Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 37e jaargang 1982, nrs. 313-323

Titel Auteur(s) pag.
Genealogische artikelen
Bergwerf – op den Tempel H. den Boer 59-66,
632-633
Het geslacht Den Danser te Delfshaven T. van der Loos 624-628
De oudste generaties van Zuid-Hollandse geslachten Duivestein
11. De gereformeerde familie (Van) Duijvesteijn uit Schipluiden
K. J. Slijkerman 13-19
Het geslacht Geens (Genius) T. van der Loos 247-250
Het geslacht Van der Helm T. van der Loos 471-474
De familie Corenhart te Delfshaven T. van der Loos 28-32
Idem C. Hoek 563-566
Van der Kroegh F. J. van Rooyen 90-92
De burgerlijke geslachten Van der Lek, Van de(r) Leck, Van der Lecq, Verle(c)k A.M. Verbeek 257-287
De genealogie Rollois B. de Keyzer 93-96
Het geslacht Westduel K.J. Slijkerman 123-124
Artikel
De Oost- en Westzomerlanden behorende tot de gemeenten Heinenoord, Mijnsheerenland en Puttershoek in de Hoekse Waard L. Helms van Eis 19-28
Enige historische fragmenten betreffende de in de polder Oud-Melissant gelegen vier boerderyen M. Zaaijer C. B. Zn. 82-90
Register ende protocol van eijgen ende rentbrieve van Moerkercken, ingaende anno XVc XXXII ende eindigende metten jare 1552 L. Helms van Eis 97-122
Huwelijkse voorwaarden te Rotterdam B. de Keyzer 378-383
Archief Weeskamer Rotterdam Nr. 579 A. M. Verbeek 385-442
De parochieschreven van De Lier K.F. van Dijk 443-464
Naem-register der ledematen welke in Barendrecht en Carnisse tot de gemeinschap des H. Avondmaels behoren drs. J. van Veelen 465-471
Trouwacten van Overschie 1626-1637 C.C.J. Lans 629-632
Heraldische- en Genealogische gedenkwaardigheden uit de kerk van Asperen B. de Keijzer 629, 632
Grafzerken in de kerk te Geervliet C. Hoek 634
Repertoria Leenkamers
Repertorium op de lenen van de hofstede Langerak te Willige Langerak. Ca. 1440-1791 J. C. Kort 1-12
Repertorium op de lenen van de hofstede Heulestein – 1376-1647 J. C. Kort 33-59
Repertorium op de lenen van de hofstede Wulverhorst – 1330-1647 J. C. Kort 66-82
Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland, Schieland, op het eiland IJsselmonde en in de Lek (13e eeuw-1650) C. Hoek 129-189,
193-246, 474
Repertorium op de lenen van de hofstede Montfoort – 1362-1649 J. C. Kort 289-377,
481-556
Repertorium op de lenen van de hofstad te Werve te Rijswyk 1468-1725 N.L. van Dinther 556-563
Lenen van de hofstad Nijenrode, gelegen in de Lier, Maasland, Naaldwijk en Zouteveen C. Hoek 566-568
Lenen van de proosdij van Oud-Munster, gelegen in Zuid-Holland
(Aanvulling O.V. 1980 blz. 457-461)
C. Hoek 577-624
Addenda
Octobernummer 1981 12
Rectificatie O.V. 314 en 315 190
Vragen en antwoorden 32, 64,
124-128,
190-192,
251-256,
288, 383,
384,
474-480,
568-576,
634-640