Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) VAN 28 MAART AFGELAST I.V.M. HET CORONAVIRUS

Geachte leden van ‘Ons Voorgeslacht’,

Het bestuur heeft, na goed overleg, besloten om de ALV van 28 maart a.s. uit te stellen i.v.m. maatregelen rond het coronavirus.

We hebben nog geen nieuwe datum vastgesteld, maar zullen die natuurlijk zo snel mogelijk communiceren via onze nieuwsbrief, Facebookpagina en website.

Bestuursverkiezing

We hebben u schriftelijk verzocht om alvast in te stemmen met de voorgestelde bestuurswisseling. U heeft geen bezwaar getoond en zelfs adhesiebetuigingen gestuurd. Daarom is onze secretaris de heer Jaap Vervloet per 7 april uit het bestuur getreden en is de heer Yorick Zomer toegetreden. Hij zal de functie van penningmeester vervullen en de heer Hans de Mortier die als secretaris.

Jaarstukken
De jaarstukken zijn nu te raadplegen.

Het algemene jaarverslag plus notulen 2019
Het financieel jaarverslag plus begroting 2020

Mocht u daar vragen over hebben, dan kunt die via onderstaande adressen stellen.

Ons Voorgeslacht
Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183C
2629 HD Delft 

Of via een e-mail aan secretaris@onsvoorgeslacht.nl.