Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Aprilnummer van Ons Voorgeslacht verschenen

In het aprilnummer zijn de volgende artikelen worden opgenomen:

Het nageslacht van Hendrik van Bergen en Jan van der Leck door Alexander Hartmans.

Geleerdheid, geld en een fraaie familienaam Carbasius aan het begin van de zeventiende eeuw door J.F. Wendte.

Het familiewapen Mosselman door B. de Keijzer.

Het kohier van het weekgeld 1573 betreffende Zoutveen door Frans van Rooijen en drs. Ronald A. van der Spiegel.

Boekbespreking door Sylvia Buit.

Van der Sande, vroegere verwanten door B. van Dooren.

De herkomst van schoolmeester Adam Goedhart door Léon van der Hoeven.