Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Vereniging

 

Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
Opgericht 19 januari 1946
Ingeschreven K.v.K. Rotterdam nr. 40341539

Postadres

Ons Voorgeslacht
Postbus 404
3000 AK Rotterdam

 

Bezoekadres

Bibliotheek en Verenigingscentrum:
Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183C
2629 HD  Delft

 

Aandachtsgebied

Het actieve werk- en publicatiegebied van de vereniging is het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant).

 

Openingstijden verenigingscentrum

Zie de pagina Bibliotheek.

 

Bestuur

Dhr. drs. T. van der Vorm voorzitter
Dhr. J.J. Vervloet secretaris, ledenadministratie en verzendsecretariaat
Dhr. H. du Mortier penningmeester
Dhr. dr. A.A. van Beuzekom
Dhr. P. de Bruinxx
– lid, webmasters OV – HoGenDa
Mevr. S. Buit – lid, hoofd beheerscommissie
Dhr. S.J. Lems – lid, PR en Innovatie
Dhr. A. van der Waal – lid, hoofdredacteur

 

Redactie tijdschrift

Dhr. A. van der Waal (Hoofdredacteur)
Dhr. ing. M. van der Tas
Dhr. drs. P. van der Hoeven (Rubriek vragen/antwoorden, uitsluitend van genealogische aard)

 

Contributie

Zie de pagina Lidmaatschap.

 

Betalingen

IBAN bankrek: NL30INGB0000055546
t.n.v. ‘Ons Voorgeslacht’ te Delft
onder vermelding van: naam, adres en bestelnummer(s).

Voor betalingen vanuit het buitenland toevoegen:

BIC-nummer: INGBNL2A

 

ANBI-cultuur

De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ is erkend als Algemeen Nut Beogende (Culturele) Instelling (ANBI).

Statuten

De grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals aan onze vereniging, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn ondergebracht (Statuten).