Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Aanmelden bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

LIDMAATSCHAP / ABONNEMENT

Lidmaatschap (alleen natuurlijke personen)
Abonnement (alleen archieven en instellingen)

SOORT LIDMAATSCHAP / ABONNEMENT

Lidmaatschap/Abonnement Nederland
Lidmaatschap/Abonnement Europa
Lidmaatschap/Abonnement Overige
Digitaal lidmaatschap (geassocieerd lidmaatschap)

BETALER ABONNEMENT

Gelijk aan ontvanger lidmaatschap/abonnement
Ongelijk aan ontvanger lidmaatschap/abonnement

BETALER LIDMAATSCHAP

Aanhef:
Titel:
Voorletters:
Achternaam:
Adres:
Huisnr. / Toevoeging:
Telefoon:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
E-mail:
IBAN:
Automatische incasso:
Ik geef toestemming tot automatische incasso van het lidmaatschapsgeld
Ik gebruik Internetbankieren om mijn lidmaatschapsgeld te voldoen


MemoMaak nog GEEN (!) contributie over op de verenigingsrekening. Vriendelijk verzoek om het bericht van de ledenadministrateur en de penningmeester af te wachten om de contributie te betalen. Na het onvangst van de verschuldigde contributie krijgt u van ons het maandblad toegezonden en ook toegang tot HoGenDa.