Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Overzicht CD collectie

De volgende CD’s zijn ter inzage in de bibliotheek, echter niet beschikbaar voor uitleen.

 

01. Armorial Général 1884 – 1887. Dictionnaire des termes du blason.

02. Algemeen Nederlandsch Familieblad 1883 – 1905. Tijdschrift voor geschiedenis, geslacht- wapen – zegelkunde, enz.

03. Centraal Bureau voor Genealogie. Jaarboek 1947 – 1996, mededelingen 1947 – 1994.

04. Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Nederland.

05. Heraldieke Bibliotheek 1872 – 1883 en Genealogisch en Heraldische bladen 1906 – 1915.

06. Indische Genealogische Vereniging. Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek.

07. De Navorscher 1851 – 1870. Algemeen historisch tijdschrift, met specialisatie op het gebied van genealogie, heraldiek en taalkunde.

08. De Navorscher 1871 – 1899. Algemeen historisch tijdschrift, met specialisatie op het gebied van genealogie, heraldiek en taalkunde.

09. De Navorscher 1900 – 1960. Algemeen historisch tijdschrift, met specialisatie op het gebied van genealogie, heraldiek en taalkunde.

10. Nederlandse historiën 1967 – 1998. Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis.

11. De Nederlandsche Leeuw 1883 – 1923. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.

12. De Nederlandsche Leeuw 1924 – 1960. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.

13. De Nederlandsche Leeuw 1961 – 1983. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.

14. Nederland’s Patriciaat 1910 – 1936. Centraal Bureau voor Genealogie.

15. Nederland’s Patriciaat 1937 – 1997. Centraal Bureau voor Genealogie.

16. Taxandria 1897 – 1943. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en Volkskunde.

17. De Wapenheraut 1897 – 1920. Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, wapen-, oudheidkunde, enz.

18. De Hoeksteen 1972 – 1998. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis.

19. Het notariaat in stad Meierij van ’s-Hertogenbosch tijdens de late middeleeuwen 1306 – 1531.

20. Veluwse geslachten VG 1976-2000. Vijfentwintig jaargangen, uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum van deze vereniging.

21. Alblasserdam. Bronnen voor geschiedenis en genealogie van Alblasserdam tot ca. 1812.

22. Geteld voor Napoleon. Staten van inwoners Zeeland 1796-1812.

23. Van Zeeuwse stam. Zeeuws genealogisch tijdschrift.

24. Willem van Schie 1893-1972 en Arij van Schie 1899-1971 (Parenteel, Kwartierstaat en Genealogiën).

25. VOC 400 jaar. Overzicht van de geschiedenis van de VOC.

26. Ons Zeeland 1931. Dorps- en stadsgezichten, landschappen e.d. 6000 foto’s.

27. Nederland 1908. 1100 afbeeldingen uit ANWB jubileumuitgave ‘Ons eigen land’.

28. HCC 2002 Gebruikersgroep.

29. Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging 1946-1970.

30. Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging 1971-1995.

31. Archief Schultengerechten Drenthe, Anloo, Gieten en Zuidlaren CD1.

32. Archief Schultengerechten Drenthe, Anloo, Gieten en Zuidlaren CD2.

33. Ons Waardeel 1981-1993, Sprint Arwt’n 1973-1980 en Drents Genealogisch Jaarboek 1994-2001.

34. Zeeuws kwartierstatenboek. Zes delen kwartierstatenboeken plus alle aanvullingen.

35. Lans-bestanden. Aantekeningen van wijlen dhr. C.J.J. Lans uit archivalia GA-Ouderkerk a/d IJssel.

36. Gegevens over het geslacht Gielen-Ruissen, samengesteld door dhr. A.J.M. Gielen.

37. Historische Tijdschriften Utrecht, Rhenen en omgeving.

38. Burgelijke stand Westland. Samengesteld door studiegroep genealogie ‘Westland’.

39. Geref. doopboeken van Maassluis 1609-1683 (DTB 1, 2 en 3). Samengesteld door dhr. C. Keulen.

40. Gendalim, Genealogische databank Limburg – index op de z.g.n. GRIS-bestanden per 15-7-1999.

41. Historische Gemeente Atlas van Nederland. Uitgave NGV.

42. Genealogie, CD-rom 001 1991-1996. Vervaardigd door de afdeling Bronnenbewerking van het NGV.

43. Historische Naamindex Rivierenland. 180.000 namen uit het rivierengebied. Werkgroep Betuwe Bestand.

44. Genootschap Amstelodamum 1902-1935. Alle jaarboeken & Maandbladen (35.000 pagina’s).

44a. Genootschap Amstelodamum 1936-1965. Alle jaarboeken & Maandbladen (35.000 pagina’s).

44b. Genootschap Amstelodamum 1966-1999. Alle jaarboeken & Maandbladen (35.000 pagina’s).

45. Fotocollectie behoort bij de Genealogie van het geslacht Van Eijk uit Overschie.

46. Drentsche Volksalmanak 1837-1868 en de Nieuwe Drentse Volksalmanak 1883-2001.

47. Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Lopikerwaard Dopen met doopgetuigen, trouw gegevens en lidmaten.
Samengesteld door H. de Bruin.

48. Stamboom van de familie van Herk (van Herck) , samengesteld door mevr. Margriethus van Herk te Apeldoorn.

49. Genealogisch materiaal uit de Alblasserwaard 16e en 17e eeuw. Collectie J.E. Heijns.

50. Burgerlijke stand Westland, Een uitgave van studiegroep genealogie ‘Westland’.

51. Het geslacht Leeflang. Samengesteld door Arie Leeflang, Salt Lake City (Utah).

52. Voorouders op de eilanden IJsselmonde en Hoeksche Waard. Selectie genealogische publicatie K.J. Slijkerman.

53. Geschiedenis van de familie Middelhoek. Delft 1550-1750 en Vlaardingen 1600-1800.

54. Enqueste & Informacie. Idee en realisatie Ton Hokken en Jan Mouthaan.

55. Oranje als burgerlijke familienaam onder het Nederlandse Volk. Staat in de bibliotheek naast het bijbehorende boek.

56. Gens Nostra. Nederlandse Genealogische Vereniging 60 jaar / 1946-2006. 31000 bladzijden op DVD.

57. Herinneringen van een marineman door A.D. van Eijk.

58. Ons Erfgoed 1993-2003.

59. NGV Afdeling Zaanstreek – Waterland 1987-2007.

60. NGV afd. Zuid-Limburg 200.000 bidprentjes.

61. NGV afd. Zuid-Limburg Jubileum CD.

62. Utrechtse Hoveniers.

63. DTB Westland.

64. Jaarboeken en kwartaalbladen CBG – 1947-2010.

65. NGV – 60 jaar afdeling Utrecht.

66. Verasdonck – 600 jaar familiegeschiedenis.

67. Hertogen van Brabant – 1106-2006.

68. Conflict Nieuw-Guinea (1962).

69. Inwoners van Noortwijck ca. 1600-1730.

70. Rijnlandse pachters van abdij Leeuwenhorst – 1410-1660.

71. Kerkboek Noordwijk.

72. Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard (1977-2004).

73. Vijftal bronnen voor onderzoek in het Brabantse.

74. Jubileum DVD – NGV afdeling Zaanstreek-Waterland 1987-2012.

75. Prometheus – Kwartierstatenboeken I t/m XII – Kronieken 1992 t/m 2000.