Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Cursus Oud Schrift voor Gevorderden

Kunt u onderstaande akte vlot lezen (klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)? Dan heeft u geen cursus nodig!

Hof van Holland 1620_1

Zou u oud schrift van deze moeilijkheidsgraad willen leren lezen, maar kunt u dat nog niet, dan is het onderstaande bericht voor u bestemd:

Ook komend najaar zal er een cursus Oud Schrift voor Gevorderden worden gegeven in het verenigingscentrum van Ons Voorgeslacht te Delft.

Het gaat om 8 lessen (van september tot december) waarin 17e eeuwse teksten zullen worden behandeld. Ook op de achtergrond zal worden ingegaan. De cursus wordt gegeven door Léon van der Hoeven.

U kunt zich hiervoor aanmelden door € 150,– over te maken op NL71 INGB 0004 4834 40, t.n.v. Genealogisch Bureau drs. L.M. van der Hoeven.

Het aantal cursisten is maximaal 10, dus indien u belangstelling heeft, zorg dan dat u er tijdig bij bent.

Voor vragen en aanmelding kunt u zich wenden tot genhoeven@ziggo.nl.