Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Lidmaatschap

Doel van de verenging

De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen.

Wat zijn de voordelen verbonden aan het lidmaatschap?

Als lid:

 • ontvangt u het maandblad ‘Ons Voorgeslacht’;
 • kunt u uw genealogische vragen stellen in het maandblad;
 • krijgt u gratis onze serie ‘Hollandse Bronnen’;
 • krijgt u gratis onze serie ‘Utrechtse parentelen vóór 1650’;
 • heeft u gratis toegang tot de bibliotheek in ons verenigingscentrum;
 • wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste aanwinsten in de bibliotheek;
 • kunt u gebruik maken van onze unieke boekenuitleenservice;
 • heeft u recht op korting op onze publicaties;
 • heeft u toegang tot het besloten gedeelte van de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa).

Statutair loopt het lidmaatschap gelijk aan het kalenderjaar en bent u voor het gehele jaar de contributie verschuldigd. Vanaf aanmelding en na ontvangst van uw betaling kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging (bijvoorbeeld HoGenDa, bibliotheek). Eveneens krijgt u vanaf dat moment automatisch al onze uitgaven gratis toegezonden. De al verschenen nummers van het maandblad krijgt u met terugwerkende kracht toegezonden, zodat u t.z.t. beschikt over een compleet jaargang.

De extra uitgaven van de vereniging, die eerder in het jaar verschenen zijn, worden niet nagezonden. In het jaarverslag 2009 op blz. 8 wordt een uitleg gegeven over wat wij verstaan onder extra uitgaven, evenals de financiering daarvan.

Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar te gebeuren.

Voorts kunt u op onze website een link naar uw eigen genealogische website laten opnemen. Als lid kunt u daarvoor een verzoek richten aan de webmaster met daarbij vermeld:

 • uw naam waarmee u in de administratie van de vereniging bent opgenomen;
 • de naam van uw website;
 • het adres van uw website;
 • welke genealogische informatie het betreft.

Wij ontvangen u graag ter introductie als gast in ons verenigingscentrum te Delft.

 

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de volgende bedragen van toepassing voor onze leden:

Regio Bedrag
voor NL € 39,00
voor EUROPA € 55,00 (vermeld ‘OUR COST’)
buiten EUROPA € 65,00 (vermeld ‘OUR COST’)

 

Betalingen

IBAN bankrek: NL30INGB0000055546
t.n.v. ‘Ons Voorgeslacht’ te Delft
onder vermelding van: naam en adres.

Voor betalingen vanuit het buitenland toevoegen:

BIC-nummer: INGBNL2A

Voor vragen kunt een mail sturen naar onze penningmeester.


Geassocieerde leden

Voor degenen die in het buitenland wonen en gebruik willen maken van het besloten gedeelte van de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa), bestaat de mogelijkheid om zich als geassocieerd lid aan te sluiten. Zij krijgen het maandblad digitaal toegestuurd.
Het geassocieerde lidmaatschap kost € 25,00 per jaar.

 

Aanmelden als lid of geassocieerd lid

Als u lid wilt worden van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ kunt u het aanmeldformulier invullen.