Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift ‘Ons Voorgeslacht’, 73e jaargang 2018, nrs. 705-715

x

Titel Auteur(s) pag.
De familienotities van Elisabeth Willemsdr. Cortenhouff C.H. van Wijngaarden † en L.M. van der Hoeven 1
Dopen te Sluipwijk 1647-1654 J. Heemskerk 26
Trapper (vervolg) Mr. J.J.F. Lots † en Drs. P. van der Hoeven 37
In dienst van het land? (1672) L.M. van der Hoeven 70
In en om het land van Arkel Berend van Dooren 73
Serendipiteit H.M. Kuypers 88
10e penning De Lier 1557 Krijn van Dijk en Pieter van der Hoeven 94
West-Brabants Archief te Bergen op Zoom J. Vervloet 124
Pieter Visbach en zijn familie in Den Haag Tom de Vroom 137
West-Brabants Archief te Bergen op Zoom J. Vervloet 150
De Morgentalen van Vriesecoop en Schoten (1529) L.M. van der Hoeven 160
Begraven in Brandwijk 1688-1689 L.M. van der Hoeven 164
Vraagtekens bij jaartalaanduiding in het trouwboek van Zevenhuizen J. Heemskerk 165
Quotisatie over Middelharnis van 1733 en 1742 J. Vervloet 167
Eerste generaties van familie Van Bohemen – van Boheemen Peter J.M. van Boheemen 173
Familie Neufeglise in Leiden. Waar kwamen zij vandaan? Tom E. de Vroom 225
Het register van de Heilige Geest van Nieuwpoort, 1438-1620 H. den Hertog en B. de Keijzer 235
Een Maaslandse boerentak van het geslacht Van Oestgeest Arnold Zuiderent 273
Haardstedengeld in 1637 van de 9 dorpen rondom Gorinchem in het land van Arkel H.M. Kuypers 322
Hilleken Jan Blaesz. H.M. Kuypers 337
Doop Moordrecht J. Heemskerk 340
Verponding Woerden 1671 Ronald A. van der Spiegel 341
Bewerkte notities van de graven in de (nh-)kerk van Hekelingen Ron Schuurmans 369
Doopregisters van de protestantse kerk te Hekelingen Ron Schuurmans 375
Serendipiteit & flitsgenealogie Berend van Dooren 417
De kerkenraad van Maasland 1640-1663 Yorick Zomer 433
200e penning Woerden 1678 Drs. Ronald A. van der Spiegel 441
Schimmen in Maassluis Erika Verloop, Léon van der Hoeven en Pieter van der Hoeven 465
Jaepgen Lourisdr., de verbindende schakel tussen twee families Luck uit ’s-Gravenzande Teun van der Vorm 529
De herkomst van schoolmeester Adam Goedhart Léon van der Hoeven 552
Een verloren zoon teruggevonden J. Vervloet 557
Het kohier van het weekgeld 1573 betreffende Moordrecht Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel 562
x
Aanvullingen en correcties
Kapitein op de binnenwateren Pieter Lieffkint J.F. Wendte 30
De Rotterdamse kapitein Aert Aertsz Dubbelaer(t) J.F. Wendte 32
Een Haags geslacht Hessing J.F. Wendte 33
Nogmaals ‘de geslachtslijst van Joost Jacobsz. van Oudewater’ L.M. van der Hoeven 163
Trapper (vervolg) Pieter van der Hoeven 323
‘Het register van de Heilige Geest van Nieuwpoort, 1438-1620’ Rectificatie H. den Hertog en B. de Keijzer 324
Vraagtekens bij jaartalaanduiding in het trouwboek van Zevenhuizen J. Heemskerk 374
Utrechtse parentelen vóór 1650, aanvullingen en correcties Bob Kemp e.a 538
x
Varia
Jaap Vervloet 50 jaar bestuurslid van ‘Ons Voorgeslacht’ Mr. A.H.G. Verouden 72
Wapenregistraties van het Nederlands College Heraldiek 550
x
Mededelingen
Cursus genealogie voor gevorderden  L.M. van der Hoeven 34
Oproep (Van Vollenhove) 71
Agenda van de Algemene Ledenvergadering 136
Nieuws uit het Verenigingscentrum 223
Cursus oud schrift voor gevorderden  L.M. van der Hoeven 325
Jaap Vervloet koninklijk onderscheiden A.H.G. Verouden 326
Schriftelijke algemene ledenvergadering A.H.G. Verouden 416
Verslag schriftelijke algemene ledenvergadering A.H.G. Verouden 556
x
Vragen en antwoorden
2018.01 – BUBBESON/KUIJT/KOPPENAEL J. Heemskerk 35
2018.02 – CUNERA, HUISVROUW VAN GERRIT GIJSBERTSZ. BOSECOM Frans van de Giessen 162
2018.03 – LINDERSSE (VAN DER LINDE) / VAN DER BURGHT René de Hek 463
x
Boekbesprekingen
De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde 1578-1778 (DVD) Sylvia Buit 36
B. Vingerling, ‘Quak, Parentelen van Jasper Quak en Neeltje de Hoog, Zuivelbedrijf Quak te Zuidland’ Sylvia Buit 224
P.J.M. van Boheemen en F.J. Jansen, ‘De STOMPWIJKSE KNIP: Akkerlust en haar buurtgenoten’ Sylvia Buit 272
C. Laken, ‘Genealogie van de familie Laken, een warmoeziersgeslacht uit Leiden Sylvia Buit 414
L. Zeedijk-Sacré, ‘Genealogie van de familie Edeling’ Sylvia Buit 414
R. van der Heiden, ‘Opa’s futs’, Vier eeuwen familie Van der Heiden Sylvia Buit 414


Oude jaargangen

Voor eventuele bestellingen van jaargangen of losse katernen (die nog leverbaar zijn) en andere uitgaven verwijzen wij u naar de winkel.
Met de zoekmachine op de homepage kunt u de inhoud van de hele site doorzoeken.
De complete inhoud van 60 jaargangen (1946-2005) van het maandblad, incl. een aantal niet meer verkrijgbare (jaar)boeken is op twee CD-ROM’s te koop.