Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 56e jaargang 2001, nrs. 522-532

Titel Auteur(s) pag.
     
Genealogische artikelen    
Bier en water (deel 2 en slot): De geschiedenis van een familie Van der Hoeven die bier brouwde, de zeeën bevoer, allerehand nering en ambacht beoefende, fortuin vergaarde en fortuin verloor. werkgroep Van der Hoeven 1-63
Het welgeboren geslacht Venedau uit de grote Waard G.J. van Gelder 69-77
Het geslacht van Vop Cornelisz. (ca. 1510-1575) te Ridderkerk K.J. Slijkerman 77-81
661
Luyendijck-vrouwen S.M. Auwerda-Berghout 97-122
649-650
De familiegroepen Clootwijck op de Zuidhollandse eilanden ca. 1500-1700 met naamdrager (de) Pachter, (de) Leenheer, Visser, Groenendijck, Barendrecht en Cappiteyn
(Aanvullingen en correcties in OV jrg. 60 (2005), p. 217-219)
K.J. Slijkerman 153-185
225-259
658-660
Het welgeboren geslacht Van der Werken uit het Land van Altena G.J. van Gelder 186-195
Een geslacht Hofland in Bleiswijk/Oudewater E. Hofland 260-265
646-649
De erfgenamen van Thijs Cornelisz. in Stolwijk H.M. Kuypers 289-306
De nakomelingen van William George Pennington voor zover verbonden aan de Engels Episcopale Kerk te Rotterdam Vic. Poolen 321-359
Voorouders van Jannetje Woutersdr., weduwe van Huych Willemz. Quack S.M. Auwerda-Berghout 360-415
656-657
Nakomelingen van Huijb(r)e(ch)t Arens (van der Zorgh) uit Korendijk (Goudswaard) P.W. van Hulst 415-431
Ten Deijl alias Sonsvelt werd Van Sonnevelt: Een familie van Sonnevelt uit Wassenaar A Sonnevelt en
J.S. Bontekoe
461-470
Kwartierstaat van Oosterhoud.
Zie ook jrg. 61 (2006), blz. 578-580
R. de Hek 470-500
529-552
Son int velt werd Sonnevelt: Thymen Dircxz. uit Maasland en zijn nageslacht (1510-1694) A Sonnevelt en
J.S. Bontekoe
521-529
Het geslacht van Lou Pietersz. (ca. 1500-1553/’57) te Barendrecht
Aanvullingen en correcties in jrg. 58 (2003) blz. 325 en jrg. 60 (2005), blz. 379-380
K.J. Slijkerman 577-584
Kwartierstaat van Ds. Johan Herman Landwehr, predikant te Rotterdam, 1894-1925 G. Niekerken 633-646
     
Verkenningen    
Van Van der Vloet tot Vervloed/t ‘Een grensgeval’ J.J. Vervloet 122-132
Vervloet te ‘s-Gravenhage J.J. Vervloet 306-310
Een familie Quak, wie weet er meer van? S.M. Auwerda-Berghout 560-570
     
Bronnenpublicaties    
Haags begrafenisaandeel in 1791 in Leerdamse handen R.H.C. van Maanen 81-82
Enkele bijzonderheden uit het Oud Rechterlijk Archief van Hagestein H.J. Tukker 82-95
Dat Boeck vande (ofer?)setthynge vanden thienden penninck vander heerlijckheijt van Heenvliet S.M. Auwerda-Berghout 132-149
Een verklaring in het archief van Acquoy uit 196 over het Leerdamse huishouden van Maijcken en Judigh Bosch R.H.C. van Maanen 150-151
Register der mans personen ledematen in de gemeente J[esu] C[hristi] van Coorndijck (Goudswaard) P.W. van Hulst 195-213
Het verpondingskohier van Dalem in 1681 R.H.C. van Maanen 213-224
Haagse bestuurders in de Middeleeuwen: Lijsten van bestuurders van instelling tot in 1571 F.J.W. van Kan 256-285
Rotterdam, Jeneverbranderijen in Zuid-Holland in 1818 (III) R.H.C. van Maanen 285-287
Verpondingskonier over Oost en West-Barendrecht en Carnisse anno 1632 K.J. Slijkerman 310-314
Bestuurders in Acquoy (1334) 1610-1811 R.H.C. van Maanen 314-319
Het Timmermans- en schrijnwerkers of Sint Jozef- of Driekoningengilde, te Gorinchem: Boekhouders, dekens, zegelaars en gildeknechten, 1710-1792 R.H.C. van Maanen 432-444
Uitgeruste Legerwagens door inwoners van Strijen anno 1674 K.J. Slijkerman 445-447
100e penning Hodenpijl 1579 A. Dijkshoorn 500-516
Het voermansgilde te Dalem in 1676-1708 R.H.C. van Maanen 553-559
10e penning Stompwijk, Wilsveen en Tedingerbroek anno 1543 F.J.A.M. van der Helm 584-628
Familiegeld over de stad Delft ende Delfshaven. 100e en 200e penning 1672-1674 A. Dijkshoorn 662-670
      
Aanvullingen en correcties op in vorige jaargangen verschenen genealogieën en bronnenpublicaties    
De oudere generaties van het geslacht met de takken Hoogewerff, Van der Vliet, Strevelshouck, Van der Wilt en Groenewerf uit Barendrecht (O.V. 2000, 181-221)
(Zie ook 2004, p. 382-383 voor aanvullingen en correcties)
K.J. Slijkerman 446-448
Het geslacht op(t) Dorp (Opdorp) uit Charlois (O.V. 1997, 517-538)
(Zie ook jrg 2006, blz. 367)
K.J. Slijkerman 448-454
Van Hodenpijl via Spijkenisse naar Tonnekreek (O.V. 2000, 233-247) J. Heemskerk 455
Enige opmerkingen omtrent het geslacht Leeuwenburgh (IV) K.J. Slijkerman 455-456
Wie van de drie? Het onderzoek naar de vader van Commerke Michiels (O.V. 2000, 145-150 en O.V. 2001,.456-459) R.F. van Dijk 456
661-662
Hendrick Gerritsz. alias Teck en Commerke Michiels in een breder verband geplaatst (O.V. 2000, 53-60 en 145-150) S. Middelhoek 457-459
Een geslacht Hofland in Bleiswijk/Oudewater (O.V. 2001, 260-265) C.H. van Wijngaarden 646-649
Luyendijck-vrouwen (O.V. 2001, 97-122) S.M. Auwerda-Berghout 649-650
De oudere generaties van het geslacht Sli(c)kboer uit de Hoeksche Waard (O.V. 2000, 313-333) K.J. Slijkerman 650-651
Genealogie van der Hoeven (O.V. 2000, 477-524) A.B. den Haan 651-652
De oudere generaties van het geslacht Wenssen (Dordrecht) (O.V. 1997, 754-753) C. Sigmond 652-656
Voorouders van Jannetje Woutersdr., weduwe van Huych Willemsz. Quack (O.V. 2001, 360-415) S.M. Auwerda-Berghout 656-657
De familiegroepen Clootwijck op de Zuidhollandse eilanden ca. 1500-1700 (O.V. 2001, 153-185, 225-259) K.J. Slijkerman 658-660
Het geslacht van Vop Cornelisz. (ca. 1510-1575) te Ridderkerk (O.V. 77-81) K.J. Slijkerman 661
     
Varia/Diversen    
(Bijna) naakte doodgraver; Bijverdiensten; Ziekmelding K.J. Slijkerman 63-64
Verdronken voor Puttershoek K.J. Slijkerman 224
Welgeborenen   446
[Diversen] K.J. Slijkerman 459-460
     
Vragen en antwoorden    
Vragen en antwoorden   64, 96
151-152
320
516-519 570-572
628-632
670-672
     
Verenigingsnieuws    
Mededelingenrubriek   65-68
288
520
573-576
In Memoriam (C.C.J. Lans)