Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 45e jaargang 1990, nrs. 401-411

Titel Auteur(s) pag.
Genealogische artikelen
Het Westlandse geslacht Nachtegael (Monster – Geertruidenberg – Leiden – Delft – Den Haag) H.K. Nagtegaal 1-39
[Correctie] C. Hoek 369-371
Kwartierstaat Van Zijl/Van Gaalen (vervolg van no. 400, blz. 502) Th.P. van Zijl 41-57
Verbeteringen en aanvullingen 205-210
Genealogie Van Yseren ir. A.l. Grabowsky 189-205
Nachtegael Flor. Nachtergaele
en H.K. Nagtegaal
210-214
Van der Burg (Vlaardingerambacht – Vlaardingen – Zouteveen) H. den Boer 261-270
De oudere generaties van de familie Krijgsman (Ouderkerk a/d IJssel – Zevenhuizen) B. de Keijzer 271-274
Nachtegael [Oegstgeest e.o.] H.K. Nagtegaal 275-277
De familie Van Asperen (Alblasserwaard) B. de Keijzer 284-293
Fragment genealogie Van Es(ch) – Schalcken – Claessen – Jacobs te Streefkerk drs. F. Buijs
en B. de Keijzer
293-301
Het geslacht Speelman te Vlaardingen H. den Boer 313-320
Genealogie van het geslacht Dockum H.J. Luth 320-325
Een geslacht Oom (Ooms) vanouds in en rond Nieuwpoort Z.H. A.M. Verbeek 453-494
Aanvullingen en correcties op eerder verschenen genealogieën
Opmerkingen bij de kwartierstaat Jannetje van Leeuwen [O.V. 1989] 69
De oudere generaties van het geslacht Van Eijck uit Barendrecht
(aanvullingen en correcties) [O.V. 1989]
K.J. Slijkerman 278
De oudere generaties van het geslacht Ruizeveld op het eiland IJsselmonde
(aanvullingen) [O.V. 1986] Zie ook jrg. 2006, blz. 572)
K.J. Slijkerman 279-282
Aanvulling Sootjevis [O.V. 1988] J. Heemskerk 283
Bronnenpublikaties 
Het cartularium van heer Christiaen Cruys van Adrichem, pater van het Sint Barbara Convent te Delft C. Hoek 57-62
Acten betreffende Zuid Holland in het archief van het Karthuizer Klooster Nieuwlicht bij Utrecht C. Hoek 214-225
Het oudste cartularium van het Oude Gasthuis te Delft C. Hoek 225-254
Tiendverpachtingen in Gouderak 1357-1386 C. Hoek 301-303
Aantekeningen uit het archief van het Oude Gasthuis te Delft C. Hoek 304-306
Een zestiende-eeuws cartularium van het Oude Gasthuis te Delft C. Hoek 326-333
Acten betreffende Schieland en Oost-Delfland c.a.
(vervolg van O.V. 1988, blz. 594)
C. Hoek 333-366
  XX. Het rijksarchief te Utrecht
    JJ. Het kapittel van Oud-Munster 333-353
    KK. Het kapittel ten Dom 354-365
    LL. Collectie van Buchell – Booth 365-366
Het Tweede Giftboek van Rotterdam, Archiefnr. 497
(vervolg van O.V. 1989, blz. 541)
A.M. Verheek 371-418
Acten betreffende Vlaardingen in diverse archieven
(vervolg van O.V. 1984, blz. 266)
C. Hoek 425-449
   I. De Delftse Statenkloosters 425-449
Cohier van de Tiende Penning van Schiedam over 1561 A.C. de Voogd
van der Straaten
495-517
10e Penning A. Gordijn 526-545
   De Hogenban te Overschie in 1561 526-535
   Oud-Mathenesse 1558 536-539
   Babberspolder 1561 539-542
   Nieuw-Mathenesse 1557 542-545
Repertoria Leenkamers
Repertorium op de Cuykse lenen in Holland, het Sticht en Gelre, 1129-1649
(vervolg van nr. 396, blz. 299)
J.C. Kort 63-68,
418-425
Repertorium op de grafelijke lenen in Kennemerland 1203-1650
(vervolg van nr. 396, blz. 318)
J.C. Kort 73-103
Grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650
(vervolg van nr. 399, blz. 478)
J.C. Kort 103-182
De grafelijke lenen in Gooiland, 1300-1643 J.C. Kort 517-518
Repertorium op de lenen van de hofstede Zevender, 1359-1665 J.C. Kort 519-526
Vragen en antwoorden 70-72,
183-188,
255-259,
306-309,
367,
450-452,
545-547
Diversen en bestuursmededelingen
In Memoriam T. van der Loos 72
Bestuursmededelingen 260,
310-312,
368, 548