Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Cursus Oud Schrift voor Gevorderden

Kunt u onderstaande akte vlot lezen (klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)? Dan heeft u geen cursus nodig!

Hof van Holland 1620_1

Zou u oud schrift van deze moeilijkheidsgraad willen leren lezen, maar kunt u dat nog niet, dan is het onderstaande bericht voor u bestemd:

Komend najaar zal er weer een cursus Oud Schrift voor Gevorderden worden gegeven in de bibliotheek van Ons Voorgeslacht te Delft. Het gaat om 8 lessen waarin 17e eeuwse teksten zullen worden behandeld. Ook op de achtergronden van de teksten zal worden ingegaan. U kunt ook uw eigen teksten meenemen. De cursus wordt gegeven door Léon van der Hoeven.

U kunt zich hiervoor aanmelden door € 160,– over te maken op NL71 INGB 0004 4834 40, t.n.v. Genealogisch Bureau drs. L.M. van der Hoeven.

Het aantal cursisten is maximaal 10, dus indien u belangstelling heeft, zorg dan dat u er tijdig bij bent.

Voor vragen en aanmelding kunt u zich wenden tot genhoeven@ziggo.nl.

De eerste les zal zijn op 29 september (bij voldoende deelnemers). De lessen beginnen om 10:30 uur en eindigen om 12:30 uur.