Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Deel 12 van de serie Hollandse Bronnen (on line) verschenen

In dit deel 12 vindt u een bewerking van de oudste rekeningen van de kerkmeesters van Rijswijk over de periode 1579-1599 door Ruud Poortier. Deze interessante bron voor genealogen en historici komt met zijn bewerking onder handbereik. Deel 10 in deze reeks, oorkonden uit het archief van de Oude Kerk te Rijswijk, is ook door Ruud Poortier verzorgd
en is in 2016 verschenen bij het 70-jarig jubileum van ‘Ons Voorgeslacht’.

Dit is het eerste deel van de serie dat volledig digitaal verschijnt, maar wel in de opmaak en kwaliteit die u van ons gewend bent. Voorgaande delen werden in boekvorm uitgegeven en aan leden van ‘Ons Voorgeslacht’ toegestuurd, maar om omwille van kosten en milieu zijn we overgegaan op deze nieuwe aanpak.

Het is de bedoeling om een mogelijkheid van ‘printing on demand’ aan te gaan bieden. Zodra dit gerealiseerd is, zal dat op deze plaats medegedeeld worden.

Voor nu is deze uitgave, voor leden, toegankelijk op HoGenDa.