Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

De geboorte van de Hollandse Foto Databank

De Hollandse Foto Databank (HoFoDa) is een nieuwe loot aan de stam van onze vereniging. De databank is ontwikkeld om foto’s van archiefstukken, historisch erfgoed of andere beeldmaterialen van welke aard dan ook, die interessant zijn voor genealogisch onderzoek op het werkterrein van ‘Ons Voorgeslacht’, beschikbaar te stellen. Naast foto’s van archiefstukken kunt u ook denken aan foto’s van genealogische en heraldische gedenkwaardigheden. Evenals HoGenDa heeft HoFoDa een openbaar gedeelte en een gedeelte dat alleen door leden van Ons Voorgeslacht geraadpleegd kan worden. Op HoFoDa staan al meer dan 50.000 foto’s, en de collectie groeit snel.

Aanleiding

De eerste aanzet tot HoFoDa kwam toen Ton van der Tuijn † zijn uitgebreide collectie foto’s van archiefstukken ter beschikking stelde aan de vereniging. Na een veelbelovende start door bestuurslid Paul de Bruin, moest het bestuur begin dit jaar helaas de beslissing nemen de ontwikkeling van HoFoDa op pauze te zetten. Dit om noodzakelijk onderhoud aan HoGenDa te laten plegen. Maar juist nu er vanwege de coronacrisis extra belemmeringen zijn voor het bezoeken van archieven, is het tot stand komen van de website van nog groter belang.

Zo ook voor Sjoerd de Ridder. De lockdown verhinderde zijn bezoek aan Nederland en daarmee vervielen ook de daarmee gepaard gaande, sowieso al spaarzame, ‘archiefdagen’. Maar de lockdown leidde ook tot een brok meer vrije tijd thuis achter de PC. De vereniging bestaat door leden voor leden, en daarom besloot hij de ontwikkeling van HoFoDa ter hand te nemen.

De ontwikkeling van een databank kan niet zonder de hulp van anderen. Een klein groepje leden heeft feedback geleverd om de databank te maken tot wat hij nu is. Onze dank gaat daarbij vooral uit naar de heer H.N. Berghuis uit Bleiswijk voor zijn grote inzet tijdens de proefperiode van HoFoDa en het vele fotomateriaal dat hij heeft bijgedragen. Ook andere leden zijn inmiddels begonnen met het doneren van materiaal, waardoor het aanbod op HoFoDa snel groeit. Het uiterlijk van de site wordt in een volgende fase in eenzelfde stijl gezet als hogenda.nl en onsvoorgeslacht.nl.

De rol van archieven

Het doel van HoFoDa is het breed toegankelijk maken van foto’s, scans en kopieën, die in loop der jaren gemaakt zijn van volledige archievenstukken. Daarmee wil de vereniging geenszins het werk van archieven overnemen. Archieven beschikken vaak over een goede scaninstallatie en een ruimer budget. Daar willen en kunnen wij niet mee concurreren. Wij hopen juist dat er steeds meer hoogwaardige scans van interessante archiefbronnen op de websites van archieven verschijnen. Maar dat neemt niet weg dat er een enorme hoeveelheid archiefmateriaal bestaat en dat archieven keuzes moeten maken in wat er gedigitaliseerd wordt en op welke termijn dat gebeurt. HoFoDa wil graag samenwerken met archieven en foto’s van stukken beschikbaar stellen die door de archieven zelf (nog) niet digitaal aangeboden worden.

Voorbeeld Hofoda
Fotoviewer: Onderin vindt u de navigatieknoppen, rechts beneden filters om de foto’s te bewerken, links kan een thumbnail venster verschijnen, en recht bovenin staat een korte omschrijving van het stuk.

HoFoDa

Foto’s van archiefstukken op HoFoDa zijn op dezelfde wijze te vinden als u de originele stukken in een archief zou opzoeken. Dus eerst zoeken naar de archiefdienst (gesorteerd op plaatsnaam) en daarna naar de respectievelijke archieven. De fotoviewer (zie afbeelding) biedt verschillende navigatiemogelijkheden, bovendien kan de foto roteren, vergroot worden, en zijn de foto’s te bewerken door middel van filters. De resolutie van foto’s op HoFoDa is aangepast om een balans te vinden tussen de kwaliteit van de foto en de benodigde server ruimte.

Voor toegang tot HoFoDa gebruikt u dezelfde gebruikersnaam op HoGenDa (maar met kleine letters) maar zult u opnieuw een wachtwoord moeten instellen (gebruik daarvoor ‘wachtwoord vergeten’). Bij moeilijkheden kunt u contact opnemen via hofoda@onsvoorgeslacht.nl.

U wordt van harte uitgenodigd om ook foto’s of andere beeldmaterialen beschikbaar te stellen. Iedereen kan meedoen: leden, niet-leden, (archief)instellingen en verenigingen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen via hofoda@onsvoorgeslacht.nl.