Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift ‘Ons Voorgeslacht’, 74e jaargang 2019, nrs. 716-725

 

Titel   Auteur(s) pag.
Van Van Adelaer tot Van Elburg   J. Vervloet 6
200e penning Woerden 1674   Drs. Ronald A. van der Spiegel 16
Parenteel Van Dorp   Pieter van der Hoeven 50
Eens was het Holland…   Remco van den Heuvel en Léon van der Hoeven 53
Fragmentgenealogie Camerman   E. van der Beek en H.M. Kuypers 57
Twee geslachten Coolhaas herenigd   Remco van den Heuvel 68
Genealogie van een geslacht Mans   L.M. van der Hoeven 112
Het voorgeslacht van Cornelia Gerrits van Overstege   Remco van den Heuvel 135
Kwartierstaat van Lijsbeth Ambrosius van de Wetering   B. van Dooren 145
Vlijmen Tiende Penning 1562   Drs. Ronald A. van der Spiegel 162
Een Hollandse familie Dilbeek van omtrent Ath (Vlaams Brabant)   J.F. Wendte 185
Schimmen in Maassluis   Erika Verloop, Léon van der Hoeven en Pieter van der Hoeven 191
Jan Pap(pe) en zijn voorzaten   Berend van Dooren 198
Oudewater: quohier van den 200ste penningh   Léon van der Hoeven 219
De oudste generaties van familie Kieboom (Roos) in de Hoeksche Waard, Rotterdam en Zeeland   Willeke T. Molema-Smitshoek en Piet Molema 233
Jan Steenbeckelier(s) (Steenbackelier) uit Brussel en zijn nageslacht in Den Haag   J.F. Wendte 257
Eerste generaties familie van Bohemen – van Boheemen   Peter J.M. van Boheemen 263
Het kohier van het Weekgeld 1573 betreffende Bleiswijk   Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel 268
Het kohier van het weekgeld 1573 betreffende de Lier   Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel 274
De handel en wandel van het geslacht der schoolmeesters De Soete, later De Zoete   L.M. van der Hoeven en H. Spoelstra 277
De kohieren van de twaalfde penning en het weekgeld   Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel 318
Het kohier van het weekgeld 1573 betreffende St. Maartensrecht   Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel 321
Parenteel Nachtegael, 1300-1600 (Rotterdam – Hillegersberg – Capelle aan den IJssel)   B. de Keijzer 325
Het kohier van het weekgeld betreffende Hoogeveen   Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel 458
‘IN GOD VERSTORVEN’ Beschrijving grafzerken Hillegersberg   Klaas Abel Reuvers 461
Een familie Coninxbrugge (Doessen) uit Hazerswoude   Peter Hoogerbrugge en Conny Slootweg 517
Beursmakelaar Sebastiaen Pitavin, zijn kinderen en kleinkinderen   Tom E. de Vroom 565
Het familieboek van de familie Van Groenesteijn (1606-1740   W. van Workum 579
De familie Van de Watering uit de polder Zestienhoven   Maarten van Bourgondiën 591
Kohier van het weekgeld 1573 betreffende Nieuweveen onder Den Haag   Frans van Rooijen en Ronald A. van der Spiege 607
Leerbroek, 10e penning   B. de Keijzer en H.M. Kuypers 609
De familie Koster uit Sluipwijk   J. Vervloet 613
Hoe de Amsterdamse hoenderkoper Willem Leske (1733-1764) in het IJ eindigde   J.F. Wendte 627
Over Lijsbeth Ambrosius en de knellende schoenen   Berend van Dooren 630
       
Aanvullingen en correcties      
De handel en wandel van het geslacht der schoolmeesters De Soete, later De Zoete   door L.M. van der Hoeven en H. Spoelstra 562
De herkomst van de schoolmeester Adam Goedhardt   door L.M. van der Hoeven 562
Wourterke blijkt een kabouterke   Arie Jan Stasse 634
Aanvullingen op de oudere generaties van het geslacht met de takken Van der Wael en Hoogvliet uit Hoogvliet   Willeke T. Molema-Smitshoek 638
Het land van Heusden en het Land van Altena   Valentine Wikaart-Derksen 640
Het land van Altena en het Land van Heusden     641
Genealogie van een geslacht Mans     641
Het voorgeslacht van Cornelia Gerrits van Overstege     641
Kwartierstaat van Lijsbeth Ambrosius van de Wetering     641
Parenteel Nachtegael, 1300-1600   B. de Keijzer 642
Utrechts parentelen vóór 1650     644
       
Varia      
Even voorstellen   Teun van der Vorm 1
Ton van der Tuijn (1942-2018)     3
       
Mededelingen      
AVG     5
Ontvangen subsidie HB11     8
Aan onze leden     52
Agenda van de algemene ledenvergadering     183
Digitale Nieuwsbrief ‘Ons Voorgeslacht’     232
Papier versus plastic. De verpakking van ons maandblad     323
Bibliotheekcollectie online te raadplegen     323
Voorinschrijving UP8     459
Ons Voorgeslacht en Afdeling NGV Rotterdam halen banden aan     460
Bijeenkomst voor leden van Ons Voorgeslacht     460
Cursus Oud Schrift voor gevorderden     515
Voorinschrijving UP8     515
Ons Voorgeslacht op Facebook!     563
Uitbreiding redactieteam     564
Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie en uitreiking Utrechtse parentelen 8     612
       
Vragen en antwoorden      
Hoogwerf   Jan Korpershoek 563
       
Boekbesprekingen      
Lureman   Sylvia Buit  232
Lagendijk -Bierens   Sylvia Buit  611
Rubbertijd   Sylvia Buit  611 
       

Oude jaargangen

Voor eventuele bestellingen van jaargangen of losse katernen (die nog leverbaar zijn) en andere uitgaven verwijzen wij u naar de winkel.
Met de zoekmachine op de homepage kunt u de inhoud van de hele site doorzoeken.
De complete inhoud van 60 jaargangen (1946-2005) van het maandblad, incl. een aantal niet meer verkrijgbare (jaar)boeken is op twee CD-ROM’s te koop.