Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

AVG Privacy verklaring Ons Voorgeslacht.

AVG Informatie aan de leden.

Door uw aanmelding als lid van Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” geeft u toestemming tot verwerking in een databestand van de door u verstrekte gegevens.

De verstrekte gegevens worden gebruikt voor:
– toezenden van het maandblad
– verlenen van toegang tot het besloten deel van HoGenDa.
– eventueel tot herinnering aan een achterstand in de contributiebetaling.
– eventueel tot herleiden van een “spookbetaling” naar de naam van een lid.

Deze gegevens worden bewaard zolang u lid bent van de vereniging.
Bij afmelden, overlijden of royement worden de gegevens gewist.

Toegang tot uw gegevens hebben uiteindelijk de ledenadministrateur en de penningmeester.

Inzien en aanpassen van gedeelten van uw gegevens is mogelijk na inloggen bij HoGenDa onder het tabblad <beheer>. Aangeven van wijzigingen die u niet zelf kunt doen worden op uw aangeven gedaan door de ledenadministrateur.

Het ledenbestand is in voldoende mate beveiligd tegen hacken en dataverlies.

Nieuwsbrief Ons Voorgeslacht

Via een aparte aanmelding geeft u aan dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Voor nieuwsbrieven geldt dat alleen maar een nieuwsbrief mag ontvangen als u zichzelf aangemeld heeft. Verder gelden dezelfde privacy-regels als hierboven bij het lidmaatschap vermeld zijn.