Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Aanwinsten Bibliotheek

Op deze pagina leest u welke nieuwe boeken, tijdschriften, CD-ROM’s en andere genealogische en historische publicaties de bibliotheek van Ons Voorgeslacht aan de collectie heeft toegevoegd. De meeste aanwinsten worden door leden geschonken of komen uit nalatenschappen. Ondanks het feit, dat onze collectie zeer uitgebreid is, blijkt steeds weer, dat er boeken bij zitten die wij nog niet hebben en zo een goede aanvulling vormen op onze bibliotheek. Dus heeft een boek(en) die u wil afstoten, denk aan ons.

De collectie, die uit zo’n 3700 titels bestaat is te vinden in onze bibliotheekcatalogus.

Voor nadere informatie over de bibliotheek zoals de openingstijden en routebeschrijving zie de pagina Bibliotheek
Van sommige aanwinsten is een boekbespreking gemaakt.

Boeken met * zijn niet uitleenbaar.

Aanwinsten juni 2019

Giessen-Oudekerk. Historie, verhalen en foto’s van ons dorp Lakerveld, H. V-7-10
Schoonhoven, Kadastrale Atlas van Zuid-Holland 1832 VII-10-8
De oude kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen Oosterbaan, D.P. DE-73
Beroepsnamenboek Glasbergen, J.B. ALG-45
Het dubbele namenboek Houte de Lange, C.E.G. ten en A.D. de Jonge ALG-44
Het levend verleden van Schiedam Meijer, G.L. SC-73
Het Nieuwe Straatnamenboek Rook, W.P. SC-74
Bouwkundig bezit van de stad Schiedam Poels, R.W. SC-75
400 jaar Predikantsplaats Kethel en Spaland Verheijen, F.M. SC-76
Schiedam. De geschiedenis van onze stad Hist. Ver. Schiedam SC-77
Rechtsbronnen der stad Schiedam Heeringa, K. SC-78
Schiedam in oude ansichten Feijst, G. van der SC-79
Beschermd Stadsgezicht Schiedam, Tien jaar werken aan een toekomst voor het verleden Tolboom, S. SC-80
Twee eeuwen Molen De Vrijheid, van brandersmolen tot bakkersmolen Gunneweg, J.T.M. en J.L.M. Kies SC-81
Een dorp dat driemaal onderging Kethel en Spaland Raat, J. de SC-82
In en om de dorpskerk van Kethel en Spaland Raat, J. de SC-83
Honderd Schiedamse Families van 1795 tot 1940 Barjesteh van Waalwijk van Doorn, L.A.F. en C.E.G. Houte de Lange SC-84
Honderd Schiedamse Families van 1795 tot 1940 Barjesteh van Waalwijk van Doorn, L.A.F. en C.E.G. Houte de Lange SC-84a
Herbergen in Vlaardingen Assenberg, F.W. VL-45
Zuid-Holland in 144 facetten Hemert, M. van HE-65
Geboorten te Noordwijk 1873-1883 en overledenen te Noordwijk 1843-1853 Uijttenhout, G.B.H. X-4-2
Hubert Korneliszoon Poot Geerars, C.M. GK-P-41
Delfia Batavorum Archiefkast 2
Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland Okkema, J.C. ALG-46
Verre Verwanten. Familiegeschiedenis Dichterbij Drie, R. van en K.Noorda ALG-47
Inventarissen van de archieven van de gemeente Zoeterwoude (1405) 1578-1930 (1940) Graaf, C. de en P.A.N. Lakeman XI-9-6
Assendelft. Mededelingen over de geschiedenis van een Hoge Heerlijkheid Boer, J. de NH-85
Notariele akten uit de 17e en 18e eeuw, handleiding voor gebruikers Gehlen, A.FL. ALG-48
Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen Schaar, J. van der ALG-49
Register op parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars (Delflandia) Grijpink, P.M. VIII-0-35
150 jaar school Mookhoek III-11-8
Zoetermeer Rongen, K. van en H. Ouwerkerk XI-8-23
Om nooit te vergeten, een terugblik op de Watersnoodramp van 1953 in ‘s-Gravendeel III-3-11