Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Meinummer ‘Ons Voorgeslacht’

Meinummer Ons Voorgeslacht

Inhoudsopgave:

 1. drs. G.J. van Rookhuijzen, Oude geslachten in Noordeloos II. Verleck
 2. Cees van Yperen en Gerard van Eendenburg, De personele quotisatie uit 1742 van het ambacht Monster
 3. Teun van der Vorm, In memoriam Henk van der Waag (1930-2023)

en verder een nieuwe vraag.

Het volgende nummer verschijnt rond half juni 2023.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Aprilnummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Inhoudsopgave:

 1. Gerrit Verwoerd, De puzzel van de Verwoerden uit Tienhoven (Utrecht) en de Nederbetuwe
 2. Berend van Dooren, Aert Appel en de verdwaalde akte. Nieuwe kwartieren van Maria Boogaard [1747-1812]

en verder drie boekbeschrijvingen.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Het volgende nummer verschijnt rond half mei 2023.

Dagelijks bestuur ALV 2021

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 15 april

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op zaterdagmiddag 15 april 2023 te Delfgauw.

Locatie
‘Kerkelijk Centrum Delfgauw’, Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw.

Agenda
Aanvang 14.30 uur (inloop 14.00 uur)
A. Huishoudelijk gedeelte (14.30 – 16.00 uur)
1.            Opening van de vergadering door de voorzitter Teun van der Vorm.
2.            Ingekomen stukken en mededelingen.
3.            Notulen jaarvergadering van 7 mei 2022 te Delfgauw. *
4.            Jaarverslag 2022.*
5.            Rekening en verantwoording over het boekjaar 2022.*
6.            Verslag kascommissie.
7.            Plannen voor 2023 en voortgang vernieuwing van de website en Hogenda.
8.            Begroting voor het jaar 2023 en indicatieve begroting 2024.
9.            Benoeming kascommissie 2024.
10.          Rondvraag.
11.          Sluiting van de vergadering.

* De notulen en jaarstukken zijn te vinden op deze website, onder het menu-item Algemene informatie/Vereniging (onderaan de pagina).

B. Algemene gedeelte (16.00 – 17.00 uur)
a. Presentatie nieuwe website.
b. Lezing Harry Aardoom uit Dordrecht, getiteld ‘Mededogen in vroeger tijden’.

C. Afsluitende borrel (17.00 – 18.00 uur)

Uit eten (facultatief)
Na afloop is er de gelegenheid om op eigen kosten mee uit eten te gaan. Geeft u daarvoor op via een e-mail aan voorzitter@onsvoorgeslacht.nl. De sluitingsdatum is maandag 3 april 2023, zodat de reservering tijdig gedaan kan worden. De groep is begrensd in grootte, dus wacht niet te lang: als de groep vol is, sluit de inschrijving onder het motto wie het eerst komt, het eerst maalt. Partners zijn welkom.

Bereikbaarheid via openbaar vervoer
Het Centrum is prima bereikbaar met R-Netbus 455. Vertrek van station Delft om 18.47, 19.02 en 19.17 (de rit duurt 12 minuten) en van station Zoetermeer Centrum-West om 18.42, 19.12 en 19.42 (de rit duurt 17 minuten). De halte in Delfgauw heet “Delfgauwseplein” en is slechts enkele minuten lopen van het Kerkelijk Centrum.
Vertrek van Delfgauw richting Delft: 22.02, 22.32 en 23.03 en richting Zoetermeer: 21.55, 22.25 en 22.55uur. Voor de gehele dienstregeling kijk op www.ebs-ov.nl/haaglanden/reizen.

De Sint Jorisdoelen in Dordrecht in 1774

Maartnummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Het maartnummer bevat de volgende artikelen:

 • W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 5): De familie Vroman.
 • Berend van Dooren, Pieter Abelsz. disponeert van Meerdervoort en het verzuim.

En verder twee boekbeschrijvingen en de aankondiging van een boekenmarkt en de ALV op 15 april 2023.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Het volgende nummer volgt naar verwachting rond half april 2023.

Omslag Ons Voorgeslacht februari 2023

Februarinummer 2023 Ons Voorgeslacht verschenen

Het februarinummer bevat de volgende artikelen:

 1. Yorick Zomer, De Engelen van Vlaardingen (II), Ommering, Van den Brouck, Lantwijck, Salm, Steenhuijsen.
 2. drs. G.J. van Rookhuijzen, Naamlijst 20 mei 1674 van gequotiseerden 200ste penning Noordeloos, welke consenteren in verkoop obligaties.
 3. Arie Jan Stasse, Het familiegeld van Dussen-Munsterkerk, Eethen, Emmikhoven en Genderen van 1674.
 4. Arie Jan Stasse, Het familiegeld van Dussen-Muilkerk, Giessen, Hedikhuizen, Heesbeen en Herpt van 1674.

En verder een vraag, twee boekbeschrijvingen en een korte aankondiging van de ALV op 15 april 2023.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Het volgende nummer volgt naar verwachting rond half maart 2023.

Omslag Ons Voorgeslacht 758

Januarinummer 2023 Ons Voorgeslacht verschenen

Het januarinummer bevat de volgende artikelen:

 1. Léon van der Hoeven, De oorsprong van het Sliedrechtse geslacht Bos getraceerd.
 2. Gerard van Eendenburg, Het hoofdgeld van Wateringen uit 1622.
 3. Eimert van der Beek en Berend van Dooren, Als het bouwwerk wankelt. Opnieuw Peeterken Adriaensdr. én haar man Cornelis Hoeffnagel.
 4. Peter van der Krogt, Zoekgeraakte erfgenamen. Oproepen voor erfgenamen in kranten als genealogische bron.
 5. drs. Ronald A. van der Spiegel, Blaffaard kerk Eikenduinen 1572-1580.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

De Kranestraat te ’s-Gravenhage, gezien vanaf de Bierkade richting Amsterdamse Veerkade (1778)

Decembernummer van 2022 verschenen

De Kranestraat te ’s-Gravenhage,
gezien vanaf de Bierkade richting
Amsterdamse Veerkade (1778)

Het decembernummer bevat de volgende artikelen:

 1. Cornelis R.H. Snijder, Vader en zoon Johannes Carius (Karius), beiden als ‘scherpregter gedient hebbende bij de troepen van den staat’.
 2. J.F. Wendte, De verkoop van de roerende goederen van Aeff Vrou van der Tuijnsdr. te Hoorn (1461).
 3. H.M. Kuypers, Een bijzondere vondst.

En verder de jaarlijkse rubriek Addenda en corrigenda, een boekbeschrijving, een vraag en de aankondiging van de nieuwsjaarsreceptie op 21 januari 2023.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Museum Hoeksche Waard

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst ‘Ons Voorgeslacht‘ op 21 januari 2023

Op zaterdag 21 januari 2023 organiseren de Vriendenkring Museum Hoeksche Waard en Ons Voorgeslacht een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Ons Voorgeslacht, het Museum en de Vriendenkring willen meer gaan samenwerken en de nieuwjaarsreceptie is hier een begin van.

Museum Hoeksche Waard
Museum Hoeksche Waard is opgericht in 1960, met als doel de cultuur- en streekhistorie van de Hoeksche Waard te behouden, te ontsluiten en te presenteren, toegankelijk voor een breed publiek. Het is een organisatie met meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers. Naast de twee gebouwen ‘t Hof van Assendelft (een achttiende-eeuws buitenverblijf van een Haagse dame Sara Louisa du Faget van Assendelft) en de boerderij Oost-Leeuwenstein, is er ook een documentatiecentrum met veel genealogische informatie, een bibliotheek, archieven, plattegronden en foto’s.

Programma
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wordt u om 13.30 uur ontvangen met koffie of thee, waarna de beide voorzitters u welkom zullen heten. Vervolgens staat op het programma uitleg over het documentatiecentrum, een lezing van Léon van der Hoeven over ‘Schoolmeesters in de Hoeksche Waard’ en u kunt zelf een rondwandeling door ’t Hof van Assendelft maken. De bijeenkomst wordt om 16.00 uur afgesloten met een gezamenlijk drankje en hapje.

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 13 januari 2023 aanmelden via pr@onsvoorgeslacht.nl voor het bijwonen van de nieuwjaarsbijeenkomst.
Als u een Museumkaart hebt, die graag bij uw bezoek meenemen of melden dat u Vriend bent van de Vriendenkring).

We verheugen ons erop u in het Museum Hoeksche Waard te mogen begroeten.

Novembernummer Ons Voorgeslacht

Novembernummer van ‘Ons Voorgeslacht’

Het novembernummer bevat de volgende artikelen:

 1. J.F. Wendte, Van Geleyn, oorspronkelijk Von Gelehn (Aken). De bloeiperiode van een Amsterdams koopmansgeslacht.
 2. drs. G.J. van Rookhuijzen, Land van Arkel, kohier 1000ste penning 1654.
 3. Dick Haagsman, Genealogie Haagsman, Haaksman en Haaxman, deel 1: de zeventiende eeuw (slot).
 4. Léon van der Hoeven, De DTB van Ottoland aangevuld.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.Het Diaconie Weeshuis aan de Zwanenburgerstraat te Amsterdam

Oktobernummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Het oktobernummer bevat de volgende artikelen:

 1. Dick Haagsman, Genealogie Haagsman, Haaksman en Haaxman, deel 1: de zeventiende eeuw.
 2. drs. Ronald van der Spiegel, Hoenderplichtingen van Wassenaar in Rijnsaterwoude circa 1366.
 3. Frits van Oostvoorn, Het leven van immigrante Catharina Huth (1705-1755), geboren in Hessen, in Amsterdam 1726-1755.
 4. Berend van Dooren, Lezersleed over Gorinchemse secretarissen en transcripties.
 5. Teun van der Vorm, Een bijzonder lijstje. Inwoners van Leiden (1634).

Verder nieuws van het bestuur en een boekbeschrijving.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.