Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 62e jaargang 2007, nrs. 586-595

Titel Auteur(s) pag.
De oudste generaties van het geslacht Plaisier uit de Hoeksche Waard, eiland IJsselmonde en Rotterdam A.B. Maliepaard 1-16
Duyvesteyn (reactie op OV, jrg. 61 (2006), blz. 236-247; dubbele voornamen in de Middeleeuwen) drs. J.F. Jacobs 19-21
Het geslacht van Alert Ymantsz, uit Groote Lindt met de tak (Van der) Mugge (Mugh) te Zwijndrecht K.J. Slijkerman 29-43
Het voorgeslacht van Pieter Janse Smits (1714-1784) (Krimpenerwaard) C. Schilt 43-47,
235-237
Problematische Pietertje: de Vogel-kwartieren van Neeltje de Groot uit Schelluinen
(vervolg op artikel in Gens Nostra jrg. 53 (1998), blz 291-294 en 407-442)
B. van Dooren en
A. van Dijk-Bezemer
57-71
De oudste generaties Warmerhoven uit Noordwijk (II)
(Vervolg op artikel uit OV, jrg. 59 (2004), blz. 119-127)
mevr. M. Warmerhoven
en J.P. Giliams (+)
82-84
De oudere generaties van de familiegroepen Jabaey uit Strijen K.J. Slijkerman 93-125,
238,
348-350
Genealogie Copper(t) oorspronkelijk afkomstig uit Oudewater F. Koppert-van den Berg 129-155,
230-231
De kunstschilder Adam Pijnacker en zijn voorouders (1620/1621-1773) mr. J.J.F. Lots 161-167
Van der Spade ‘anders Grasbeecq’: een Delflands geslacht met een tak die de naam Van Dijck voerde P. Flippo en T. Oskam 189-229
De familie Van Buuren uit Nieuwland (Vijfheerenlanden) en het gebruik van een ‘verkeerd’ patroniem J. van Buuren en
B. de Keijzer
241-245
De puzzels van Sorgen / Van der Burgh Ingena Vellekoop en
C.F. Kwakkelstein
246-251
Het geslacht van Ellert Dircksz. te Charlois K.J. Slijkerman 258-262
Trapper, voorouders van het geslacht Maan (een aanvulling op de genealogie) mr. J.J. F. Lots 263-266
Van der Hoeven: Het nageslacht van Gerrit Cornelis Dicxz. (overl. Vlaardingen Ambacht 1541/42) Elly, Albert en Pieter van der Hoeven 269-324,
346
Twee verwante geslachten Oostdorp uit Poortugaal K.J. Slijkerman 325-346
Bronnenpublicaties
Verhoging van de aanslag op de huizen te Berkel 1633 Peter van der Krogt 16-19
Enige huwelijken voor het gerecht van Goidschalcxoord drs. L.M. van der Hoeven 21
Berkel: Familiegeld 1680 Peter van der Krogt 47-54
 Berkel: Familiegeld 1715 Peter van der Krogt 72-81
Gaarderinschrijvingen in Vliet drs. L.M. van der Hoeven 81-82
Begravenen te Berkel uit de kerkrekeningen 1628-1636 Teun van der Vorm 84-92
Een overlijdensregister van de Remonstrants gereformeerde gemeente te Rotterdam: Begraven in Rotterdam 1730-1733 L.M. van der Hoeven en
T. Hokken
167-186
Houfslach van den Ruygewytschendijc 1613
(De polder Ruigeweide maakte destijds deel uit van het gerecht Lange Ruige Weide; tegenwoordig deel van de gemeente Reeuwijk in ZH))
N.P. den Hollander 251-253
10e Penningkohieren T. Hokken en
H.M. Kuypers
254-256
Kohier 10e Penning St. Maertensrecht 1543 H.M. Kuypers en
T. Hokken
256-258
Varia
Aalmoes aan de kerkdeur [Groote Lindt] K.J. Slijkerman 21
Een geleerde vrouw te Oud-Beyerland anno 1687 [Maria van Rijnevelt] K.J. Slijkerman 55
Kinderen van Gerrit Gerritsz. Visscher A.B. den Haan 155
Niet besmet van heresie of geuzerij (Van Nispen, Merenburgh, Blaedemgem) drs. A.B. den Haan 186-187
Aanvullingen en correcties
Het geslacht Kooij in het land van Arkel en omstreken
(Aanvullingen en correcties op OV, jr. 50 (1995), blz. 549-563)
A.J. Stasse 229
Kwartierstaat Van Oosterhoud
(Aanvullingen en correcties op OV, jr. 56 (2001), blz. 470-499, 529-552, en OV, jrg. 61 (2006), blz. 578-580)
A.J. Stasse 230
De oudere generaties van het geslacht (Den) Boer te Ridderkerk en Strijen
(Aanvullingen en correcties op OV, jr. 57 (2002), blz. 97-132, 409-412)
K.J. Slijkerman 231-232
De familiegroepen Clootwijck op de Zuidhollandse eilanden ca. 1500-1700
(Aanvullingen en correcties op OV, jr. 56 (2001), blz. 153-185, 225-259, 658-660, jrg. 60 (2005), blz. 217-219)
K.J. Slijkerman 232
De oudere generaties van het geslacht Jeyskoot Jiskoot) uit Kijfhoek
(Aanvullingen en correcties op OV, jr. 57 (2002), blz. 361-367 en 385-397, jrg. 58 (2003), blz. 194-195, jrg. 60 (2005), blz. 220-221)
K.J. Slijkerman 233-234,
351
De oudere generaties van het geslacht met de naamdragers Verweel, Verwael, Van der Wael, Hoogewerff en Meerenburgh uit Strijen
(Aanvullingen en correcties op OV, jr. 60 (2005), blz. 101-143 en 221)
K.J. Slijkerman 234-235
De geslachten Pons op de Zuidhollandse eilanden in de 16e en 17e eeuw
(Aanvullingen en correcties op OV, jr. 61 (2006), blz. 445-473)
K.J. Slijkerman 237,
347-348
Het wapenboekje van Willem Jacobsz. P. van der Hoeven 238-239
Vragen en antwoorden De volledige tekst van de vragen
2007.001 De Jong (antw. op vraag 2006.025 in OV jrg. 61 (2006), blz. 406 H.M. Kuypers 22-26
2007.002 Cornelia / Geertjen Jacobs te Sliedrecht K.J. Slijkerman 26
2007.003 Scheurkogel-Van de Nagel (antw. op vraag 2006.043 in OV jrg. 61 (2006), blz. 581) P. van der Hoeven 55
2007.004 Rees-Donderberg / Plaatsnaam Wesde (antw. op vraag 2006.032 OV jrg. 61 (2006), blz. 478) R.F. van Dijk 125
2007.005 De Roij (antw. op vraag 2004.009 OV jrg. 59 (2004), blz. 29) A.J. Stasse 125-126
2007.006 Vas Ariensz. / Aeltje Willems Lamme (antw. op vraag 2006.032 OV jrg. 61 (2006), blz. 478) A.J. Stasse 126
2007.007 Lubrun-Karpesteijn H. Linnemann 126
2007.008 Ketting F.H. van der Giessen 127
2007.009 De Roij (antw. op vraag 2004.009 in OV jrg. 59 (2004), blz. 29; zie ook jrg. 62 (2007), blz. 125-126 A.J. Stasse 156
2007.010 Van der Moer / Van der Plas (antw. op vraag 2006.034 in OV jrg. 61 (2006), blz. 478 Mw. T. Veenendaal 156
2007.011 Claes Jacobsz. D. van Tol 267
2007.012 Van Swieten / Gruyters / Bonart Mw. E.I. Markies-Verploegh 351-352
2007.013 Vermaat / Keijser Mw. E.I. Markies-Verploegh 352
2007.014 Van den Bosch (Bos) / Van Rhijn (Rijn) Mw. E.I. Markies-Verploegh 352
2007.015 Lagerwerf (antw. op 2001.026 in OV jrg. 56 (2001), blz. 630-631) K.J. Slijkerman 352
2007.016 Stam / Versluys K.P. Schaddelee 352-353
2007.017 Van Dalen (antw. op 2003.008 in OV jrg. (2003), blz. 35) drs/ G.J. van Rookhuijzen 353
Mededelingenrubriek 26-27,
56,
127-128,
156-160,
187-188, 240,
354-360
Hollandse genealogische Databank
In memoriam de heer A.A. Arkenbout