Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’
Septembernummer OV

Septembernummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Voorblad septembernummer Ons Voorgeslacht

Het septembernummer bevat de volgende artikelen:

 1. Tom de Vroom, Schipper op Smyrna.
 2. Léon van der Hoeven, Ontvangsten van rouwkleden Hoogblokland 1661-1663.
 3. drs. G.J. van Rookhuijzen, Oude geslachten in Noordeloos. 1 Den Besten.
 4. Gerard van Eendenburg, Weerbare mannen van Monster in 1747.
 5. Hildo van Engen, De Heusdense ‘ommeslach’ van 1521.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Cover maandblad 753

Juli/augustusnummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

Het gecombineerde juli/augustusnummer bevat de volgende artikelen:

 1. J.F. Wendte, De zestiende-eeuwse herkomst van het Hoornse geslacht Carbasius, honderd jaar pottenbakkers.
 2. drs. Ronald A. van der Spiegel, Van ambachtsman tot kasteelheer, het verhaal van Jan Roelensz. van Puttenstein en zijn familie.
 3. M.C. de Keijzer, Het geslacht Wamerhuijsen te Vlaardingen.
 4. drs. Ronald A. van der Spiegel, Blaffaard Heilige Geest Den Haag 1438.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Cover maandblad 752

Juninummer ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

In het juninummer zijn de volgende artikelen opgenomen.

 • Klaas Abel Reuvers, Sevenbergen uit Helmond? Of oudste generaties Sevenbergen/Zevenbergen uit IJsselmonde.
 • H.M. Kuypers, Een genealogische instinker en struikelblok door naamsverandering.
 • R.A. Kers (†) en Berend van Dooren, Stamreeks Kers/Kars. Verslag van een intensieve samenwerking.
 • Teun van der Vorm, Een lidmatenlijst van Voorschoten van circa 1620 met enkele aanvullingen tot 1630.
 • Sylvia Buit, Boekbeschrijving Adrie Maliepaard, Een historische wandeling door de oude kernen van Ridderkerk, deel 4 (2021).
 • Drs. Ronald van der Spiegel, Inwoners Texel 1455-1447.
 • Vraag en antwoord 2022.01 Geesthuysen – van der Speck.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.

Voorblad maandblad 751

Meinummer van het maandblad verschenen

In het meinummer zijn de volgende artikelen opgenomen:

 • Ida Verhaar, Parenteel van Jan Dircksz. (Verhaer). 
  Deze bijdrage geeft ook aandacht aan het rampjaar, dit jaar 350 jaar geleden.
 • Arie Jan Stasse, Het familiegeld van Baardwijk, Babyloniënbroek, Doeveren en Drongelen van 1674.
 • Ronald van der Spiegel, Staat van landerijen en renten over 1583 van het Sint Elizabethklooster in Den Haag.
 • Sylvia Buit, Boekbespreking.

  De artikelen zijn voor leden te downloaden op het besloten deel van Hogenda.nl.
Gezicht op Delft na de explosie 1654

750ste aflevering van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

 • Tom E. de Vroom, Familie Doncker en de Delftse donderslag.
 • Berend van Dooren, Alle Claesen op een rijtje in en om het Land van Arkel (deel 2).
 • M.C. de Keijzer, Het geslacht Coppele alias Boogaert te Vlaardingen.
 • Philip van Dael, De provenance van de manuscripten van Van Buchel (1565-1641) en Booth (1605-1678).
 • Peter Hoogerbrugge,De carrière van Cornelis Jacobsz. van Arlen uit Bleiswijk.
 • drs. Ronald A. van der Spiegel, Oproerlingen in Leiden in 1445.

En verder:

 • Sylvia Buit, Boekbeschrijving Carla van Beers, De Matria-Cirkel, voormoeders & genealogie (2021).
 • Sylvia Buit, Boekbeschrijving Arie Koolmees en André Hoogendijk, Land verloren, Krimpen geboren (2021)
 • Boekenmarkt en Algemene Ledenvergadering op zaterdag 7 mei 2022.

De artikelen zijn voor leden te downloaden op het besloten deel van Hogenda.nl.

O.L.V. Kerk te Leiden

Maartnummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

 • Jan van Egmond, Jean Provost (ca. 1617-1654) en zijn neven en nichten.
 • Teun van der Vorm, Enige huwelijken, gesloten voor schout en schepenen van Warmond.
 • Dick de Boer, Het hemd is nader dan de rok. Verwantschapsbanden over de grenzen van de tijd.
 • Ronald van der Spiegel, In memoriam Frans van Rooijen (1955-2021).
 • Frans van Rooijen, Tiende penning Monster 1542.

De artikelen zijn voor leden te downloaden op het besloten deel van Hogenda.nl.

Nieuwe indeling bibliotheek Ons Voorgeslacht

Bibliotheek weer open

Goed nieuws!

Na een beperkte openstelling van twee jaar is onze bibliotheek vanaf zaterdag 12 maart weer volledig open op de tweede zaterdag van de maand. Als u langs wil komen, hoeft er geen afspraak meer gemaakt te worden. Wel vragen we u om voldoende afstand te houden en bij eventuele verkoudheids- en/of corona gerelateerde klachten uw bezoek een maandje uit te stellen.

Nieuwe indeling bibliotheek Ons Voorgeslacht

In de afgelopen twee jaar hebben we niet stil gezeten en een groot aantal collecties/schenkingen in onze bibliotheek opgenomen. We zijn hier nog niet helemaal mee klaar, maar het aantal beschreven boeken in de catalogus bedraagt momenteel 4748. Om al deze boeken een plaats te geven is de indeling van de kasten ook drastisch veranderd.

Dus kom gerust eens langs om dit allemaal te bekijken.

Zelandicarum Insularum Exactissima Et Nova Descriptio. Kaart van Abraham Ortelius uit 1580 op basis van werk van Jacob van Deventer.

Februarinummer van ‘Ons Voorgeslacht’ verschenen

 • Susanna de Jonge te Colijnsplaat en Jan Junius de Jonge, ambachtsheer van Krabbendijke. Waren zij familie van elkaar? door Mirjam Neuteboom-Dieleman.

 • Staat van achterstallen van zoengelden van Leiden circa 1420, door drs. Ronald A. van der Spiegel.

De artikelen zijn voor leden te downloaden op het besloten deel van Hogenda.nl.

Januari 2022

Januarinummer van Ons Voorgeslacht verschenen

 • B. van Dooren en A. van Dijk-Bezemer, De voorouders van Annechie Claasse (Groeneweg) uit Schelluinen. Nieuwe kwartieren van Neeltje de Groot;
 • W.T. Molema-Smitshoek, Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 4). De familie Van Trigt (Tricht);
 • Drs. Ronald A. van der Spiegel, Hofstedenhuur in Rotterdam 1467-1468.

De artikelen zijn voor leden te downloaden op het besloten deel van Hogenda.nl.

Gezicht op Gravensteen en Gevangenenhuis te Leiden

Decembernummer van Ons Voorgeslacht verschenen

Inhoudsopgave

 • Parenteel van Cornelis Gijsbrechtsz. en Dirckgen Lourisdr. | waaruit diverse families Schenaert in Leiden en omstreken, Teun van der Vorm
 • Betrapt! Een toegift | voorouders van Peeterken Adriaensdr. in Loon, Berend van Dooren
 • Het geslacht Somvijl te Rotterdam, M.C. de Keijzer
 • De familie Koster te Sluipwijk, J. Heemskerk
 • De oudste generaties van het geslacht Bachusius | een hardnekkig kwartierstaatvirus op internet, drs. Klaas Abel Reuvers
 • Een bijzondere bron in de familie Mels te Dordrecht | (zestiende eeuw tot achttiende eeuw), Leo van der Linden
 • De leenkamer van het huis Giessenburg | een reconstructie, Léon van der Hoeven
 • Het Popperiaanse Zweyn | wat puntjes op de i, B. van Dooren
 • Boekbespreking, Sylvia Buit
 • Overdracht hoofdredactie

De artikelen zijn voor leden te downloaden op het besloten deel van Hogenda.nl.