Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Project genetische genealogie

Deelname aan het Project Genetische Genealogie in Nederland opnieuw mogelijk

Op 29 november 2008 werd het eerste jaar van het landelijke Project Genetische Genealogie in Nederland (een initiatief van het KNGGW, de NGV en OV) afgesloten met een zeer geslaagde DNA-dag in Leiden, waarbij meer dan 300 deelnemers aan het project aanwezig waren. Aansluitend verscheen in december 2008 het boek Zonen van Adam in Nederland. Genetische Genealogie: een zoektocht in ons DNA-archief.

Het eerste jaar heeft tal van verrassingen opgeleverd. Via de gevonden DNA-profielen kon een aantal families aan elkaar gekoppeld worden, die voor het project nog niet van een onderlinge band wist. Verrassend was voor tal van deelnemers ook de diepere oorsprong van de familie. Een oorsprong die bijvoorbeeld mogelijk te vinden is bij de zich in onze gebieden gevestigd hebbende soldaten uit het Romeinse leger.

Inmiddels is de inschrijving voor het tweede jaar van dit project al weer geopend en hebben al zich zo’n 60 nieuwe deelnemers aangemeld. Het is ook dit jaar de bedoeling de resultaten van het onderzoek aan het eind van het jaar te vervatten in een vervolg op Zonen van Adam en deelnemers worden derhalve verzocht hun stamreeksen zo volledig mogelijk in te zenden, waarbij de mogelijk bestaat ook illustraties op te nemen, mits die in een resolutie van ten minste 300 dpi worden aangeleverd.

Deelname aan het project kost 155 euro, waarvoor niet alleen de haplogroep en haplotype wordt bepaald door het hoogaangeschreven Forensisch Laboratorium voor DNA onderzoek van het LUMC onder leiding van Prof. Peter de Knijff, maar waarvoor ook naar aanleiding van de resultaten van het laboratorium onderzoek door vrijwilligers clusteranalyses plaatsvinden. Ook verwantschapsvraagstukken die kunnen voortvloeien uit het onderzoek worden door het lab te Leiden in behandeling genomen. Tevens zullen in de loop van dit jaar de gegevens van de oude en nieuwe deelnemers gekoppeld worden aan bijvoorbeeld de resultaten van de zoektocht naar de Oer-Vlaardinger en wordt er o.a. ook gesproken over het vergelijken van de resultaten met de bevindingen uit het archeologisch en DNA-onderzoek op de locatie Catharinakerk te Eindhoven. Vanzelfsprekend zullen de resultaten van dit jaar ook vergeleken worden met de resultaten van de meer dan 400 deelnemers van het afgelopen jaar.