Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Aangepaste dienstverlening bibliotheek

Het bestuur heeft zich gebogen over de vraag hoe we ons verenigingscentrum/bibliotheek in coronatijd toch enigszins toegankelijk kunnen maken voor onze leden.

Ingang bibliotheek onderaan de hellingbaan
Helaas is het i.v.m. de ruimte en beperkte mogelijkheden tot ventileren in ons verenigingscentrum niet mogelijk om alle RIVM-maatregelen strikt toe te passen. Daarbij hebben we als bestuur ook gekeken, hoe e.e.a. geregeld is bij de openbare bibliotheken, archieven en vergelijkbare verenigingen. Vanaf 1 juli bestaat daarom de mogelijkheid om via bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl voor de 2e zaterdag van de maand een afspraak te maken om de bibliotheek te bezoeken voor het terugbrengen/lenen van boeken. Hierbij kunt u aangeven, hoe laat u wilt komen. Bij meerdere aanvragen op dezelfde tijd vindt overleg plaats en kan hiervan afgeweken worden. Bovendien vragen we of u in de mail ook wilt aangeven, welke boeken u wilt lenen. Het is nl. momenteel zo, dat boeken, die onlangs aan de catalogus toegevoegd zijn nog niet allemaal daadwerkelijk genummerd zijn en uitgeleend kunnen worden. Het is jammer als u daardoor voor niets naar Delft zou komen.

Het is helaas niet mogelijk om tijdens uw bezoek onderzoek te doen in het verenigingscentrum.
Het spreekt vanzelf, dat de maatregelen van afstand houden, handen wassen e.d. ook bij ons van toepassing zijn.