Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 43e jaargang 1988, nrs. 379-388

Titel Auteur(s) pag.
Genealogische artikelen
Genealogie Van der Weijde, een familie uit Maasland J. Heemskerk 1-9
De lijnagie van meester Willem Hugensz. [aanvulling op O.V. 1983, blz. 209-219] E. van Weel 10-13
Opnieuw het geslacht Groenrijs te Rotterdam en de Rijstuin A.M. Verbeek 33-60
De kwartierstaat van Jannetje Reysevoort H.J. van der Waag 93-111
De oudere generaties van het geslacht Van der Wel uit Charlois P.A. Siepman en
K.J. Slijkerman
157-170
Van Dijck van Adrichem [en] Heyman Boudijnsz. en zijn nageslacht mr. J.J.F. Lots 221-228
Het Delfshavense geslacht Du Boys [aanvulling op O.V. 1984, blz. 267-275] C. Hoek 229-230
Het nageslacht van Jacob Kuedief, nl. De Vos alias Foy te Delfshaven en Foey te Rotterdam T. van der Loos 253-269
De voorouders van Adriaen Pietersz. Raep H. den Boer 349-353
Familie Gordijn alias Deucht A. Gordijn 409-421
Kwartierstraat van Martinus Cornelis de Keijzer
[aanvullingen op O.V. 1985, blz. 525-561 en latere aanvullingen en correcties]
M.C. de Keijzer 421-437
Van der Tak (Ouderkerk a/d IJssel) G.J.J. van Wimersma
Greidanus
437-440
Stamreeks Karpensteijn, Van Gent en Van den Heuvel ir. A.l. Grabowsky 473-484
De oudste generaties van het Flakkeese geslacht Van Oostende B. van Dooren 537-546
Het geslacht Stellaard (Land van Arkel) ir. A.l. Grabowsky 546-552
Kwartierstraat De Vreede-Ceelie G.J.M. de Vreede jr. 553-562
Sootjevis W. Paul 562-566
Bronnenpublikaties 
Naar Utrecht uitgeweken Delftenaren (ca. 1572) F.J. van Rooijen 13-14
Inwoners van Capelle aan den IJssel, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel in 1369 C. Hoek 14-18
Inkomsten uit de grafelijke domeinen te Kralingen [aanvulling op O.V. 1985, blz. 213-252] C. Hoek 18
De inkomsten uit de grafelijke domeinen te Capelle aan den IJssel, Moordrecht en
Nieuwerkerk aan den IJssel (1334-1607)
C. Hoek 112-155,
170-211
16de-eeuwse overlijdensdata van inwoners van ‘s-Gravenhage F.J. van Rooijen 231-233,
595-596
Eind vijftiende-eeuws landbezit van het later Van der Burch genaamde Delftse geslacht C. Hoek 354-355
Acten betreffende Schieland en Oost-Delfland c.a. [vervolg van O.V. 1987, blz. 776] C. Hoek 445-470,
570-594
  XIII. Algemeen Rijksarchief te Brussel
    BB. Chartres du Sceau de l’Audience 445
    CC. Het archief van de Universiteit te Leuven 445-448
    DD. Het familiearchief van Reynegom Buzet 448
  XIV. Het Rijksarchief te Gent
    EE. Het familiearchief Piers de Raveschoot 448
  XV. Het gemeentearchief te Gouda
    FF. Het Oud Stadsarchief (inv.nr. 2455) 448-449
  XVI. Het gemeentearchief te ‘s-Gravenhage
    GG. Het archief van de heilige geest te Scheveningen (inv.nr. 1) 449-451
  XVII. Het Burgerweeshuis te ‘s-Gravenhage
    HH. Het archief van de Fundatie van Renswoude 452-470,
570-574
    II. Het archief van het Burgerweeshuis 574-581
  XVIII. De stichting Bisdom van Vliet te Haastrecht 582-585
  XIX. Het gemeentearchief van Oost-Flakkee 585-594
  XX. Het rijksarchief te Utrecht
    JJ. Het kapittel van Oud-Munster 594
Het tweede gifteboek van Rotterdam (transporten) Gem. Archief Rotterdam,
Schepenarchief nr. 497 volgens de nummering van vóór 1986 nr. 482, 1546-1555
A.M. Verbeek 485-534
Gerechten van Noordeloos A.P.J. van der Burg 567-569
Repertoria Leenkamers
Repertorium op de lenen van de graaf van Holland in Gelre 1279-1646
[vervolg van O.V. 1987, blz. 782]
J.C. Kort 18-24
De leenhoven van de heren van Vianen
[vervolg van O.V. 1987, blz. 790]
J.C. Kort 24-30,
269-330
Repertorium op de lenen van de Lek, 1318-1666 J.C. Kort 61-91,
155
Lenen, gehouden van Gerard van Wieldrecht, 1325-1521 J.C. Kort 230-231
Grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650
[vervolg van O.V. 1987, blz. 721]
J.C. Kort 331-347
Repertorium op de lenen van de hofstede Amstel, 1236-1650 J.C. Kort 355-406
Aanvullingen op reeds gepubliceerde repertoria op leenkamers die binnen het graafschap
Holland hebben gefunctioneerd
C. Hoek en
J.C. Kort
211-218,
233-250,
440-444
  De grafelijke lenen te Capelle aan den IJssel, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel
[O.V. 1985, blz. 107-115]
211-213
  De hofstede Egmond [O.V. 1976, blz. 85-117 en 1979, blz. 365-439] 213-215
  De hofstede Heemskerk [O.V. 1985, blz. 727-764} 215
  De hofstede Heulenstein [O.V. 1982, blz. 33-39] 215-216
  De hofstede Honthorst [O.V. 1978, blz. 33-39] 216-218,
233-234
  De hofstede Langerak [O.V. 1976, blz. 1-21] 234
  De hofstede Made bij Delft [O.V. 1966, blz. 356-372] 235-236
  De hofstede van de Merwede [O.V. 1978, blz. 1-28] 236-238
  De heerlijkheid Middelburg [O.V. 1976, blz. 65-77] 238
  De hofstede Noordeloos [O.V. 1980, blz. 461-482] 238-239
  De proosdij van Oud Munster [O.V. 1986, blz. 457-461; 1982, blz. 577-624 en 1983, blz. 156] 239-240
  De hofstede Purmerend [O.V. 1980, blz. 385-404] 240-241
  De hofstede Strijen [O.V. 1979, blz. 41-63] 241-243
  De hofstede Teilingen [O.V. 1985, blz. 651-659 en 685-725] 243-244
  De hofstede Warmond [O.V. 1980, blz. 651-770] 245
  De hofstede van der Wateringe [O.V. 1966, blz. 481-537] 245-250,
440-444
Vragen en antwoorden 31-32,
91-92,
156,
219-220,
250-252,
347-348,
407-408,
471-472,
535-536,
597-600
Rectificatie
De familie Besemer uit Ouderkerk a/d IJssel [O.V. 1987, blz. 729-744] B. de Keijzer 30
Bestuursmededelingen
Gevoegd tussen blz. 46 en 47, blz. 394 en 395
Overige mededelingen 155