Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 44e jaargang 1989, nrs. 390-400

Titel Auteur(s) pag.
Genealogische artikelen
De oudere generaties van tiet geslacht Van Eijck uit Barendrectit K.J. Slijkerman 33-41
Doopplechtigheid anno 1672 in de vuurlinie en wel in de tent van de prins van Oranje J.C. van Oeveren 100
Kwartierstaat Van Zijl/Van Gaalen Th.P. van Zijl 129-142,
193-202,
321-353,
417-437,
481-502
Rectificatie: 202
Trapper J.J.F. Lots 161-169
De familie Van Ardennen (Alblasserwaard) B. de Keijzer 170-179
Kwartierstraat Jannetje van Leeuwen H.J. van der Waag 184-192
De nakomelingen van Dirck Arens, landbouwer in Den Bommel B. van Dooren 225-252
Afstammelingen van Joost Henricxz en Geertgen Joosten te Lekkerkerk W. van Duijn 385-388
Aanvullingen en correcties op eerder verschenen genealogieën
De oudere generaties van de familie Hoogerwaard (aanvullingen en verbeteringen) B. de Keijzer 1-3
Groenrijs (Aanvullingen op het artikel in O.V. febr. 1988, nr. 380) A.M. Verbeek 97-99
Aanvulling op ‘Het geslacht Waling te Delfshaven’ [O.V. 1981, blz. 73-81] J. Heemskerk 100-101
De oudere generaties van het geslacht Van der Wel uit Charlois [O.V. 1988, blz. 157-170] K.J. Slijkerman 101
Nominatie van de Geregten van Noordeloos voor 1706 [O.V. 1988, blz. 568-569] 478
Kwartierstaat van Martinus Cornelis de Keijzer [O.V. 1985-1988] 478
Bronnenpublikaties 
Het tweede giftboek van Rotterdam, Archiefnr. 497
(vervolg van jaarg. 43 nr. 388, blz. 485 e.v.)
A.M. Verbeek 4-31,
142-158,
531-541
Kohier van de Tiende Penning van Hoogvliet (1542/1543) S.J. Lems en
L.A.F. Barjesteh van
Waalwijk van Doorn
179-182
Verdwenen grafzerk en wapenborden uit de dorpskerk van Naaldwijk F.J. van Rooijen 182-184
Cohier van de Tiende Penning van de stad Vlaardingen in 1561 A.M. Verbeek 207-220
Acten betreffende Naaldwijk, ‘s Gravenzande, Monster, Wateringen en Den Haag in een cartularium van het Oude Gasthuis te Delft (inv. nr. 517) C. Hoek 279-284
Een vicarie op het Sint Laurentius-altaar in de Oude Kerk te Delft C. Hoek 400-403
Het verzweerboek van het Hof van Delft in 1546 (Archief van de Fundatie van Renswoude inv.nr. 146) C. Hoek 462-472
Een 16e eeuwse akte in de bibliotheek van ‘Ons Voorgeslacht’ S.J. Lems 502-503
Bezittingen van de abdij van Egmond te Maasland C. Hoek 503-515
Het cartularium van Ariaenge Ariënsdochter, weduwe van Frans Pietersz. Overschie te Delft, 1573 C. Hoek 515-526
Ingezetenen van ‘s-Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen en Monster in 1369 (Graven van Holland inv.nr. 676) C. Hoek 427-531
Repertoria Leenkamers
Repertorium op de lenen van de hofstede Voorne, 1199-1648 J.C. Kort 41-55
Repertorium op de lenen van de hofstede Putten, 1229-1650 J.C. Kort 55-58
Repertorium op de grafelijke lenen in Kennemerland, 1203-1650 J.C. Kort 58-94,
102-114,
313-318
Repertorium op de lenen van de hofstede Amstel 1236-1650 J.C. Kort 115-125,
266-278
Repertorium op de lenen in Gouderak van de hofstede Hinderstein 1470-1784
[vervangt artikel op blz. 202-207]
J.C. Kort 308-312
Repertorium op de Cuykse lenen in Holland. het Sticht en Gelre, 1129-1649 J.C. Kort 252-266
Repertorium op de lenen van de bisschop van Utrecht in de provincie Zuid-Holland J.C. Kort 284-308
Grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650 (vervolg van pag. 347, OV nr. 385 [1988]) J.C. Kort 353-382,
473-478
Repertorium op de lenen van de heerlijkheid Alblasserdam en de hofstede Souburg, 1472-1758 G.M. van Aalst 388-396
Lenen van de hofstede Ockenburg, 1318-1631 J.C. Kort 396-399
Aanvullingen op gepubliceerde repertoria van leenkamers, die binnen het graafschap Holland hebben gefunctioneerd C. Hoek en
J.C. Kort
404-413,
437-462
   A. Lenen van de hofstad Arkel in de Vijfherenlanden [O.V. 1984, blz. 601-605] 404
   B. Lenen van de hofstad Arkel in de Alblasserwaard [O.V. 1985, blz. 61-100] 405
   C. De hofstad Hodenpijl te Schipluiden [O.V. 1965, blz. 221-260 en 1974, blz. 149-151] 405-412
   D. De hofstad Holy te Vlaardingerambacht [O.V. 1959, blz. 68-75 en 1971, blz. 300] 412-413
   E. De hofstad Honingen te Kralingen [O.V. 1962, blz. 33-105 en 1983, blz. 600] 437-447
   F. Repertorium op de grafelijke lenen in Maasland [O.V. 1970, blz. 81-136] 448-453
   G. Lenen van de Lek en Polanen in Delfland, Schieland, op het eiland IJsselmonde en in de Lek
[O.V. 1982, blz. 129-189, 193-246 en 474; 1985, blz. 6631
453
   H. Lenen van de Proosdij van Oud Munster
[O.V. 1980, blz. 457-461; 1982, blz. 577-624; 1983, blz. 156; 1988, blz. 239]
453-454
   I. Repertorium op de grafelijke lenen te Schipluiden
[O.V. 1973, blz. 70-92 en blz. 110 en 126; 1983, blz. 422-425; 1984, blz. 411-412]
454
   J. De lenen van de hofstad Swieten [O.V. 1985, blz. 100-107] 454-455
   K. De leenkamer van het Huis te Zijl [O.V. 1963, blz. 114-116] 455
   L. De hofstede Vliet [O.V. 1977, blz. 316-352 en 484] 455-461
   M. De lenen van Bergambacht [O.V. 1976, blz. 293-305] 461-462
Vragen en antwoorden 95-96,
126-127,
159,
221-223,
319-320,
383-384,
414-415,
478~480,
542-543
Diversen en bestuursmededelingen
In Memoriam J.W.J. Moerman 31
Bestuursmededelingen 32, 128,
160, 224,
416, 480,
544