Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 58e jaargang 2003, nrs. 544-554

 

Titel Auteur(s) pag.
 x    
Genealogische artikelen     
De oudst bekende generaties van het boeren-geslacht Coppert, te beginnen in Maasland A.F. Koppert-van den Berg  1-32,
37-58
Het geslacht van Pieter en Adriaen Wijtensz. uit Oost-Barendrecht  K.J. Slijkerman 65-75
Luydendijck-vrouwen III S.M. Auwerda-Berghout 85-94
Het Duinmeiersgeslacht Pronck van Sonnevelt P.C. Zonneveld en
R.J.J. Zonneveld
121-145,
153-174
Mees Maertensz. en zijn zusters: een Zegwaartse familie in Hoogvliet drs. T. van der Vorm 181-193,
327-328
De erfgenamen van Bychgen Huybertsdr. uit Krimpen a/d IJssel A. van Dijk-Bezemer en
H.M. Kuypers
213-228
Jongenburger te Benthuizen en omgeving mr. G. van Niekerken 245-256
De kinderen van Jan III, heer van Arkel (1297-1324) en Kunigonda van Virneburg (1314-1328) H.J.J. Vermeulen 277-308
 x    
Verkenningen    
Een stamreeks Opschoor
(Aanvullingen en correcties in OV jrg. 60, (2005), p. 210-213)
prof. J.B. Opschoor 328-339
 x      
Bronnenpublikaties    
Tewerkgestelden uit IJsselmonde en Ridderkerk aan de hinderbaan bij Weesp anno 1629 K.J. Slijkerman 59
10e Penning Nootdorp en Hoogeveen 1544 F.J.A.M. van der Helm 75-81
Tienden in Papendrecht T. Hokken 94-119
Verklaringen van visitaties van lijken verricht door de ambachtschirurgijn van Beesd 17-44-1806 R.H.C. van Maanen 146-148
Ouderlingen en diaken te Dubbeldam 1727-1792 mw. E.R. van Dooremalen 174-179
Begraven inde kercke A.B. Maliepard 198
Toegepaste straffen te Vianen H.J. Tukker 229-243,
256-266
Nonnen en begijnen in Gorinchem 1391-1606
(zie voor aanvullingen OV, jrg. 59 (2004), blz. 257-258)
R.H.C. van Maanen 266-275
Qohier van de famijljen onder Rhoon da. 1674 ir. T. Hokken 340-343
Diakenen te Dubbeldam 1631-1728 mw. E.R. van Dooremalen 343-347
 x    
Aanvullingen en correcties op in vorige jaargangen verschenen genealogieën en bronnenpublikaties    
De oudere generaties van het geslacht Jeyskoot (Jiskoot) uit Kijfhoek
(Aanvullingen en correcties op OV, jrg. 57 (2002), blz. 361-379 en 385-397)
Zie ook OV jrg. 60 (2005), blz. 220-221.
K.J. Slijkerman
drs. A.B. den Haan
194-195,
326
Kwartierstaat van ds. Johan Herman Landwehr
(Aanvullingen en correcties op OV, jrg. 56 (2001), blz. 633-646)
mr. G. van Niekerken 195-197
Asperense militielingen elders in Holland geboren
(Aanvullingen en correcties op OV, jrg. 57 (2002), blz. 380-384)
R.F. van Dijk 197
De oudere generaties van een geslacht (Van) Moerkerken uit Zuid-Beyerland
(Aanvullingen en correcties op OV, jrg. 40 (1985), blz. 157-166 en
OV, jrg. 54 (1999), blz. 478-481
K.J. Slijkerman 313-318
Bier en water: De geschiedenis van een familie Van der Hoeven die bier brouwde, de zeeën bevoer, allerhande nering en ambacht beoefende, fortuin vergaarde en fortuin verloor
(Aanvullingen en correcties op OV, jrg. 55 (2000), blz. 477-516 en
OV, jrg. 56 (2001), blz. 1-63)
A. van der Hoeven en
drs. P. van der Hoeven
318-325
Het geslacht van Lou Pietersz. (ca. 1500-1553/’75) te Barendrecht
(Aanvullingen en correcties op OV, jrg. 56 (2001), blz. 577-584)
Aanvullingen en correcties in jrg. 60 (2005) blz. 379-378
K.J. Slijkerman 325
Het geslacht van Pieter en Adriaen Wijtensz. uit Oost-Barendrecht
(Aanvullingen en correcties op OV, jrg. 58 (2003), blz. 65-75)
K.J. Slijkerman 326
 x     
Varia      
Een in 1651 beschreven zerk in de kerk van Puttershoek uit 1547 K.J. Slijkerman 63
Een Dordtse heks drs. A.B. den Haan  82
Waar was die straat? Adressen in Rotterdam 1650-1850 in kaart F.Rip 198-208
 x    
Vragen en antwoorden     
2003.001 Den Boer (antwoord op 2001.31) C. Hamoen 32 
2003.002 Sinte Janspolder onder Charlois K.J. Slijkerman 33 
2003.003 Van der Reep (Rijp, Reeff) J. Van der Reep 33 
2003.004 Eijgenraam Mw. M.L. Eygenraam  
2003.005 Mostert(d)/Andeweg Mw. R. Biemont-Mostert 33 
2003.006 Langerak Mw. R. Biemont-Mostert 34 
2003.007 Van der Kloet/Van Hattum/De Clerq drs. A.B. den Haan 34 
2003.008 Van Dalen drs. A.B. den Haan 34-35
2003.009 Van der Hoef alias Van der Graft (zie antw. 2005.001 in OV, jrg. 60, (2005), blz. 65-67) drs. G.J. van Rookhuyzen 119
2003.010 Weeda (zie antwoord 2004.025 blz. 261 en 2005.002 blz. 155 en 2006.022 blz. 405) drs. G.J. van Rookhuyzen 119
2003.011 Dul R.A. Mos 119
2003.012 Van der Linden/Van Dueren (antwoord op 2002.012 in OV nr. 534, blz. 94) drs. W. Blok 148-149
2003.013 Goutswaert  F. Walop 149
2003.014 Stolk prof. dr. J.B. Opschoor 149
2003.015 Kerpel (Korpel, Karpel) prof. dr. J.B. Opschoor 150
2003.016 Stoffelsz./Goudswaert/Hoekendijk/Van Vendelo drs. A.B. den Haan 150-151
2003.017 Kwartierstaat Visser (voor een reactie: zie antwoord 2004.019 en 2004.023 blz. 198)  drs. A.B. den Haan 151
2003.018 Boenberg mrs. A. Griffin 179
2003.019 Sinterniklaas/Sintnicolaas/Huis H.D. Huis 179
2003.020 Plaatsnaam ”Watoec’ (antwoord op 2002.009 in OV 2002 blz. 93) R.F. van Dijk 179
2003.021 De Koning (antwoord op vraag 2000.025 in OV jrg. 55 (2002), blz. 363) R.F. van Dijk 208
2003.022 Marijke Teunis/De Bruijn drs. A.B. den Haan 208-209
2003.023 Adriaan Aalbrechtsz. J. Bootsma 209
2003.024 Koedoot E. Stolk 209
2003.025 Den Boer E. Stolk 209
2003.026 Pietertje Wouters J. Plaisier 209
2003.027 Langstraat (antwoord op vraag in OV, jrg. 42 (1987), blz. 64) en Groenevelt/Langstraat (antwoord op vraag in OV, jrg. 50 (1995), blz. 509)    
2003.028 Meijboom te Dubbeldam mw. E.R. van Dooremalen 310-311
2003.029 Mariken Jansdr. K.J. Slijkerman 311
2003.030 Vermaat  H.P. Vermaat 311
2003.031 Van Wijk drs. G.J. van Rookhuyzen 311
2003.032 Knikman drs. A.B. den Haan 347
 x    
Verenigingsnieuws    
Mededelingenrubriek   60-63, 83, 210-211, 348-351
Van de voorzitter bij het kleurennummer   35
Colofon    36, 64, 84, 120, 180, 212, 244, 276, 312, 352
 x    
Boekbesprekingen    
R.K. Vennik, Student’s from the British Isles at Dutch universities 1575-1811   61
A.H. Tanis, Dao ‘ie van Kommer Eêwitse     61
J. Broer en C. Broer, Familieboek Broer(s), 1698-1998 door   61-62
L. van der Meer, De nakomelingen van Geerit Moenszn. Bot uit Streefkerk-Sliedrecht