Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 60e jaargang 2005, nrs. 565-574

Titel Auteur(s) pag.
De oudere generaties van het geslacht Droogendijck alias de Licht uit Charlois K.J. Slijkerman 1-17,
380
De oudste generaties van de familie Nouwe(n) te Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht A.B. Maliepaard 20-31
Kwartierstaat van mw. L. Baerts-Oskam (voornamelijk Krimpenerwaard) L. Baerts-Oskam +,
H.M. Kuypers, G. Oskam,
F.H.J. van Aesch
33-56,
69-87
223
Ariaentje Jansdr.: Cock of Roets?
(Antwoord op vraag 2004.031 in OV, jrg. 59 (2004), blz. 390)
mr. drs. A. Slootweg en
drs. T. van der Vorm
90-97
De oudere generaties van het geslacht met de naamdragers Verweel, Verwael, Van der Wael, Hoogewerff en Meerenburgh uit Strijen K.J. Slijkerman 101-143,
221
Een geslacht Van Es uit Strijen K.J. Slijkerman 147-155,
376-378
Genealogieën van twee Zuid-Hollandse families ‘t Hart en DNA ir. C. ‘t Hart en
M.J. ‘t Hart
161-163
Raadsels rond het (echt)paar Bastiaan den Uijl en Willemtje Hoogendoorn T. Oskam 233-238
De oudere generaties van het geslacht Rijsdijk te Rhoon en Ridderkerk
(Zie ook OV jrg. 61 (2006), blz. 370-371)
A.B. Maliepaard 269-282
Van Worcum tot Gorcum: een fragmentgenealogie F.J.A.M van der Helm 283-299
Het Delftse geslacht Van der Dussen (Zie ook OV, jrg. 61 (2006), blz. 206-216) H.K. Nagtegaal 301-338
De oudste generaties van het geslacht Van den Arent, alias Van Strijen, in Dordrecht, Strijen en Cromstrijen
(Zie ook OV jrg. 61 (2006), blz. 368-369)
ir. C. Sigmond en
K.J. Slijkerman
341-376
 
Bronnenpublicaties
Kohier van de 1000e penning van Barendrecht 1626 drs. A.B. den Haan 18-19
Vermogenden in Cromstrijen anno 1631 en 1638 K.J. Slijkerman 56-59
Begravenen te Berkel uit de kerkrekeningen 1583-1611 drs. T. van der Vorm 60-65
De weerbare mannen van Oost-IJsselmonde anno 1672 K.J. Slijkerman 87-90
Kohier van de 1000e penning van Puttershoek, Maasdam, Cillaarshoek en Sint-Anthoniepolder 1626 drs. A.B. den Haan 144-146
De lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Westmaas in de jaren 1647-1653 K.J. Slijkerman 166-173
Orde te Rotterdam in 1828
(Lijst van personen die na 23.00 uur nog mogen tappen)
T. Hokken 173-174
Repertorium op de lenen van de hofstede Duvenvoorde 1306-1809 J.C. Kort 175-181
De lenen van de hofstede Heerjansdam, 1472-1697 J.C. Kort 182-183
Huislieden en arbeiders met een ploeg en paarden te Charlois anno 1660 K.J. Slijkerman 194-196
Rijnlandse notabelen 1444-1520 drs. P.W.C. van kessel + 196-209
Kohier van de 1000e penning van Dubbeldam 1626 drs. A.B. den Haan 238-245
10e Penning Valkenburg en de beide Katwijken 1544 F.J.A.M van der Helm 245-261
 
Varia
Een misleidend opschrift van een grafzerk (Lekkerkerk)
(Zie ook OV, jrg. 36 (1981), blz. 357-358)
drs. H.M. Kuypers 164-166
De Sint Elisabethsvloed van 1421 beschreven in het archief van de St. Laurensabdij van Oostbroek te De Bilt Janna Kloosterman 193-194
 
Aanvullingen en correcties op in vorige jaargangen verschenen genealogieën en bronnenpublicaties
Een stamreeks Opschoor
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 58 (2003), blz. 328-339)
J.B. Opschoor 210-214
Genealogie Van der Burgh (Overschie)
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 59 (2004), blz. 242-257)
drs. K.A. Reuvers 214-217
De familiegrepen Clootwijck op de Zuidhollandse eilanden ca. 1500-1700
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 56 (2001), blz. 153-185, 225-259 en 658-660)
K.J. Slijkerman 217-219
De oudste generaties van het geslacht De Ronde te Zwijndrecht herzien
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 54 (1999), blz. 293-297)
K.J. Slijkerman 219-220
De oudere generaties van het geslacht Jeyskoot (Jiskoot) uit Kijfhoek
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 57 (2002), blz. 361-379 en 385-397; zie ook jrg. 58 (2003), blz. 194-195 en 326)
K.J. Slijkerman 220-221
De oudere generaties van het geslacht Noute / Arijnoute uit Barendrecht
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 41 (1986), blz. 541-550, en jrg. 42 (1987), blz. 565)
K.J. Slijkerman 222
De oudste generaties (Van) Quawegen
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 59 (2004), blz. 362-380)
T. Hokken 376
Het geslacht van Lou Pietersz. (ca. 1500-1553/’57) te Barendrecht
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 56 (2001), blz. 557-584, en OV jrg. 58 (2003), blz. 325)
ir. C. Sigmond en
K.J. Slijkerman
379-380
De oudere generaties van het geslacht Droogendijck alias De Licht uit Charlois
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 60 (2005), blz. 1-17)
K.J. Slijkerman 380
Vragen en antwoorden De volledige tekst van de vragen
2005.001 Van der Hoef alias Van der Graft (antw. op vragen 2002.010 in OV, jrg. 57 (2002), blz. 93 en 2003.009 in OV, jrg. 58 (2003), blz. 119) R.F. van Dijk 65-67
2005.002 Weeda (antw. op vraag 2003.010 in OV, jrg. 58 (2003), blz. 119) drs. A.B. den Haan 155-159
2005.003 Kort drs. A.B. den Haan 159
2005.004 Van den Berg (antw. op vraag 2004.026, OV , jrg. 59 (2004), nr. 562, blz. 262 e.v.) H.M. Kuypers 193-190
2005.005 Kroes-Van Veen H. Homan Free 190
2005.006 Kwartierstaat van Roon (met antw. K.J. Slijkerman) drs. A.B. den Haan 223-225
2005.007 Trompert / Riedkerk (met antw. K.J. Slijkerman) Zie ook  OV, jrg. 61 (2006), blz. 216. R.F. Vulsma 225
2005.008 (Van) Bijlandt / Bijlant (Antwoord op vraag nr. 92.050 (OV jrg. 47 (1992), blz. 562) O.C.W. Mertens 226-228
2005.009 Koppens – De Waard – Baen (antw. op vraag nr. 2003.014, OV jrg. 59 (2004), blz. 58) B. van Dooren 228-229
2005.010 Langesteeg (Aanvulling op antw. van vraagnr. 2004.022, OV jrg. 59 (2004), blz. 154) P. Schaddelee 230
2005.011 Broekhuijsen-van Herk Vragen 2004 (ant.) Koos van Leeuwen 230
2005.012 Stamreeks geslacht Ocker Jansz. drs. A. B. den Haan 230-231
2005.013 Schoonderloo II (antw. op vraag Mosch en tevens vraag) R.A. Mos 261-266
2005.014 Vervoorn (antw. in OV, jrg. 61 (2006), blz. 217) R. de Groot 299
2005.015 Boer / Van der Hoek R. de Groot 299
2005.016 ‘t Mannetje (antw. in OV, jrg. 61 (2006), blz. 216 en 217; nr. 3, 4 en 6!) drs. A.B. den Haan 338-339
2005.017 Jan / Dammes (Houwerton) R.F. Vulsma 339
2005.018 Van der Meulen K.J. Slijkerman 339
2005.019 Bridel / Bredel / Borde / Wijers K.J. Slijkerman 381
2005.020 Van Zuijdlandt / Van Borculoo gezegd Van Schoonauwen Fr. Inniger P.J.Jzn. 381
2005.021 Backer van Bleijenburg Fr. Inniger P.J.Jzn. 381
2005.022 Van der Neut Fr. Inniger P.J.Jzn. 382
2005.023 Van Toledo K.F. van Dijk 382
2005.024 Van Triel Fr. Inniger P.J.Jzn. 382
2005.025 Van Bree / Van Breen (antw. in OV, jrg. 61 (2006), blz. 217) Fr. Inniger P.J.Jzn. 382
2005.026 Van der Waal Fr. Inniger P.J.Jzn. 382
2005.027 Dirck Lenaert Gerritsz. N.J.M. van der Laan 382-383
2005.028 Trapman / Van Santen / Van Zanten H. en F.M. Eis-van der Waals 383
Verenigingsnieuws
Mededelingenrubriek 67, 98,
160, 190,
267
Bestuursmededeling 383
Boekbespreking
Poortugaalse boerderijen en hun bewoners door de eeuwen heen door Arie Brekelman Czn.
Kohieren van de 10e penning van Berkel en Rodenrijs (1544, 1553 en 1556) door T. van der Vorm
Minibuys. Herinneringen aan de vroegste jeugdjaren in en om het ouderlijk huis aan de dam 8 te Schiedam van 1890-1900 door ir. A. van Buysen
Genealogie van het geslacht Van Eijk uit Overschie door A.S. van Eijk
S. Buit 98-99
F.J.A.M. van der Helm, Encyclopédie van de Familie van der Helm, deel 6 en 7: het Westland (1800-2000) ‘s Gravenhage 2003, resp. 296 blz. ISBN 90 803 119 6 0 3 en 320 blz. ISBN 90 803 119 7 9 S. Buit 160
Van Deutekom (Nederlands-Indië, ca. 1770/1790 door B.C.S. Barendrecht
Het register van Moerkercken resp. Mijnsheerenland 1606-1617 (ORA Mijnsheerenland, inv. 5) door L. Helms van Eis
Gids voor stamboomonderzoek door R. Vennik
Een Schiedams geslacht Weber uit Seeberg, Kanton Bern door J.Th. Gantvoort
Van cagenaer tot Kagenaar. Twee Maassluise geslachten, 400 jaar op koers door J. Kagenaar
S. Buit  190-191
Digitale bronnen
Drentsche Volksalmanak 1873-1868 en Nieuwe Drentse Volksalmanak 1883-2001
Alblasserwaard, Vijfheeren landen en Lopikerwaard