Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Overzicht CD collectie

De volgende CD’s zijn ter inzage in de bibliotheek, echter niet beschikbaar voor uitleen. Ze zijn ook terug te vinden in de bibliotheekcatalogus.

CD 001 Armorial Général 1884 – 1887. Dictionnaire des termes du blason.
CD 002 Algemeen Nederlandsch Familieblad 1883 – 1905. Tijdschrift voor geschiedenis, geslacht- wapen – zegelkunde, enz.
CD 003 Centraal Bureau voor Genealogie. Jaarboek 1947 – 1996, mededelingen 1947 – 1994.
CD 004 Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Nederland.
CD 005 Heraldieke Bibliotheek 1872 – 1883 en Genealogisch en Heraldische bladen 1906 – 1915.
CD 006 Indische Genealogische Vereniging. Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek.
CD 007 De Navorscher 1851 – 1870. Algemeen historisch tijdschrift, met specialisatie op het gebied van genealogie, heraldiek en taalkunde.
CD 008 De Navorscher 1871 – 1899. Algemeen historisch tijdschrift, met specialisatie op het gebied van genealogie, heraldiek en taalkunde.
CD 009 De Navorscher 1900 – 1960. Algemeen historisch tijdschrift, met specialisatie op het gebied van genealogie, heraldiek en taalkunde.
CD 010 Nederlandse historiën 1967 – 1998. Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis.
CD 011 De Nederlandsche Leeuw 1883 – 1923. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
CD 012 De Nederlandsche Leeuw 1924 – 1960. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
CD 013 De Nederlandsche Leeuw 1961 – 1983. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
CD 014 Nederland’s Patriciaat 1910 – 1936. Centraal Bureau voor Genealogie.
CD 015 Nederland’s Patriciaat 1937 – 1997. Centraal Bureau voor Genealogie.
CD 016 Taxandria 1897 – 1943. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en Volkskunde.
CD 017 De Wapenheraut 1897 – 1920. Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, wapen-, oudheidkunde, enz.
CD 018 De Hoeksteen 1972 – 1998. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis.
CD 019 Het notariaat in stad Meierij van ’s-Hertogenbosch tijdens de late middeleeuwen 1306 – 1531.
CD 020 Veluwse geslachten VG 1976-2000. Vijfentwintig jaargangen, uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum van deze vereniging.
CD 021 40 jaar Historische Vereniging Barendrecht, 2017; DVD
CD 022 Geteld voor Napoleon. Staten van inwoners Zeeland 1796-1812.
CD 023 Van Zeeuwse stam. Zeeuws genealogisch tijdschrift.
CD 024 Willem van Schie 1893-1972 en Arij van Schie 1899-1971 (Parenteel, Kwartierstaat en Genealogiën).
CD 025 VOC 400 jaar. Overzicht van de geschiedenis van de VOC.
CD 026 Ons Zeeland 1931. Dorps- en stadsgezichten, landschappen e.d. 6000 foto’s.
CD 027 Nederland 1908. 1100 afbeeldingen uit ANWB jubileumuitgave ‘Ons eigen land’.
CD 028 HCC Gebruikersgroep 2017-2018; geheugen stick
CD 029 Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging 1946-1970.
CD 030 Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging 1971-1995.
CD 031 Archief Schultengerechten Drenthe, Anloo, Gieten en Zuidlaren CD1.
CD 032 Archief Schultengerechten Drenthe, Anloo, Gieten en Zuidlaren CD2.
CD 033 Ons Waardeel 1981-1993, Sprint Arwt’n 1973-1980 en Drents Genealogisch Jaarboek 1994-2001.
CD 034 Zeeuws kwartierstatenboek. Zes delen kwartierstatenboeken plus alle aanvullingen.
CD 035 Lans-bestanden. Aantekeningen van wijlen dhr. C.J.J. Lans uit archivalia GA-Ouderkerk a/d IJssel.
CD 036 Gegevens over het geslacht Gielen-Ruissen, samengesteld door dhr. A.J.M. Gielen.
CD 037 Historische Tijdschriften Utrecht, Rhenen en omgeving.
CD 038 Burgelijke stand Westland. Samengesteld door studiegroep genealogie ‘Westland’.
CD 039 Geref. doopboeken van Maassluis 1609-1683 (DTB 1, 2 en 3). Samengesteld door dhr. C. Keulen.
CD 040 Gendalim, Genealogische databank Limburg – index op de z.g.n. GRIS-bestanden per 15-7-1999.
CD 041 Historische Gemeente Atlas van Nederland. Uitgave NGV.
CD 042 Genealogie, CD-rom 001 1991-1996. Vervaardigd door de afdeling Bronnenbewerking van het NGV.
CD 043 Historische Naamindex Rivierenland. 180.000 namen uit het rivierengebied. Werkgroep Betuwe Bestand.
CD 044 Genootschap Amstelodamum 1902-1935. Alle jaarboeken & Maandbladen.
CD 045 Genootschap Amstelodamum 1936-1965. Alle jaarboeken & Maandbladen.
CD 046 Genootschap Amstelodamum 1966-1999. Alle jaarboeken & Maandbladen.
CD 047 Fotocollectie behoort bij de Genealogie van het geslacht Van Eijk uit Overschie.
CD 048 Drentsche Volksalmanak 1837-1868 en de Nieuwe Drentse Volksalmanak 1883-2001.
CD 049 Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Lopikerwaard Dopen met doopgetuigen, trouw gegevens en lidmaten. Samengesteld door H. de Bruin.
CD 050 Stamboom van de familie van Herk (van Herck) , samengesteld door mevr. Margriethus van Herk te Apeldoorn.
CD 051 Genealogisch materiaal uit de Alblasserwaard 16e en 17e eeuw. Collectie J.E. Heijns.
CD 052 historische tijdschriften Gelders Rivierengebied
CD 053 Het geslacht Leeflang. Samengesteld door Arie Leeflang, Salt Lake City (Utah).
CD 054 Voorouders op de eilanden IJsselmonde en Hoeksche Waard. Selectie genealogische publicatie K.J. Slijkerman.
CD 055 Geschiedenis van de familie Middelhoek. Delft 1550-1750 en Vlaardingen 1600-1800.
CD 056 Enqueste & Informacie. Idee en realisatie Ton Hokken en Jan Mouthaan.
CD 057 Gens Nostra. Nederlandse Genealogische Vereniging 60 jaar / 1946-2006. DVD.
CD 058 Oranje als burgerlijke familienaam onder het Nederlandse Volk.
CD 059 Herinneringen van een marineman door A.D. van Eijk.
CD 060 Ons Erfgoed 1993-2003.
CD 061 HCC Genealogiedagen 2007-2008;  Kwartierstaten en Parentelen van leden
CD 062 NGV afd. Zuid-Limburg 200.000 bidprentjes.
CD 063 NGV afd. Zuid-Limburg Jubileum CD.
CD 064 Utrechtse Hoveniers.
CD 065 DTB Westland.
CD 066 Jaarboeken en kwartaalbladen CBG – 1947-2010.
CD 067 NGV – 60 jaar afdeling Utrecht.
CD 068 Verasdonck – 600 jaar familiegeschiedenis.
CD 069 Hertogen van Brabant – 1106-2006.
CD 070 Conflict Nieuw-Guinea 1962.
CD 071 Inwoners van Noortwijck ca. 1600-1730.
CD 072 Rijnlandse pachters van abdij Leeuwenhorst – 1410-1660.
CD 073 Kerkboek Noordwijk.
CD 074 Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 1977-2004.
CD 075 Taxandria 1894-1943, Brabantse Leeuw 1952-2001, Brabants Heem 1948-1998, De Kleine Meijerij 1947-2000, Land van Heusden en Altena.
CD 076 Jubileum DVD – NGV afdeling Zaanstreek-Waterland 1987-2012.
CD 077 Prometheus – Kwartierstatenboeken I t/m XII – Kronieken 1992 t/m 2000.
CD 078 Oud Notarieel Archief IJsselmonde 1661-1811.
CD 079 Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde 1578-1778.
CD 080 Stambomen Geus en De Geus.
CD 081 Het Bulderkwartier, deel 2b. Bulder en Sirre.
CD 082 Baltus – Vink kwartier. Genealogische bijlagen.
CD 083 Nederlands Adelsboek 1903-1987, CBG.
CD 084 NGV ‘s-Hertogenbosch Jubileum-CD 1957-2007.
CD 085 Alblasserdam-DVD, 2017.
CD 086 Vier eeuwen Klapwijk. Genealogische Vereniging Klapwijk.
NGV, Afdeling Rijnland; geheugenkaart.
NGV, Rijnland, 2016; stick