Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Maartnummer Ons Voorgeslacht verschenen

Inhoud van Ons Voorgeslacht nr. 696 (Jaargang 72, maart 2017):

Titel Auteur(s) Pag.
Genealogie van het geslacht Koedieff
later Koedijk genaamd (Brielle, Delft)
L.M. van der Hoeven en E.W. Roscam Abbing 117
Van Mauderich in Varik W.H. Morel van Mourik 135
10e penning De Lier 1543 Krijn van Dijk 139
Vooraankondiging ALV 147
Vragen en antwoorden; Schelpenoort,
Meijeri(n)k en Van Hillegondsberg
147