Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Oproep vrijwilligers

Op de ALV van 6 april 2019 heeft het bestuur het nieuwe beleidsplan over de jaren 2019 en 2020 gepresenteerd. Uit dat beleidsplan spreken veel ambities. Willen wie die ambities waar maken, hebben we ú nodig om de vereniging nog leuker en beter te maken dan ze al is.

Hieronder geven wij een opsomming van de verschillende verenigingsactiviteiten, waarbij we wel wat hulp kunnen gebruiken. Wanneer u bereid bent één of enkele van de hieronder vermelde werkzaamheden voor uw rekening te willen nemen dan stellen wij het op prijs als u contact met ons zou willen opnemen.

 1. Bibliotheek
  Om de bibliotheek goed te laten functioneren, zoeken wij enkele medewerkers die op de openingstijden (2e zaterdag van de maand) aanwezig willen zijn. Deze medewerkers werken in toerbeurten.
  De werkzaamheden bestaan onder andere uit het ontvangen van de bezoekers, boeken, die uitgeleend zijn terugzetten in de schappen, en boeken, die meegenomen worden, inschrijven in het uitleenregister, het uitzoeken en catalogiseren van schenkingen en het invoeren van de boeken in de catalogus.
  Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Sylvia Buit.
 2. Promotieteam
  Om de vereniging te promoten op de genealogische dagen, die regelmatig in het land worden gehouden, zoeken wij een aantal enthousiaste leden. Het promotieteam draagt zorg voor het bemannen van de stand, verkoop van onze uitgaven en natuurlijk het geven van voorlichting over de activiteiten van de vereniging (ledenwerving).
  Meestal vinden de genealogische dagen op een zaterdag plaats.
  Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Sylvia Buit.
 3. Bewerken van archiefbronnen
  In de bibliotheek zijn veel interessante archiefbronnen in de vorm van fotokopieën, typoscript, handschriften, microfiches of steekkaartjes aanwezig. Deze dienen te worden gedigitaliseerd en ondergebracht in de Hollandse Genealogische Databank HoGenDa.  Daarvoor hebben we veel vrijwilligers nodig. De werkzaamheden vereisen alleen een goede beheersing met het tekstverwerkingsprogramma Word en (eventueel) het lezen van oud schrift. De werkzaamheden vinden thuis plaats waardoor u uw eigen tempo bepaalt. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Aart van Beuzekom.
 4. Project tiende penningen
  In 2006 is het project tiende penningen gestart. Het doel is om van alle belastingkohieren uit de jaren 1543, 1544, 1553, 1556, 1561 transcripties te maken voor zover deze al niet eerder gemaakt en gepubliceerd zijn. En beschikbaar te stellen voor plaatsing in ‘Ons Voorgeslacht’ of op HoGenDa. Voor nadere informatie en een overzicht van de 1.325 kohieren kunt u terecht op onze pagina 10e Penning.
  De afgelopen jaren hebben ongetwijfeld vele leden één of meerdere tiende penningen bewerkt. Als u deze wilt afstaan ten behoeve van het project dan stellen wij dit bijzonder op prijs. Wel hebben wij hierbij een voorkeur dat aanlevering als tekstbestand in Word plaatsvindt. U kunt uw bewerkingen zenden naar: projecten@onsvoorgeslacht.nl.
 5. Medewerkers Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa)
  Om de Internetsite HoGenDa verder uit te breiden hebben wij medewerkers nodig die goed met het tekstverwerkerprogramma Word kunnen omgaan en vooral accuraat werken.
  Het werk bestaat voornamelijk uit oude al eerder gepubliceerde artikelen om zetten in de stijl van het tegenwoordige maandblad. Tegelijkertijd vindt controle van de teksten plaats aan de hand van de oorspronkelijke publicatie zodat fouten die door conversie van teksten kunnen ontstaan eruit gehaald worden. Soms komen ook eerder gemaakte zet- en taalfouten naar voren, die eveneens verbeterd moeten worden.
  U wordt in dit werk begeleid en het vindt thuis plaats waardoor u uw eigen tempo bepaalt.
  Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Aart van Beuzekom
 6. Bewerkers jaarindex
  De groep medewerkers die de jaarlijkse index van ‘Ons Voorgeslacht’ samenstelt, heeft dringende behoefte aan uitbreiding. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Jaap Vervloet.
 7. Communicatie
  De vereniging wil door het houden van interviews met leden (bijvoorbeeld door contact te zoeken met nieuwe leden) en het schrijven van verhalen meer aan “storytelling doen”. Kun jij goed schrijven en vind je het leuk om contact te zoeken met mensen, meld je dan aan bij Willeke Molema.