Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 59e jaargang 2004, nrs. 555-564

Titel Auteur(s) pag.
 x
Algemeen
Ontwikkeling van de genealogie mr. J.J. Lots 259-261
 x
Genealogische artikelen 
De aantrekkelijke Neeltje Ariens van der Leer (ca. 1620-1686) en haar nakomelingen A.B. Maliepard 1-11
‘Het naeste bloet erft het goet’ De erfgenamen van Cornelis Areinsz. Boer in Berkenwoude drs. H.M. Kuypers 33-42
Het geslacht Andijck uit Pendrecht K.J. Slijkerman 43-51
Kwartierstaat van Anna Koster, geb. Rotterdam 18-8-1844 – overl. Amsterdam 25-1-1911 Vic. Poolen 65-92,
97-118
De vier kinderen van Hermen Langstraten bedeeld door de diaconie van Dubbeldam mw. E.R. Dooremalen 129-135
Het geslacht van Cornelis Goossensz. met de tak Worst alias Van Haerlem uit Oost-IJssselmonde
(Zie ook OV jrg. 61 (2006), blz. 368)
K.J. Slijkerman 136-154
De oudste generaties van een familie Langevelt in Nootdorp ir. P.F. Olieman en
A.J.J. Struijk
161-178
Kwartierstaat Bijl x Van der Werf drs. T. van der Vorm en
J.G. de Heij
181-198
De 14e eeuwse pastoor Roelof van Emmichoven (Emmikhoven) als stamvader van het geslacht Cranendonck in de Riederwaard ir. C. Sigmond en
K.J. Slijkerman
233-242
Genealogie Van der Burgh (Overschie)
(Aanvullingen en correcties in OV jrg. 60 (2005), p. 214-217)
drs. K.A. Reuvers 242-257
Een Schielandse familie Hofland
(Fragment parenteel van Aert Claesz. Hoflant)
drs. H.M. Kuypers en
mr. drs. A. Slootweg
265-348
De oudere generaties van het geslacht Kranenburg uit Strijen K.J. Slijkerman 349-362
De oudste generaties (Van) Quawegen
Aanvullingen en correcties in OV, jrg. 60 (2005), blz. 376
T.Hokken 362-380
 x    
Bronnenpublicaties    
10 penning Valkenburg en de beide Kantwijken 1544 F.J.A.M. van der Helm 11-27
Register van overledenen in Beesd, Marienwaard en Rhenoy, 1806-1811 R.H.C. van Maanen 52-57
Register der geboorten Naaldwijk T. Hokken 179-181
200e Penning Dubbeldam 1667 drs. A.B. den Haan 201-203
Kerkmeesters, ouderlingen en diakenen van Ridderkerk 1448-ca. 1800 A.B. Maliepaard 203-211
10e Penning Ter Aar anno 1544 F.J.A.M. van der Helm 211-231
Ontwikkeling van de genealogie mr. J.J. Lots 259-261
 x
Verkenningen    
De oudste generaties Warmerhoven uit Noordwijk
(Zie voor een vervolg OV, jrg. 62 (2007), blz. 82-84)
M. Warmerhoven 119-127
 x
Varia
Een drankzuchtige molenares (Dordrecht 1735) drs. A.B. den Haan 57-58
 x
Aanvullingen en correcties op in vorige jaargangen verschenen
genealogiën en bronnenpublicaties
   
Nonnen en begijnen in Gorinchem 1391-1606
(Aanvullingen op OV, jrg. 58 (2003), blz. 266-275)
R.F. van Dijk 257-258
De oudste generaties van het geslacht Wijngaert in de Hoeksche Waard
(Aanvullingen op OV, jrg. 57 (2002), blz. 196)
A.B. Maliepaard 259
Het geslacht De Baet(h) uit ‘s-Gravendeel
(Aanvullingen en correcties op OV, jrg. 57 (2002), blz. 333 e.v.)
drs. A.B. den Haan 380-381
De oudere generaties van het geslacht (Den) Boer te Ridderkerk en Strijen
(Aanvullingen en correcties op OV, jrg. 57 (2002), blz. 97 e.v.)
drs. A.B. den Haan 381-382
De oudere generaties van het geslacht met de takken Hoogewerff, Van der Vliet, Strevelshouck,
Van der Wilt en Groenewerf uit Barendrecht
(Aanvullingen en correcties op OV, jrg. 55 (2000), blz. 181-221 en jrg. 56 (2001), blz. 446-448. Zie ook jrg. 2006, blz. 573-574)
K.J. Slijkerman 382-383
Polderman te Puttershoek
(Aanvullingen en correcties op OV, jrg. 38 (1983), blz. 87-92.)
K.J. Slijkerman 383-388
Het voorlopige nageslacht van Teunis Sijmons uit Kijkfhoek met takken Kranenburgh, Capiteijn,
Bo(o)terclomp, Veltcamp, Velthoen en ‘t Jong
(Aanvullingen en correcties op OV, jrg. 54 (1999), blz. 325 e.v.)
A. Maliepaard 388-389
 x
Vragen en antwoorden    
2004.001 Pieter Bothof (antwoord op OV, jrg. 14 (1959) jan/febr.) mw. E.R. Dooremalen 27
2004.002 De Koning  (antwoord op vraag 2000.025 in OV, jrg. 55 (2000), blz. 363) drs. G.J. van Rookhuyzen 27
2004.003 Van Houwelingen drs. G.J. van Rookhuyzen 28
2004.004 Van Dam / Eerland drs. G.J. van Rookhuyzen 28
2004.005 Visser K.J. Slijkerman 28-29
2004.006 Ariaentje Jansdr. K.J. Slijkerman 29
2004.007 Maria Adriaensdr. (zie antwoord 2006.001 in OV, jrg. 61 (2006), blz. 186) K.J. Slijkerman 29
2004.008 Huygensz. / Philipsdr. C.A. van Buijtene 29
2004.009 Roij (zie antw. 2007.005 in OV jrg. 62 (2007), blz. 125-126) drs. G.J. van Rookhuyzen 29
2004.010 Cock drs. G.J. van Rookhuyzen 30
2004.011 Van Binsbergen E. van Binsbergen 30
2004.012 Ho(o)gendorp J.D. Mulder 30
2004.013 Maertens J.D. Mulder 30
2004.014 Boer / Bisschop R. Lindemans 58-61
2004.015 Van Vliet P.J.W. van Vliet 61
2004.016 Stout G.J. van Rookhuijzen 61
2004.017 Van Heijningen / Mulder J.D. Mulder 93
2004.018 Kroon / Post K.J. Slijkerman 93
2004.019 Visser (antwoord op vraag 2003.017 in OV, jrg. 58 (2003), blz. 151) V. Brandwijk 127
2004.020 Mulder J.D. Mulder 127
2004.021 Broekhuijsen R.G.W. de Groot 127
2004.022 Soeteman (antwoord op vraag 2002.036 in OV, jrg. 57 (2002), blz. 438) R.F. van Dijk 154-159
2004.023 Visser (antwoord op vraag in OV jrg. 57 (2002), blz. 436 en op 2003.017 in OV jrg. 58 (2003), blz. 151) 198-199
2004.024 Van der Mijl K.J. Slijkerman 199
2004.025 Weeda (antwoord op vraag 2003.01 in OV jrg. 58 (2003), blz. 119) 261
2004.026 Van den Berg (Ouderkerk a/d IJssel)
Zie voor uitvoerig antwoord in OV, jrg. 60 (2005), blz. 183-190.
  –
H.M. Kuypers
262
2004.027 Scheij drs. A.B. den Haan 262-263
2004.028 Van der Linden / Van Dueren (Antwoord op vraag 2002.012 in OV, jrg. 57 (2002), blz. 94) drs. J. van Veelen 389
2004.029 Van Honthorst K.J. Slijkerman 390
2004.030 Susanna Willemsdr. K.J. Slijkerman 390
2004.031 Kok K.J. Slijkerman 390
2004.032 Van Dalen (reactie gevraagd op vraag 2003.008 in OV, jrg. 58 (2003), blz. 35) R.F. van Dijk 390
2004.033 Gelderlandt drs. A.B. den Haan 390-391
 x
Verenigingsnieuws
Mededelingenrubriek