Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift ‘Ons Voorgeslacht’, 76e jaargang 2021, nrs. 737-746.

TitelAuteurpag.
Terugkijken en vooruitzienTeun van der Vorm1
Voor het voetlicht (5)Léon van der Hoeven en Teun van der Vorm6
De momberkamer van de stad UtrechtCasper A. van Burik19
Surfen door het Dordts ArchiefBerend van Dooren50
Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ’s-Gravendeel (deel 3) – de familie StoockerW.T. Molema-Smitshoek61
Een adresboekje uit 1767 – de voornaamste winkeliers te Amsterdam volgens de boekverkopers Eleveld (1740-1767) en Selleger (1721-1783)J.F. Wendte86
Het Popperiaanse Zweyn over Jan, zoon van Willem Otten († circa 1486) en de ArkelafstammingBerend van Dooren97
Het kohier van het Morgenboek van Poortland over 1529Ronald A. van der Spiegel104
Een geslacht Swaan (Heteren, Overbetuwe)J.F. Wendte111
Genealogie van de Bleskensgraafse familie Van Krimpen – Aanvullingen en correctiesLéon van der Hoeven123
Het nageslacht van Fop/Vop uit ’t Hopland van BergambachtArie de Groot125
Liefholland – waar kwamen zij vandaan?Berend van Dooren150
De erfgenamen van Jan Corsz. te Ommoord en HillegersbergH.N. Berghuis162
Akte aangetroffen in het rechterlijk archief van Gorinchem buiten het land van Arkel en AlblasserwaardBerend van Dooren171
De kwartieren van Maria Boogaard (Capelle 1747-Ooltgensplaat 1812Berend van Dooren173
Lidmaten Schipluiden 1658-1670J. Heemskerk233
Een bijzondere bron in de familie Mels te Dordrecht (zestiende tot achttiende eeuw)Leo van der Linden241
In de dochtermodus. Het testament van Willem IJsbrantsz. (1534) en zijn erfgenamenBerend van Dooren262
Veenpachters van Wassenaer in Wassenaar circa 1366Ronald A. van der Spiegel275
Vraag over het voorgeslacht van Siebe (Sijbe) Molema in HoornW.T. Molema-Smitshoek282
Genealogie Vereecke (Vreeke) te Walcheren (de oudste generatiesir. ing. Hans P. Noppen285
Vrouwelijke onderzoekers in de genealogie Maria van Geleyn, geb. Amsterdam 1678J.F. Wendte313
Correctie Beaupuy / BiggeBerend van Dooren315
Veenpachters van Wassenaar in Haagambacht 1554-1656Ronald A. van der Spiegel316
Familietwisten in Schelluinen – oude Marij Neelen († 1544) en haar verwantenBerend van Dooren325
njiM Maan si perrinG – Een sterk verhaal opgeblazenRonald A. van der Spiegel341
Zegels in het archief van de Oude Kerk te Rijswijk ZHBen de Keijzer345
Overzicht van de kohieren van slagturven – In Delfland, Rijnland en SchielandSjoerd A.L. de Ridder354
Memoriaelboeck Heilige Geest – Den Haag 1558Ronald A. van der Spiegel359
De drie jongelingen in de brandende ovenPieter van der Hoeven369
Een geslacht Swaan – (Heteren, Overbetuwe) (Aanvullingen en correcties OV jrg 76 (2021), blz. 111-122)J.F. Wendte373
Ad fontes: terug naar de bronnenDiverse auteurs377
Het nageslacht van Adriaen Gijsen te Monster, waaronder een tak Boutesteijn : een biografische genealogieG.L. van Eendenburg, F.J. van Rooijen559
Parenteel van Cornelis Gijsbrechtsz. en Dirckgen Lourisdr., waaruit diverse families Schenaert in Leiden en omstrekenTeun van der Vorm615
Betrapt! Een toegift, voorouders van Peeterken Adriaensdr. in LoonBerend van Dooren657
Het geslacht Somvijl te RotterdamM.C. de Keijzer666
De familie Koster te SluipwijkJ. Heemskerk675
De oudste generaties van het geslacht Bachusius, een hardnekkig kwartierstaatvirus op internetKlaas-Abel Reuvers677
Een bijzondere bron in de familie Mels te Dordrecht, (zestiende eeuw tot achttiende eeuw)Leo van der Linden682
De leenkamer van het huis Giessenburg, een reconstructieLéon van der Hoeven683
Het Popperiaanse Zweyn, wat puntjes op de iBerend van Dooren684
Mededelingen
Bestellen Hollandse Parentelen 2124
Bestellen Hollandse parentelen 2 en Hollandse bronnen 12172
Agenda Algemene Ledenvergadering 15 mei240
Overdracht hoofdredactieAart van der Waal686
BoekbesprekingSylvia Buit340 en 353
BoekbesprekingSylvia Buit685
Vragen en antwoorden
2021.01 Geertruyt van BraeckelRemco Sprong613
2021.02 VeermanWillem Veerman614
Oude jaargangen
Voor eventuele bestellingen van jaargangen of losse katernen (die nog leverbaar zijn) en andere uitgaven verwijzen wij u naar de winkel.
Met de zoekmachine op de homepage kunt u de inhoud van de hele site doorzoeken.
De complete inhoud van 60 jaargangen (1946-2005) van het maandblad, incl. een aantal niet meer verkrijgbare (jaar)boeken is op twee CD-ROM’s te koop.
De jaargangen vanaf 2003-2021 zijn voor leden te vinden op Hogenda.