (NL 2010/2011) Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

x
Aanwinsten 2009/2010
x

Repertoria op leen- en tijnshoven in de Gelderse Vallei (UT-125) J.C. Kort
Repertoria op leen- en tijnshoven van de Dom en Oudmunster te Utrecht(UT-126) J.C. Kort
Dopen, trouwen en begraven in Oosterwijk(VI-6-5) P. van Rooden
Oosterom (GK-O-21) L. Oosterom-Hogendoorn
400 jaar Boer (GK-B-137) H. Boer
Diepenhorst II (D 60) J.S.D. van der Lem en C.P.B. van der Lem sr.
Buitenplaatsen in Zuid Holland (ZH-69)
De inzet van de tankers Duivendrecht en Bussum tijdens het conflict om Nw. Guinea (GK-E-26) A.D. van Eijk
Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2008 + 2009 (GTMWB 2008  + GTMWB 2009) P. Sanders
Nederlandse Leeuw 2006 + 2007 (NL) KNGGW
Gens Nostra 2007 + 2008 (GN) NGV
Ons Voorgeslacht 2007 + 2009(OV) Holl. Vereniging voor Gen. ‘Ons Voorgeslacht’
Armenzorg in vroeger tijden (NL 25) J.W. Koten
Van Beek (Beusichem, Amersfoort, Rotterdam) (GK-B-139) C.E.G. ten Houte de Lange
150 jaar Schevenings Steunfonds 1860-2010 (DH-1-37) N. Noordervliet-Jol
Altijd werk in Ouderkerk (GK-V-69) W. van der Velden
Het Zeeuws-Hollandse Geslacht Kerpel vanaf ca. 1535 (GK-K-99) J.B. Opschoor
Genealogie van het Rooms-Katholieke geslacht Bal uit Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland + bijlage familiegeschiedenis.(GK-B-141 + GK-B-142) J.J.M. Bal
Genealogie van de Rotterdamse tak van het Rooms-Katholieke geslacht Bal uit Zeeland (GK-B-140) Th. Vermeulen
Genealogie van de fam. Groeneveld uit Sneek (GK-G-65) Th. Vermeulen
Genealogie van de fam. Vermeulen (GK-V-70) Th. Vermeulen
Kwartierstaat van Hengel-Biesheuvel (GK-H-97) A. Bothof
Index: Een gemeente in opbouw (kerkenraadsnotulen Ridderkerk 1574-1675) (VI-6-35a) M.G. Hofman en C.J. Houtman (red.)
Utrechtse Parentelen voor 1650, deel 1 (UT-127) Red. E. Elenbaas, B. de Keijzer, B. Kemp, D. Verhoef en C. van Wijngaarden
Van Zeeuwse Stam 2006/2007 (VZS) St. Genealogische publicaties Zeeland
De Brabantse leeuw 2005, 2007, 2008, 2009 (BL)
Gedenkboek Wilton-Fijenoord 1854-1954 (WF-1)
Wilton Fijenoord Nieuws 1953 t/m 1962 (WF-2 t/m WF-6)
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 2010, deel 64 (CBG) CBG
Ons Voorgeslacht 2009 (OV) Hollandse ver. Voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
Asal Oesoel  (voorouders van Verre deel 6 Ned. Indië) (NL- 24) R. de Neve
Kwartierstaat ‘van Keulen’ (Zwolle e.o) (GK-K-98) G. van Keulen
Hendricx Hendrix Hendriks, een geslacht uit Venray (GK-H-94) H.M. Hendriks
Het verhaal Wahl (GK-W-49) W. van Dok
Kwartierstaat De Jong – Van der Heiden (GK-J-15) C.A. van Buijtene
Genealogie van het Pernisser geslacht ’t Hart (GK-H- 95) J. ’t Hart, C. ’t Hart
Correcties en aanvullingen op het Pernisser geslacht ’t Hart (GK-H-96) J. ’t Hart, C. ’t Hart
Een gemeente in opbouw (kerkenraadsnotulen Ridderkerk 1574-1675) (VI-6-35) M.G. Hofman en C.J. Houtman (red)
Boeren en boeven (Voorschoten 1500-1800) (XI-7-8) F.J.A.M. van der Helm
Duivenvoer (Supplement II) (GK-D-61) M.D. van Duijvenvoorde
Stamboom van de familie Rietveld (GK-R-51) Th. Vermeulen
Zeven eeuwen fam. Breij in het Utrechtse veenweidegebied (GK-B-138) M. Breij
Hier Leyt begraven, Leerdam 1791-1820 (VI-8-10) A.P.A. van Rooden
Het Nederlandse Fotoportret 1860-1915 (NL-22) M. van Dorpel e.a.
Het register van Puttershoek (III-10-11) L. Helms van Eis
Het huis van de levenden (RO-108) T. Hokken
De geslachten Schilperoort uit Charlois en omgeving(GK-S-32) C. Sigmond, K.J. Slijkerman, G. Schilperoort
Ottoland en Laagblokland: overlijden 1699-1811, lidmaten1734-1811(V-18-7) H. de Bruin
Benschop/Polsbroek: gezinnen 1645-1810, trouwen 1760 t/m 1761, Polsbroek 1642 t/m 1811 met hiaten(UT-123) H. de Bruin
Bleskensgraaf: GA. inventaris nr. 27 lijst 1650-1675. RA. 2/WK 1/ verpondingen 1514(V-5-4) H. de Bruin
Doop en trouw: Hei en Boeicoop (1681-1700), Leerbroek (1685-1713), Leerdam (1622-1710) (VI-8-9) H. de Bruin
Kwartierstaat van Elisabeth Johanna Catharina van Dam (GK-D-59) A. de Jong
Giessen-Nieuwkerk en Nederslingelandt, Dopen en trouwen 1671-1694 (V-7-9) A.J. Stasse
Giessen-Nieuwkerk, Dopen en trouwen 1695-1714 (V-7-7) A.J. Stasse
A.J. Stasse
De carrière van een service-engineer (Gk-E-25) A.D. van Eijk
Gedenkboek “Uit de Vroege” (VL-38) P.M.H. Welker
Het register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland
(ORA Mijnsheerenland inv. 10 + 11) ( III-7-44 + III-7-45)
L. Helms van Eis
Surinaamse Parelen uit Brits Indië (NL-23) B.L. Birjmohan
Uit Nootdorps dagelijks leven van 1500-1800 (IX-8-4) F.J.A.M. van der Helm
Genealogie van het Rotterdamse geslacht Bal (GK-B-135) J.J.M. Bal en Th. Vermeulen
Van Den Otter tot Jongenotter (Gk-O-20) Th. Vermeulen
Heinenoord; Prothocol van eijgen brieven en Renten beginnende in den jare dertich (III-0-23) L. Helms van Eis
Jaarboek CBG 2009 CBG
Boskoop Dopen 1643-1681 (Hollandse bronnen deel 2) (XI-2-4) J.J. Vervloet
Het geslacht van den Berg (Hattem en omgeving) (GK-B-136) W. van den Berg
Genealogica: Kwartierstatenboek NGV afdeling Flevoland (Fl-1) NGV
Pierik’s Erve + aanvullingen (GK-P-34 + GK-P-34a) T. van Berkum-Booi
Op den Pierik, editie B (Gk-P-35) H. Pierik
Brandwijk, Gijbeland en Laagblokland:
o.a. RA 1678-1689 Weeskamerarchief 1: 1616-1671 (V-6-2)
H. de Bruin
Brandwijk, Gijbeland en Laagblokland: verleden 1740-1811 (V-6-3) H. de Bruin
Veluwse geslachten: Kwartierstatenboek 1988 (GL-60) red. T. van den Brink
Het Register van Moerkercken (ORA Mijnsheerenland, inv. nr. 29) 1701-1735 ((III-7-39) L.Helms van Eis
Het Register van Moerkercken (ORA Mijnsheerenland, inv. nr. 36) 1616-1629 L.Helms van Eis
Het Register van Moerkercken (ORA Mijnsheerenland, inv. nr. 37) 1653-1773 (III-7-37) L.Helms van Eis
Het Register van Moerkercken (ORA Mijnsheerenland, inv. nr. 52) 1635-1773 (III-7-38) L.Helms van Eis
Het Register van Moerkercken (Heerlijkheidsarchief, inv. nr. 45) 1691-1699 (III-7-43) L.Helms van Eis
Scheveningen in oude teksten (DH-1-34) N. Noordervliet-Jol
De geschiedenis van Hillegersberg (RO-3-24) R. Vennik
Glasscherven (GK-G-64) J.B. Glasbergen
Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten (NH-64 + NH-65) S.A.C. Dudok van Heel
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2008 Centraal Bureau voor Genealogie


Aanwinsten 2008

Rotterdam 1600-1630 Michel Ball
Weesboek van Mijnsheerenland 1616-1631 NA inv. nr. 1 L. Helms van Eis
Het register van Moerkerken 1578-1606 ORA Mijnsheerenland inv. nrs. 21 en 22 (vervolg) L. Helms van Eis
Het Register van Moerkercken 1607-1612 ORA Mijnsheerenland inv. nr. 24 L. Helms van Eis
Het Register van Moerkercken 1621-1652 ORA Mijnsheerenland inv. nr. 25 L. Helms van Eis
Het Register van Moerkercken 1652-1745 ORA Mijnsheerenland inv. nr. 26 L. Helms van Eis
De voorouders van Jan Roodnat * 1928 A. Bothof
De voorouders van Niesje Elisabeth Smit *1922 A. Bothof
Kwartierstaat Keesmaat-Bothof A. Bothof
Kwartierstaat Nonhof-De Vos A. Bothof
Het voorgeslacht van Antje Boshoven 1822-1975 A. de Jong
Familiewapens, zoeken-ontwerpen-registreren H.K. Nagtegaal
Jan Jansse Bijll van Stoutghen (1585-1645) W.J. Bijl
Jaargang Ons Voorgeslacht 2006*
Jaargang Gens Nostra 2006*
Jaargang Gen. Tijdschrift voor West- en Noord Brabant en de Bommelerwaard 2007*
Zes eeuwen van der Bergen van der Gijp J.C. Geevers
Zwerven door Zuid-Holland.
De voorouders van Wilhelmus Hendricus van Wouw 1886-1968
F. Angevaare
Stadsrechtprivileges en handvesten van Schoonhoven 1280-1401 J.C.M. Cox en R. Kappers
De Nederl. Hervormde kerk van Hei- en Boeicop J.P. de Leeuw
Kastelen, Sloten en Buitens in Overschie S. de Ridder
Klompenvolk, een familie geschiedenis H.J. Klomp
Atlas van het Stichts-Hollands grensgebied L.A.M. Peters
De geuzen van 1940 (RO-107) A.M. Overwater
De Geuzen in Vlaardingen (VL-37) J. Anderson en E. Middelkoop
Verzetsmensen vernoemd in Vrijheidsakker (Barendrecht) (IV-1-11) A.M. Overwater
Door Scheveningen verbonden (DH-1-34) H.G.V. Scheveningen
Tweede Limburgs Kwartierstatenboek (LI-17) Werkgroep
Het Register van Moerkercken (ORA Mijnsheerenland, inv. nr.28) 1672-1700 (III-7-40) L. Helms van Eis
Het Register van Moerkercken, Weesboek nr. 2 (III-7-41) L. Helms van Eis
Het Register van Moerkercken, Weesboek nr. 3 (III-7-42) L. Helms van Eis
Rondom de Haagse Laakmolen (DH-1-35) L. Helms van Eis
Het geslacht van Jacob Cornelisz. Boerin uit Maasdam (GK-B-131) K.J. Slijkerman en W.T. Molema-Smitshoek
Zuidbuurt te Maasland. Beginfase 4 eeuwen fam. Van Bergen (GK-B-134) Joh. van Bergen en J.A.J. van Bergen
Kwartierstaat van Buijtene – ’t Hart (deel 1 t/m 3) (GK-B-128 t/m/ GK-B-130) C.A. van Buijtene e.a.
Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek J.C.C.F.M. van den Borne
Onderzoeksgids CBG (NL-21) R. van Drie
Duivenvoer (GK-D-56) M.D. van Duijvenvoorde
Duivenvoer (Aanvullingen-Errata Herziene editie) (GK-D-57) M.D. van Duijvenvoorde
Aanvullingen op:Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen (GK-G-61 + 62) Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus


Overige aanwinsten

Rotterdam 1600-1630 Michel Ball
De voorouders van Jan Roodnat * 1928 A. Bothof
De voorouders van Niesje Elisabeth Smit *1922 A. Bothof
Kwartierstaat Keesmaat-Bothof A. Bothof
Kwartierstaat Nonhof-De Vos A. Bothof
Het voorgeslacht van Antje Boshoven 1822-1975 A. de Jong
Familiewapens, zoeken-ontwerpen-registreren H.K. Nagtegaal
Genealogie Buijs J. Korporaal
Jan Jansse Bijll van Stoutghen (1585-1645) W.J. Bijl
Jaargang Ons Voorgeslacht 2006*
Jaargang Gens Nostra 2006*
Jaargang Gen. Tijdschrift voor West- en Noord Brabant en de Bommelerwaard 2007*
Zes eeuwen van der Bergen van der Gijp J.C. Geevers
Zwerven door Zuid-Holland.
De voorouders van Wilhelmus Hendricus van Wouw 1886-1968
F. Angevaare
Stadsrechtprivileges en handvesten van Schoonhoven 1280-1401 J.C.M. Cox en R. Kappers
Historisch Jaarboek Westland 1997 Genootschap Oud-Westland
erkel; ONA inv.nrs 774A/774B index 1703-1707 sameng. door J.Heemskerk
Benthuizen-Hoogeveen-Benthoorn;Hoofdgeld 1622 sameng. door J.Heemskerk
Transcriptie en index weerbare mannen van Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen,
Archief Hoogh. Sch. Rijnland inv. 9479
sameng. door J. Heemskerk
Benthuizen, D+T 1619-1650. Klapper
Schipluiden T 1658-1811(ref) ’t Woudt T 1683-1840
Index Huwelijksinschrijvingen Schipluiden 1658-1812
Index D + T Schipluiden:
D 1604-1610 Arch. kerkeraad Schipluiden 1
D 1619-1631 Arch. kerkeraad Schipluiden 2
D 1636-1640 ARA, DTB Schipluiden 2
T 1621-1646 Arch. kerkeraad Schipluiden 2
Beschrijving van de Heerlijkheid Alblasserdam Anno 1870 L.G. Herfst, bewerking G.Ouweneel
……tot der kinderen selffs profijt, geschiedenis van het onderwijs in Rotterdam Dr. N.L. Dodde
De Brabantse Leeuw 2006
Gens Nostra 2005 NGV
Genealogisch tijdschrift van Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2006 P. Sanders
Rotterdams Gemeente personeel, omgekomen in 1940-1945 A.M. Overwater
Het register van Moerkercken 1381-1560 L. Helms van Eis
Het register van Moerkercken 1559-1563 L. Helms van Eis
Het register van Moerkercken 1564-1578 L. Helms van Eis
Langs het spoor van de Wagemaeker
Een familie geschiedenis van 1600-heden (Kastelein)
E. Kastelein
Herinneringen van een marineman A.D. van Eijk
Herinneringen van mijn moeder (Mijna Zonneveld–van der Meijden) S. Zonneveld


Aanwinsten 2007

Nalatenschap D.J. Noordam
Caroli Magni Progenies I S. Rösch
Die Nachkommen Karl des Grossen E. Brandenburg
Ahnen zu Karl dem Grossen und Widukind E. Winkhaus
Onze Voorouders II+ III + IV NGV Rijnland
Repertorium v.d. NH predikanten tot 1816
Deel 1: predikanten
Deel 2: gemeenten
Maaslandse Bronnen deel 1 Historische vereniging Maasland
Het Burgerweeshuis te ’s-Gravenhage mr. H. Hardenberg
De stad Delft tot 1572 Cultuur en maatschappij
De stad Delft 1572-1667 Cultuur en maatschappij red. drs. I.V.T. Spaander en drs. R.A. de Leeuw
De stad Delft 1667-1813 Cultuur en maatschappij red. drs. I.V.T. Spaander en drs. R.A. de Leeuw
De stad Delft 1813-1914 Cultuur en maatschappij
Inventaris van het archief van het heilige geest- of arme wees- en kinderhuis te Leiden S.W.M.A. den Haan
Meeten, boren en besien; Turfwinning Rijnland 1680-1800 A.J.J. van ’t Riet
De geschiedenis van de fam. Van der Lelij, comende van den Dorpe van Maeslant A.J. Noordam e.a.
Gids van Rijnlands Archieven
deel 1: Archieven van het Hoogheemraadschap
deel 2: Archieven van polders binnen Rijnland gelegen
G. ’t Hart
J.A. van den Hoek
Maassluis in Oorlog en Beroerte A. Brouwer en I. Vellekoop
Delflands 16e eeuwse kohieren van slegturven C. Postma en G.J. Klapwijk
De vroedschap van ’s-Gravenhage 1572-1795 H.P. Fölting
Van Vogelvangh tot Vogelzang M. Roosendaal-Schotte, A. Roosendaal
De Westlandse Rederijkerskamers in de 16e en 17e eeuw F.C. van Boheemen, Th.C.J. van der Heijden
300 jaar kerk op de Hellevoetse Sluis A.J. Stasse
Leven in Maasland D.J. Noordam
Het Hoogheemraadschap van Delft in de Middeleeuwen 1290-1589 C. Postma
Naeltwick red. H.I.M. Groenewegen en P.W. Vis
Het huis Honselaarsdijk Th. Morriën
Een boerenstand die verdween; boerderijen in en om de Lier J. den Hoed en K. van Dijk


Aanwinsten 2006/2007

Het voorgeslacht van Pieter de Jong 1882-1961 A. de Jong
Jaarboek 2004. Hist. ver. het land van Brederode (Vianen) Hist. ver. het land van Brederode (Vianen)
De Tijdgids, zakkalender voor 16 eeuwen * A.M. Overwater
Eilandgeschiedenis in beeld uit de 17e t/m de 19e eeuw. St. Streekmuseum Hoeksche Waard
Het Register van Moerkercken (ORA Mijnsheerenland, inv. nr.1) 1532-1552 L. Helms van Eis
Het Register van Moerkercken (ORA Mijnsheerenland, inv. nr.2) 1553-1567 L. Helms van Eis
Het Register van Moerkercken (ORA Mijnsheerenland, inv. nr.4) 1544-1583 L. Helms van Eis
Het Register van Moerkercken (ORA Mijnsheerenland, inv. nr.16) 1567-1577 L. Helms van Eis
Het Register van Moerkercken (ORA Mijnsheerenland) 1619-1626 L. Helms van Eis
Het Register van Moerkercken (ORA Mijnsheerenland) 1626-1632 L. Helms van Eis
Verschillende akten betreffende Moerkercken uit andere archieven 1447-1540 L. Helms van Eis
Radierungen von Adriaen van Ostade (1610-1685) L. Helms van Eis
Oral History: zegt het voort! S. Marijnissen
Over drie dappere Scheveningers: Arie Dijkhuizen, Cornelis Spaans en Machiel Pronk Drs. S.E. Pronk Czn
Een familie Pronk in Sri Lanka Drs. S.E. Pronk Czn
Repertorium op de Grafelijke lenen in ’s-Gravenhage 1281-1650. J.C. Kort
Streekgenoten I en II (Alblasserwaard) M.W. Schakel
Verpondingen en heffingen in de Alblasserwaard, 16e en 17e eeuw J.E. Heijns
Handmerken in Drenthe B. Jonker
Parenteel Jan Middelhoek 1900-1991 S. Middelhoek
Geg. betreffende de fam. van Hattem uit het RA Kesteren en de Neder-Betuwe Collectie ir. J.van Beynum
Jubileum Jaarboek 2004 NGV. afd. Heraldiek Jhr. A.J. Gevers e.a.
Van Wieringen in Rijnland. P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen
Van aakschipper tot zwikker.* C. Denig
Sliedrechtse kiekjes Gen. ver. “De Stamboom”
Oud Den Haag in onze tijd J.W. van der Weele
Westland, Klapper DTB (district VIII)
Holland 2005, Historisch Tijdschrift
Eiland IJsselmonde; Stormvloed 1953 T. Mulders
Rotterdam R. Vermeulen
Rechterlijk Archief gemeente Lekkerkerk.
RA 1: 1787-1800 en RA 2: 1686-1744
Jaarboek 2005 CBG
Stamlijsten familie Stiemer J. van Eijk
Kwartieren Greidanus-Jaeger in Stamreeksen:
3e serie aanvullingen op de delen I en II
mr. G.J.J. van Wimmersma Greidanus
Oranje, als burgerlijke familienaam onder het Ned. volk drs. C.N. Oranje
GEUS gevreesd en SPAANS benauwd, oorlogsdreiging, gebeurtenissen,
maatregelen en ontwikkelingen in de Zwijndrechtse waard en haar omgeving gedurende
de periode 1566 tot circa 1600 (ISBN 90.71287.14.9)
K. Brinkman
De stammen onder de Leeuw; bijdragen tot de geschiedenis
van de familie Bomhowere-Bomhower-Baumhewer-Boomhouwer-Boomhouer en
(Von) Baumhauer (ISBN 90 9013497 2)
Mieke Breij en Jon Baumhauer
Blockboeck der Morgentalen van Mijnsheerenland 1682
(Heerlijkheidsarchief Mijnsheerenland, inv. nr. 39)
L. Helms van Eis
Het register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1632-1640 (ORA Mijnsheerenland, inv. nr. 8) L. Helms van Eis
Het register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1647-1664 (ORA Mijnsheerenland, inv. nr. 9) L. Helms van Eis
Van Wieringen in Rijnland (ISBN 90 6455 503 6) P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen
Genealogie Voorwinde(n) 1535-2006 M. Voorwinden
Vlucht naar de Vrijheid H. Bots, G.H.M. Posthumus Meyes
De Hugenoten en de Nederlanden F. Wieringa
Uit de geschiedenis van het Westland J.G. de Ridder
Het Register van Moerkercken 1652-1732 (RA Mijnsheerenland inv. nr. 26) L. Helms v. Eis
Namen van inwoners van Mijnsheerenland en omliggende dorpen 1596-1620 L. Helms v. Eis
10e penning Nieuwveen * F.J.A.M. van der Helm
Historisch tijdschrift Holland 2005/4 en 2006/1
Delftse Gilden GA Delft
De Grote- of St. Janskerk van Schiedam J.G. Jansen
De stammen onder de Leeuw
(bijdrage tot de geschiedenis van de fam. Bomhowere)
Drs. M. de Breij, Jon Baumhauer.
Korstanje, Corstanje, Karstanje, Genealogie eind 1500-2004 Chr. Korstanje
Wateringse Quohieren: Oud-Notarieel 1, 2, 3 Historische Werkgroep “Oud-Wateringen en Kwintsheul”
Stamboom van de familie van Dam (Krimpenerwaard) D. van Dam
Ouweneel en Jongeneel (twee Zevenhuizense zusterfamilies) Dr. Willem J. Ouweneel.
Het geslacht van Teylingen-Adriaanse Ing. H. van der Haven
Historie Geografie Genealogie van het geslacht van der Haven Ing. H. van der Haven
Sepulture ofte Graftboeck van de Augustijnenkerck J. Nelemans
Het register van Moerkercken 1652-1745 (ORA Mijnsheerenland, inv.nr. 20, 82 en 85) L. Helms v.Eis
Stedelijk Gymnasium Schiedam 1879-1979
Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant V. Hamers e.a.
NGV 2006 ; publicatie nr. 3 NGV
‘GEUS gevreesd en SPAANS benauwd’, oorlogsdreiging, gebeurtenissen, maatregelen en ontwikkelingen in de Zwijndrechtse waard en haar omgeving gedurende de periode 1566 tot circa 1600, Alblasserdam 2006  (ISBN 90.71287.14.9) K. Brinkman
‘De stammen onder de Leeuw’; bijdragen tot de geschiedenis van de familie Bomhowere-Bomhower-Baumhewer-Boomhouwer-Boomhouer en (Von) Baumhauer. Utrecht/München 2001 (ISBN 90 9013497 2) Mieke Breij en Jon Baumhauer:
Blockboeck der Morgentalen van Mijnsheerenland 1682
Fallingbostel (Duitsland) 2006
L. Helms van Eis
‘Van Wieringen in Rijnland’, Schoorl 2005 (ISBN 90 6455 503 6) P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen
‘Genealogie Voorwinde(n) 1535-2006’, Berg a/d Maas (L), april 2006. M. Voorwinden
Kwartierstaat Adriana Blaak 1848-1919 (Hoeksche Waard) H. Nuiver-Rademakers
Holland: Archeologische kroniek 2005 Historische Vereniging Holland
Holland: Historisch tijdschrift 2006, deel 2 + 3 Historische Vereniging Holland
In het land van Brederode: Jaarboek 2005 Historische Vereniging Vianen
Hooftgeld 1622 in het kwartier Gouda, Index op patroniem en achternaam
Het register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1640-1690 (ORA Mijnsheerenland, inv.nrs 59 en 60) L. Helms van Eis
Het register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1688-1713 (RA Mijnsheerenland, inv.nr.12) L. Helms van Eis
Het register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1713-1732 (RA Mijnsheerenland, inv.nr.13) L. Helms van Eis
Het register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1732-1754 (RA Mijnsheerenland, inv.nr.14) L. Helms van Eis
Opmeting van de Oostzomerlanden voor Heinenoord met namen van de gebruikers
anno 1584
L. Helms van Eis
Lijst der Ambachtsheren en -vrouwen van Mijnsheerenland van Moerkercken op de Hoekse Waard van Zuid-Holland L. Helms van Eis
Beleningen en bezittingen der Ambachtsheren en -vrouwen van Mijnsheerenland van Moerkercken L. Helms van Eis
Schoonhoven: Keurkamers en regels 1705-1809 R. Kappers
Herinneringen van mijn vader Frederik Marinus Leendert Zonneveld Dr. Sjaak Zonneveld
Pieter Zonneveld en zijn nageslacht in de Oranje-polder en de Papenwegsche-Polder onder Voorschoten in de 18e en 19e eeuw Dr. Johan Zonneveld
’t Sluijsje (1580-1834) Het onbekende Rijswijkse buurtschap bij Den Haag F.J.A.M. van der Helm
Index not. Adriaen de Bije (1649-166), NA Maassluis 5491-5496
Index op achternaam en patroniem, RA Ouderkerk a/d IJssel 13,15,16,19
Een reconstructie van het leven van Marcelis van der Reep (1805-1853) J. van der Reep
Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2005 red.: P. Sanders
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 2005 red.: H.J.J.B. van den Brink
De Nederlandsche Leeuw 2004 Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
De Nederlandsche Leeuw 2005 Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
Gens Nostra 2004 NGV
Ons Erfgoed 2001 i.s.m. Prometheus
Ons Erfgoed 2004 i.s.m. Prometheus
Leidsch Jaarboekje:
1945, 1950 t/m 1978, 1980, 1882 t/m 2000
Historisch Tijdschrift Holland 2006-4
Jaarboek CBG 2006 Centraal Bureau voor Genealogie
Een geslacht Verschoor alias Van der Schoor te Charlois en Cromstrijen in de zestiende- en
zeventiende eeuw
K.J. Slijkerman
Silsilah Maluku
Voorouders van verre, deel 1: De Molukken
R. Habiboe
…..tot der kinderen selffs profijt
geschiedenis van het onderwijs in R’dam
Dr. N.L.Dodde
Het register van Moerkercken 1381-1560
(Heerlijkheidsarchief Mijnsheerenland inv. nr. 2)
L. Helms v. Eis
Het geslacht met de takken van der Wiel, van Noort, Blijgeest en Grasdijck uit Ridderkerk in de 16e en 17e eeuw K.J. Slijkerman
Rotterdams gemeentepersoneel omgekomen in de oorlogsjaren 1940-1945 A.M. Overwater

 

Legaat Van Kessel
Eind 2006 werd onze vereniging een legaat aangeboden uit de nalatenschap van de heer P.W.C. van Kessel. Het bestaat uit 44 boeken, die voornamelijk de verschillende districten van het Rijnland betreffen.

Plaats Boek Periode Bron
Leiderdorp Morgenboek 1616 OAR 5465
Lg Boskoop,Reyerscop Morgenboeken, klp’s 1543-1820 OAR 3972
Middelburg & Suytwijk Morgenboeken, klp’s 1543-1692 en 1616 OAR 5756,57en 8860,61
Boskoop eo. Morgenboeken, klp’s 1543-1804 OAR 3972, OAR 5759, OAR 6483,
Rijnland Kohier Familiegeld, alle dorpen 1674 GAL 4029, werkgroep
Rijnland, ressort Leiden Capitale lening, dorpen (alleen namen) 1599 GAL SAII 3987
Rijnland, ressort Leiden Capitale lening, dorpen (namen en bedragen) 1600 GAL SAII 3987,3989,3993
Benthuizen Morgenboek + AB (1520-1600) 1543 OAR 3873+ 3867,68
Alphen Morgenboeken + AB (1542-1668), +klp 1541-1668 OAR 3664,3665 en OAR 3658,3659
Oudshoorn & Gnephoek Morgenboeken Oudshoorn & Gnephoek I 1541-1648 OAR 6265,6266
Oudshoorn & Gnephoek Morgenboeken Oudshoorn & Gnephoek II 1564-1592 OAR 6266
Aarlanderveen Morgenboeken deel 1, perceelvergelijking, +AB 1540-1708 1540=OAR3258,
1564-1628=OAR3259,
1644-1708=OAR3260
Aarlanderveen Morgenboeken deel 2 1564,68,80,88,92 OAR 3259
Rijnland Kohier 200e penning, alle dorpen 1623 GAL 4524
Rijnland Alleen Index, Rinse penningen 1625-1722
Rijnland Rinse penningen, excl. index (zie boven) 1625-1722 GAL SAII, 4526 t/m 4644; zie tabel
Rijnland Ruytergeld, Zoutaccijns, Overschrijvingen, +klp 1602, 1611, 1680 R+Z=GAL3993, O=GAL4681,4699
Leiderdorp Doopboek, deel 1 1620-1670 NA
Rijnland Weerbare mannen, +klp 1672 OAR 9486
Rijnland Weerbare mannen, copel van Leggers, +klp 1599 OAR 9479
Rijnland, div bronnen Verzameling: Ambachtsbewaarders 1440-1700 OAR 893 (1437-1442), OAR 14 (1444-1457), OAR 15 (1461-1483)
Waddinxveen, Noord Morgenboeken I en II, klappers 1543-1736 en
1740-1832
OAR 7970 en 7971
Waddinxveen, Noord Morgenboeken I, klappers 1543-1736 OAR 7970
Waddinxveen Blaffaert (kerk. Handelingen en verantwoording) 1548-(1775) NA 42 – st.Hubertusgericht-archief
Waddinxveen Weesboek, deel 1 1575-1608 geen bronvermelding
Waddinxveen Weesboek, deel 2 1609-1640 geen bronvermelding
Waddinxveen Grafboek 1651-1774 ?
Leiden Penningen, 200e, 500e, 1000e gesorteerd 1621-1722 GAL, serie # onbekend
Hillegom Morgenboeken, deel 1 1544,64,68,80,84,88,92 OAR 4648,4649
Hillegom Morgenboeken, deel 2, xcriptie en perceelvergelijking 1543, 1592-1644 OAR 4649
Kw. van Gouda Hoofdgeld, kwartier van 1622 GAL 4023-4025
Warmond Trouwboek 1681-1721 GAL 717
Tiendenboek 1462-1579 GAL 349
Warmond Memorie 1506-1522 GAL 438
Verpondingen 1579-1580 GAL 231
Warmond Protocollen (registraties verkopen van onr. goed) 1575-1589 GAL 1189
Warmond Weesboek 1662-1684 en
1687-1694
GAL 1170
Warmond 10e Penningen 1543,53,56,62 NA 403, 823, 1145, 1470 (1543, 1553, 1556, 1562)
Warmond Kerkboek (DTL en Ab) 1599-1721 GAL 714, 715
Oegstgeest Div. belastingen, 10e P, Wapenschouw, Cap.Lening, Hfdgld, Famgld 1543-1674 P=(1544,55,57,61)GAL 322,726,1055,1376, Wmannen=(1599)OAR9479, Cap.Lening=(1599,1600,1602), Hfdgld=(1621)gal4023-4025, Famgld=(1673)
Sassenheim Kerkboek (DT) 1661-1776 NA
Kaag Kerkboek (DTL) 1621-1653 NA Alkemade #14
Koudekerk Doopboek 1693-1735 NA

Boeken met * zijn niet uitleenbaar.