Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Cursus Genealogie voor Gevorderden

In het voorjaar van 2018 (eerste bijeenkomst 3 maart 2018) zal ik – bij voldoende aanmeldingen – een cursus genealogie voor gevorderden gegeven. Daarin ga ik vanuit mijn jarenlange ervaring als genealoog dieper op de bronnen die van belang zijn voor een goed en gedegen genealogisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld het notarieel archief en de weeskamer.

U kunt zich hiervoor aanmelden door € 210,– over te maken op NL71 INGB 0004 4834 40, t.n.v. Genealogisch Bureau drs. L.M. van der Hoeven te ’s-Gravenhage.

Het aantal cursisten is maximaal 10, dus indien u belangstelling heeft, zorg dan dat u er tijdig bij bent.  De cursus zal gegeven worden in de bibliotheek van Ons Voorgeslacht, Rotterdamseweg 183c te Delft.

Voor vragen en aanmelding kunt u zich wenden tot genhoeven@ziggo.nl.