Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 57e jaargang 2002, nrs. 533-543

Titel Auteur(s) pag.
 x    
Genealogische artikelen    
Genealogie Smit  A.M. Hutchison en
A.M. Hutchison Kleijweg 
1-37
De stammoeder van het geslacht Ruizeveld op het eiland IJsselmonde  K.J. Slijkerman 53-56
De oudere generaties van het geslacht (Den) Boer te Ridderkerk en Strijen
(Zie 2004, p. 381-382 voor aanvullingen en correcties door drs. A.B. den Haan) 
K.J. Slijkerman 97-132,
409-412
Genealogie Warbout A.M. Hutchison en
A.M. Hutchison Kleijweg  
137-170
De oudste generaties van het geslacht Wijngaert in de Hoeksche Waard
(zie voor aanvulling OV, jrg. 59 (2004), blz. 259)
M. Los 185-206,
320-321
Neeltje Nannensdr. uit Bergambacht (16e eeuw) drs. H.M. Kuypers 206-212
De vrouw van Jan Anthonisz. Polderman (ca. 1593-1664) te Puttershoek K.J. Slijkerman 213-216
De oudere generaties van het geslacht Truyen met de takken Van der Hoek,
Van der Sluys, De Jong en Van Os uit de contreien van Ridderkerk en
Hendrik-Ido-Ambacht
K.J. Slijkerman 225-250,
297-317
Het Maaslandse geslacht (Van) Sonnevelt:
De eerste zeven generaties, vanaf ca. 1600
A. Sonnevelt en
J.S. Bontekoe
253-296
Het Geslacht De Baet(h)  uit ‘s-Gravendeel
(Zie 2004, p. 380 voor aanvullingen en correcties)
M. Los 333-358
De oudere generaties van het geslacht Jeyskoot (Jiskoot) uit Kijfhoek
Zie ook jrg. 58 (2003), blz. 194-195 en 326 en jrg. 60 (2005), blz. 220-221.
K.J. Slijkerman 361-379,
385-397
 x
Verkenningen
Een familie Bolland alias Bolangh alias Van Boolen te Delft G.L. van Eendeburg 176-182
 x
Bronnenpublicaties
Zuidhollanders die in 1859 niet aan hun dienstplicht hadden voldaan  R.H.C. van Maanen 38-46
10e Penning Zoeterwoude 1543 F.J.A.M. van der Helm 57-92
Dopen van kinderen afkomstig uit Leerdam in Rhenoy 1772-1807 R.H.C. van Maanen 132-134
Grafgelden Oudenhoorn (1642-1666) F. van Hoorn 170-175
De lenen van de ambachtsheerlijkheid Zevenhuizen 1570-1725 J.C. Kort 216-219
Een leen van de hofstede Neerlinter, 1435 J.C. Kort 219-220
Lenen van het huis te Kleef J.C. Kort 220-221
Gezonden arbeiders uit IJsselmonde naar het beleg voor
‘s-Hertogenbosch anno 1629
K.J. Slijkerman 331
Asperense militielingen elders in Holland geboren R.H.C. van Maanen 380-384
Kohier van de verponding, omslag en 100e penning van Nieuw-Bonaventura,
Mookhoek en Trekdam, 1734-1753
Mw. E.R. van Dooremalen  397-405
Nijeweveen resorterende onder Tambacht van Den Hage F.J.A.M. van der Helm 412-430
Aanslagen in de 20e penning in de baronie Acquoy tussen 1804-1811 R.H.. van Maanen 430-435
 x
Aanvullingen en correcties
Kwartierstaat Van Oosterhoud (deel I)
(Aanvullingen op OV jrg. 56 (2001), blz. 470-500)
I.S.C. Dewald,
T. van der Vorm,
de auteur
317-320
Bier en water (deel I):
De geschiedenis van een familie Van der Hoeven
(Aanvullingen op OV jrg. 55 (2002), blz. 477-516)
drs. A.B. den Haan 321-322
Enkele opmerkingen m.b.t. het geslacht Sloof(f) te Poortugaal en Rhoon
(Aanvullingen op OV jrg. 51 (1996) blz. 681-707)
ir. T. Hokken 322-330
Kwartierstaat Bruynzeel
(Aanvullingen OV jrg. 30 (1975) nr. 245 e.v.)
C. Schilt 330
 x    
Vragen en antwoorden    46-47,
93-94,
134,
221-223,
250,
359,
4-5-407,
435-439 
 x    
Verenigingsnieuws   48-52,
95-96,
135-136,
224,
251-252,
332,
360,
408,
440