Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Bibliotheek – Algemene informatie

Sinds 1 januari 2017 is de bibliotheek gevestigd in:

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD   Delft
Let op: de ingang is aan de achterzijde
van het rode gebouw op de hoek van
de Rotterdamseweg en de Heertjeslaan,
beneden aan de hellingbaan.
Telefonisch zijn wij op de openingstijden
te bereiken onder nummer 06-37267111.

 

De bibliotheek bevat o.a. honderden boeken, brochures, tijdschriften en microfiches. Eventueel kunt een kopie van een artikel maken m.b.v. het aanwezige kopieerapparaat. Bovendien kan op diverse genealogische cd-rom’s met de computer worden gezocht. Voor koffie of thee kan worden gezorgd. Kortom een waar eldorado voor de genealoog.

Routebeschrijving

  • Er zijn 90 eigen (gratis) parkeerplaatsen aanwezig.
  • Vanaf de A13, afslag Delft-Zuid (TU), is de bereikbaarheid heel eenvoudig:

Per trein
Per trein is het verenigingscentrum het best te bereiken via station Delft-Zuid. Vanaf dit station gaat u de trap op en boven aangekomen linksaf het Kruithuispad af. Na 300 meter kruist dit pad het Rijn-Schiekanaal en gaat u vervolgens naar beneden. U bevindt zich nu op de Rotterdamseweg en loopt die af richting Rotterdam. Na iets meer dan 1 kilometer ziet u dan aan uw linkerhand het Radex-gebouw.

Binnen afzienbare tijd zal het openbaar vervoer in deze wijk sterk worden verbeterd d.m.v. een tramverbinding (300 meter) en busverbindingen.

Openingstijden

Iedere 2e zaterdag van de maand van 11.30 – 15.30 uur (m.i.v. 2014 ook in juli en augustus)

Naast genoemde openingstijden willen wij op proef de opening van het verenigingscentrum uitbreiden met een openstelling ‘op verzoek’. Dit vooral om buitenlandse leden en leden die op grote afstand wonen, de gelegenheid te geven om tijdens hun vakantie of verblijf in de omgeving van Delft, de mogelijkheid te bieden om een bezoek te brengen aan het verenigingscentrum.

Hoe gaat dit in zijn werk?

U dient minimaal 3 weken van te voren een verzoek in te dienen bij de verenigingsbibliothecaris: bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl

In deze mail geeft u aan op welke dagen/dagdelen u een bezoek wilt brengen aan het verenigingscentrum. De verenigingsbibliothecaris neemt vervolgens contact op met iemand uit de pool vrijwilligers, die mogelijk op die dag/dat dagdeel beschikbaar is. Concrete afspraken worden gemaakt tussen u en de vrijwilliger met een cc. aan de verenigingsbibliothecaris.

Hoofd beheerscommissie

Sylvia Buit

Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183c
2629 HD   Delft