Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Decembernummer van 2022 verschenen

De Kranestraat te ’s-Gravenhage,
gezien vanaf de Bierkade richting
Amsterdamse Veerkade (1778)

Het decembernummer bevat de volgende artikelen:

  1. Cornelis R.H. Snijder, Vader en zoon Johannes Carius (Karius), beiden als ‘scherpregter gedient hebbende bij de troepen van den staat’.
  2. J.F. Wendte, De verkoop van de roerende goederen van Aeff Vrou van der Tuijnsdr. te Hoorn (1461).
  3. H.M. Kuypers, Een bijzondere vondst.

En verder de jaarlijkse rubriek Addenda en corrigenda, een boekbeschrijving, een vraag en de aankondiging van de nieuwsjaarsreceptie op 21 januari 2023.

Voor leden is het digitale nummer te raadplegen via HoGenDa.