Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
Gezicht op Gravensteen en Gevangenenhuis te Leiden

Decembernummer van Ons Voorgeslacht verschenen

Inhoudsopgave

 • Parenteel van Cornelis Gijsbrechtsz. en Dirckgen Lourisdr. | waaruit diverse families Schenaert in Leiden en omstreken, Teun van der Vorm
 • Betrapt! Een toegift | voorouders van Peeterken Adriaensdr. in Loon, Berend van Dooren
 • Het geslacht Somvijl te Rotterdam, M.C. de Keijzer
 • De familie Koster te Sluipwijk, J. Heemskerk
 • De oudste generaties van het geslacht Bachusius | een hardnekkig kwartierstaatvirus op internet, drs. Klaas Abel Reuvers
 • Een bijzondere bron in de familie Mels te Dordrecht | (zestiende eeuw tot achttiende eeuw), Leo van der Linden
 • De leenkamer van het huis Giessenburg | een reconstructie, Léon van der Hoeven
 • Het Popperiaanse Zweyn | wat puntjes op de i, B. van Dooren
 • Boekbespreking, Sylvia Buit
 • Overdracht hoofdredactie

De artikelen zijn voor leden te downloaden op het besloten deel van Hogenda.nl.

Monster, Ter Heijde en de Zijp, maar enige jaren eerder verkend

Novembernummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Inhoudsopgave

 • Het nageslacht van Adriaen Gijsen te Monster waaronder een tak Boutesteijn | Een biografische genealogie, G.L. van Eendenburg en F.J. van Rooijen
 • Vraag en antwoorden

De artikelen zijn voor leden te downloaden op het besloten deel van Hogenda.nl.

Feestelijke taartjes met het wapen van Ons Voorgeslacht

Jubileumviering groot succes

De viering van ons 75-jarig bestaan op 2 oktober was, afgaande op alle positieve reacties, een groot succes. Al vroeg in de ochtend kwamen de meer dan 115 leden en sprekers naar de Open Hofkerk in Ommoord (Rotterdam) om een gezellige en informatieve dag te beleven. Na zo’n lange tijd was iedereen blij elkaar weer eens te zien en interessante lezingen bij te wonen over: de geschiedenis én de toekomst van ‘Ons Voorgeslacht’, Transkribus, Alle Amsterdamse Akten, de Sonttolregisters, de kenmerken van Parentelen opgesteld in de 17e eeuw en een rebelse ondernemer in Leiden.
Voorzitter Teun van der Vorm, maakte in zijn inleiding bekend dat onze hoofdredacteur Aart van der Waal, eind 2021 zal stoppen met zijn hoofdredacteurschap. Het bestuur is blij een vervanger gevonden te hebben in de persoon van Leo van der Linden, die de komende tijd zal worden ingewerkt en volgend jaar voorgesteld zal worden aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.


De dag is prima verzorgd door de beheerders en vrijwilligers van de Open Hofkerk. Het ontbrak ons aan niets. De spetterende afsluiting door de band ‘Just Us’, met op altsax één van onze leden (Denis Verhoef) was in één woord geweldig.

Rond half zes ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis.

September/oktobernummer 'Ons Voorgeslacht'

Ad Fontes : terug naar de bronnen

September/oktobernummer van Ons Voorgeslacht geheel in het teken van het 75-jarig jubileum

‘Ons Voorgeslacht’ bestaat 75 jaar en dat jubileum was voor de jubileumcommissie om een groot aantal auteurs te vragen een bijzondere bron te belichten. Ad fontes: terug naar de bronnen. De respons van de auteurs overtrof onze stoutste verwachtingen. Het resultaat van hun inspanningen ligt voor u: een nummer boordevol informatie over bronnen waar u misschien niet direct aan denkt. Dit alles veelal inclusief achtergrondinformatie, tips voor de juiste interpretatie en waarschuwingen om valkuilen te vermijden.  

September/oktobernummer van 'Ons Voorgeslacht'

Het nummer is los te bestellen in de winkel (code OV 607) en voor leden digitaal te raadplegen via Hogenda.

Special offer

Eindejaarsactie

Word nu lid van Ons Voorgeslacht en krijg de periode tot eind 2021 gratis en begin pas te betalen in 2022. Je krijgt dan toegang tot het digitale maandblad, HoGenDa en HoFoDa.

Special offer

Voor meer informatie zie de pagina over het lidmaatschap.

Voorpagina Juli/augustusnummer Ons Voorgeslacht

Juli/augustusnummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

 • Inhoudsopgave
 • Familietwisten in Schelluinen | Oude Marij Neelen († 1544) en haar verwanten, Berend van Dooren
 • Boekbespreking, Sylvia Buit
 • njiM maan si perrinG | Een sterk verhaal opgeblazen, Drs. Ronald A. van der Spiegel
 • Zegels in het archief van de Oude Kerk te Rijswijk ZH, Ben de Keijzer
 • Overzicht van de kohieren van Slagturven | In Delfland, Rijnland, en Schieland, Sjoerd A.L. de Ridder
 • Memoriaelboeck Heilige Geest | Den Haag 1558, Drs. Ronald A. van der Spiegel
 • De drie jongelingen in de brandende oven, Pieter van der Hoeven
 • Een geslacht Swaan (Heteren, Overbetuwe) | (Aanvullingen en correcties OV jrg 76 (2021)), J.F. Wendte
Plaatje folder

Ons Voorgeslacht bereikt de grens van 1400 leden

De ledengroei van onze vereniging is het laatste jaar erg snel gegaan, maar dat het zo snel zou gaan hadden we niet verwacht.
We hebben nu de grens van 1400 leden bereikt en gaan natuurlijk op voor de 1500. Het bestuur barst van de ambities en door de ledengroei kunnen we die ook gemakkelijker bereiken.

Digitaal vergaderen

Uitnodiging voor de digitale ALV van zaterdag 15 mei

Deze vergadering zal i.v.m. de coronasituatie digitaal plaatsvinden. U dient zich hier uiterlijk 13 mei via dit formulier of per e-mail  voor aan te melden (Let op: houd uw lidnummer bij de hand. U dient dit zowel in het formulier als in de e-mail te vermelden). Uiterlijk 14 mei krijgt u een e-mailbericht met uitleg hoe u aan de vergadering kunt deelnemen.

Digitaal vergaderen
Afbeelding van Alexandra_Koch via Pixabay

De jaarstukken zijn hier te vinden.

Agenda

Aanvang 14.30 uur (Inloggen kan vanaf 14.15 uur)

A. Huishoudelijk gedeelte (14.30 – 16.00)

 1. Opening van de vergadering.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Jaarverslag 2020. Doordat de Algemene ledenvergadering oorspronkelijk geagendeerd op 28 maart 2020 te Hekelingen niet door kon gaan is de ALV schriftelijk gehouden en zijn de leden verzocht schriftelijk te reageren op de geagendeerde besluiten. Alle ontvangen reacties waren positief. 
 4. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2020.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Plannen voor 2021.
 7. Begroting voor het jaar 2021 en indicatieve begroting 2022.
 8. Benoeming kascommissie 2022.
 9. Bestuurssamenstelling: Met de groei van activiteiten op digitaal gebied (in het bijzonder www.onsvoorgeslacht.nl, HoGenDa, HoFoDa) is het belangrijk dat het bestuur zich versterkt op digitaal gebied. Ons lid de heer S. (Sjoerd) de Ridder, die zich al verdienstelijk heeft gemaakt met de ontwikkeling van HoFoDa, heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur van onze vereniging. Het bestuur stelt voor hem te benoemen tot bestuurslid. Hij zal de portefeuille ‘Digitalisering’ op zich nemen. 
 10. Voorstel vernieuwing Statuten en Huishoudelijk Reglement.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte.

B. Algemeen gedeelte (16.00 – 17.00)
Mevr. Yvonne Bos-Rops (archivist Nationaal Archief) zal een lezing houden over 10e penningen.

Hollandse Parentelen 2

Bestellen van Hollandse Parentelen 2 is nu mogelijk

In 2017 verscheen de ‘Parenteel van Jacob Arentsz., smid te Schiedam’, onder genealogen kortweg de ‘Parenteel Fabri’ genoemd, als deel 1 in de reeks ‘Hollandse parentelen’. Uiteraard betekent de toevoeging ‘deel 1’ dat de vereniging de ambitie heeft om meer delen te laten verschijnen, net zoals bij de reeks ‘Utrechtse parentelen’. We zijn verheugd ‘Hollandse Parentelen 2’ hierbij te kunnen aankondigen. In dit deel vindt u drie parentelen, die betrekking hebben op verschillende regio’s in het gebied van ‘Ons Voorgeslacht’.

Remco van den Heuvel heeft een uitgebreide parenteel gemaakt van een familie Van den Heuvel uit het Land van Heusden en Altena, waarop veel mensen met hun kwartierstaat zullen kunnen aansluiten. 

Teun van der Vorm heeft het nageslacht van Claes Roelofsz. uit Leiderdorp, geb. ca. 1445, in beeld gebracht.
Hier neemt het schoutengeslacht Van Harmelen dat zegelt met het wapen ‘met de drie ruiten’ een prominente plek in. 

De parenteel van Hans Wendte betreft het nageslacht van Aernt die Rughe, die begin vijftiende eeuw in West-Friesland leefde. Vanwege een doodslag gevolgd door de stichting van de ‘vicarie van de zoen’ is opvallend veel bekend over de oudste periode.

Deze uitgave komt voor leden digitaal beschikbaar op het besloten gedeelte van HoGenDa. Daarnaast is deze uitgave ook als boek verkrijgbaar in dezelfde uitvoering als eerdere papieren uitgaven van Utrechtse- en Hollandse Parentelen. Het boek heeft 448 pagina’s en bevat diverse afbeeldingen en geneagrammen, waarvan zo’n 20 afbeeldingen van o.a. portretten en familiewapens in kleur zijn afgebeeld.
Dankzij bijdragen van de vereniging en subsidiegevers kunnen wij dit boek aan leden van Ons Voorgeslacht aanbieden voor 15 euro en aan niet-leden voor 25 euro (incl. verzendkosten). Voor verzendingen naar het buitenland geldt een toeslag van 5 euro. Leden krijgen bij het maandblad van februari een kortingscode die op de website winkel.onsvoorgeslacht.nl ingevoerd moet worden om de ledenprijs te verkrijgen.
We streven ernaar dat het boek binnen twee tot drie weken bij u wordt thuisbezorgd.

Om het bestelproces in de winkel te verduidelijken, hebben we een korte handleiding gemaakt die u hier kunt raadplegen.

U kunt hier een preview van Hollandse Parentelen 2 bekijken, met de inhoudsopgave en de volledige index.

Voorpagina januari 2021

Januarinummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Voorpagina januari 2021

Inhoudsopgave

 • Terugkijken en vooruitzien | Voorwoord door Teun van der Vorm
 • Voor het voetlicht (5) | Interview met Ben de Keijzer (oud-voorzitter) door Léon van der Hoeven en Teun van der Vorm
 • De momberkamer van de stad Utrecht | Voogdij in de 17e en 18e eeuw door Casper A. van Burik
 • Surfen door het Dordts archief | De Gelder, de Visser, Jonckheer en van Leijden door Berend van Dooren