Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

ALV druk bezocht

Als op zaterdag 6 april de vergadering van de ALV van ‘Ons Voorgeslacht’ begint, blijken er 35 leden aanwezig te zijn die er zin in hebben. Tijdens het huishoudelijke gedeelte wordt naast de gebruikelijke zaken het ambitieuze beleidsplan 2019-2020 gepresenteerd en dat valt duidelijk in goede aarde. Alle leden reageren positief en komen met goede aanvullingen. De samenstelling van het bestuur verandert ook, want Bas Lems, die op de portefeuille PR en innovatie zat, gaat de secretaristaken van Jaap Vervloet overnemen, die volgend jaar stopt met zijn bestuurstaken. Willeke Molema is nieuw in het bestuur en zal de portefeuille van Bas overnemen.

Na een korte pauze presenteert webmaster Paul de Bruin de nieuwe database in wording ‘de Hollandse Foto Databank’ (HOFODA). De kers op de taart is de boeiende presentatie over genetische genealogie door Kees van der Beek.

Na een gezellige borrel keert iedereen weer huiswaarts.