Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Ad Fontes : terug naar de bronnen

September/oktobernummer van Ons Voorgeslacht geheel in het teken van het 75-jarig jubileum

‘Ons Voorgeslacht’ bestaat 75 jaar en dat jubileum was voor de jubileumcommissie om een groot aantal auteurs te vragen een bijzondere bron te belichten. Ad fontes: terug naar de bronnen. De respons van de auteurs overtrof onze stoutste verwachtingen. Het resultaat van hun inspanningen ligt voor u: een nummer boordevol informatie over bronnen waar u misschien niet direct aan denkt. Dit alles veelal inclusief achtergrondinformatie, tips voor de juiste interpretatie en waarschuwingen om valkuilen te vermijden.  

September/oktobernummer van 'Ons Voorgeslacht'

Het nummer is los te bestellen in de winkel (code OV 607) en voor leden digitaal te raadplegen via Hogenda.