Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Deel 1 “Hollandse Parentelen vóór 1650” verschenen

Na losse parentelen in het verleden (Doen Beijensz., Prins Maurits), en de reeks ‘Utrechtse parentelen vóór 1650’ is er een nieuwe loot aan de genealogische stam verschenen: ‘Hollandse parentelen vóór 1650’. Hoewel eerder besloten was het aantal papieren publicaties te gaan beperken (en te vervangen door digitale uitgaven), “heeft het bestuur gemeend de eerste Hollandse parenteel in boekvorm te moeten uitgeven, omdat het een hommage wil brengen aan de beide auteurs (Anthonius van der Tuijn en Henk van der Waag), die hun sporen binnen de vereniging zeker hebben verdiend, zowel kwantitatief als kwalitatief!” (citaat uit het voorwoord van onze voorzitter).

Deel 1 van de serie bestaat uit één zeer omvangrijke parenteel, nl. die van Jacob Arentsz., smid te Schiedam. De parenteel, waarover al vele jaren in genealogische kringen gefluisterd wordt, heet in de volksmond ‘de parenteel Fabri’, en is verzonden naar alle leden.

Het bestuur spreekt de hoop uit dat deel 1 nog vele vervolgen mag krijgen!