Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Beloningsbeleid

Ons voorgeslacht verstrekt de bestuursleden geen enkele financiële tegemoetkoming. uitsluitend betaalde onkosten worden vergoed.