Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 38e jaargang 1983, nrs. 324-334

Titel Auteur(s) pag.
Genealogische
De oudste generatie van Zuid-Hollandsche geslachten Duivenstein K.J. Slijkerman 7
De oudste generatie van Zuid-Hollandsche geslachten Duivenstein (vervolg) K.J. Slijkerman 47
Het geslacht Berkel te Overschie T. van der Loos 56
Het nageslacht van Philips van Duivenvoorde, eerste Heer van Polanen dr. A.W.E. Dek 97
Een parenteelstaat van Cleyburgh C. Hoek en
mr. J.J.F. Lots
193
De afstammelingen van Arnt van Riede en
de parenteelstaat van Lijsbet Coosen
mr. J.J.F. Lots en
ing. H. den Boer
197
Poortugaalse geslachten II ing. H. den Boer en
mr. J.J.F. Lots
205
De lijnagie van Meester Willem Huigensz. mr. J.J.F. Lots en
ing. H. den Boer
209
Boeren families Ruychrock in de omgeving van Den Haag in de 17e eeuw drs. J.F. Jacobs 234
Een geslacht van t Hoff te Capelle a/d IJssel en Delfshaven (en de verbindingen met een geslacht Schoutje of Schouten te Capelle a/d IJssel en het geslacht Kreuk alias Kreukniet te Ouderkerk en Capelle a/d IJssel) A.M. Verbeek 499
Een geslacht Goudt te Delfshaven T. van der Loos 585
De familie Croondersteijn te Schoonderloo T. van der Loos 590
Vlaardingse geslachten H. den Boer 594
Aanvulling op boeren families Ruychrock in de omgeving van Den Haag in de 17e eeuw (O.V. 330) drs. J.F. Jacobs 599
Kwartierstaten
Kwartierstaat van Herweijer-Visser te Maasdam A.P. van der Hoek 601
Repertoria Leenkamers
Lenen van Gerard en Willem van Polane C. Hoek 61
Repertorium op de grafelijke lenen te Akkersdijk, Berkel, Pijnacker en Ruiven (1266-1648) C. Hoek 135
Lenen van de Proosdij van Oud Munster
(O.V. 323 1982)
156
Repertorium op de lenen van de Hofstede Arkel en Haastrecht,
gelegen benoorden van de Lek 1253-1649
J. C. Kort 161
Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel en Haastrecht,
gelegen benoorden de Lek (vervolg)
J. C. Kort 219
De leenkamers van de Heren van Egmond (vervolg)
Lenen afkomstig van Maria van IJsselstein 1316-1651
 J.C. Kort 241
Repertorium op de grafelijke lenen in ‘s-Gravenzande 1276-1649 A.J. van der Valk 273
Een leen van de Hofstede Teilingen te Warmond J.C. Kort 416
Een leen van de Hofstede Teilingen te Voorhout J.C. Kort 418
De leenkamer van het huis te Riviere te Schiedam (1276-1647) C. Hoek 419
Grafelijke lenen in de Lier, Schipluiden en Vlaardingen C. Hoek 422
Repertorium op de grafelijke lenen in Naaldwijk (1198-1648) A.J. v.d. Valk 427
Repertorium op de lenen van de Heerlijkheid Hoogeveen in Delftland 1670-1821 G.M. van Aalst 436
De lenen van de Hofstede IJsselstein 1310-1656 J.C. Kort 449
De leenkamers van de Heren van Egmond (slot)
De lenen van de Hofstede IJsselsteiti 1310-1656 J.C. Kort 513
Repertorium op de grafelijke lenen in Wateringen (1281-1646) A. J. van der Valk 533
Repertorium op de grafelijke lenen in Monster (1242-1647) A. J. van der Valk 565
Repertorium op de lenen van Honingen A. Gordijn 600
Register van inwoners
Inwoners van Vlaardingen, Schipluiden, het Woud, Harnas, Maasland en Vlaardingerambacht in 1369 C. Hoek 1
Het register van de Heilige Geestmeesters van Maasland C. Hoek 33
Inwoners van Beukelsdijk, Overschie, Schiebroek, Schiedam en Matenesse in 1369 C. Hoek 43
De landeigenaren in de Vrijheid van Gouda, omstreeks 1613 C.C.J. Lans 82
Polderman te Puttershoek ir. F. Nawijn 87
Inwoners van Maasland A.M. Verbeek 222
Ingezetenen van Hillegersberg, Rotterdam en Kralingen in 1369 C. Hoek 251
Het tweede weesboek van Rotterdam (1471-1512) Weeskamer inv.nr. 578 A.M. Verbeek 289
Het tweede weesboek van Rotterdam (1471-1512) Weeskamer inv.nr. 578 (vervolg) A.M. Verbeek 385
Gedenkwaardigheden
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van het beneden Maasgebied, niet beschreven door mr. P.C. Bloijs van Treslong Prins A. J. Stasse 6
De testamenten van Mr. Dirk Pietersz. Spangert (ca. 1465-1549) drs. Geertruida de Moor 225
Heraldische en genealogische gedenkwaardigheden uit de kerk van Hendrik-Ido-Ambach B. de Keijzer 265
D.T.B. Boeken
Begraven te Geervliet F. van Hoorn 92, 151
Enkele extracten uit verloren gegane Doop en Begraafregisters van Rhoon (1590-1658) K.J. Slijkerman 600
Tiende penningen
Cohier van de tiende penning van Kethel over 1544
(Archief van de Staten van Holland voor 1572 inv.nr. 265)
A. Gordijn 249
Vragen en antwoorden 29, 63,
95, 156,
223, 282,
378, 606