Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 46e jaargang 1991, nrs. 412-422

Titel Auteur(s) pag.
Genealogische artikelen
Een genealogische puzzel [o.a. kinderen van Jan Dirck Francken te Noordeloos] H.M. Kuypers 1-7
Fragmentgenealogie van Zuijlen A. Slootweg 55-58
De herkomst van de Westlandse familie Van der Sar G. van Niekerken 120-122
Brouck te Vlaardingen H. den Boer 125-139
Het testament van Jan van Noortich tot Noortigerhout (overleden 9 februari 1502) G. de Moor 139-153
De kwartierstaat van Jannetje Reysevoort
(vervolg van O.V. no. 382)
HJ. van der Waag 157-167,
317-326
Outraet, een schoutengeslacht te Barendrecht (zie ook jrg. 2006, blz. 571) G. van Niekerken 167-182
Stol(c)k H.M. Kuypers 197-203
Parenteel van Christiaen/Corstiaen Huijgensz. van Noorden en Neeltgen Cornelisd., 16e en 17e eeuw H.J. Luth 237-247
De oudere generaties van de familie Van der Leer C. van der Leer 248-264
Genealogie Bogertman A.I. Grabowsky 281-286
Man in’t Veld B. van Dooren 290-294
Een familie Plack in Nieuwpoort S.M. Auwerda-Berghout 294-301
[Kwartierstaat Cornelis] Oudshoorn C.J. Los 368-370
De familie Krijgsman te Ouderkerk a/d IJssel B. de Keijzer 373-380
De oudst bekende generaties van het geslacht Van der Boom alias Verboom te De Lier en Vlaardingen (ca. 1575-1722) J.H. van der Boom 401-411
Meuch te Vlaardingen H. den Boer 421-432
Enige opmerkingen omtrent het geslacht Leeuwenburch B. van Dooren 433-440
De familie Tas uit Bergschenhoek-Bleiswijk en hoe een Haagse heer zijn ‘Tas’ liet vallen H.W. Kuypers 445-459
Bronnenpublikaties 
Acten betreffende De Lier, Maasland en Schipluiden C. Hoek 7-53,
204-235
Noord-Waddinxveen in de 80-jarige oorlog P.W.C. van Kessel 61-119
Cartularium van Gerard van Rhenoy, heer van Spijk, betreffende Asperen en omgeving, 1442-1562 J.C. Kort 265-277
Het register van het kapittel van Sint Adriaan te Naaldwijk F.J. van Rooijen 286-290
Verpachting van een tiendblok in Babberspolre door de abdij van Egmond C. Hoek 433
Lidmaten te Poortugaal circa 1590-1602 J.H. van der Boom 441-443
Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van Hendrik-ldo-Ambacht 1725, 1732 en 1740 (Archief Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente van Hendrik-ldo-Ambacht, inv.nr. 1) A.B. den Haan 463-467
Repertoria Leenkamers
Repertorium op de lenen van de proostdij van Sint Marie te Utrecht, gelegen in de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden C. Hoek 183-193
Repertorium op de grafelijke lenen in het Land van Woerden en van de hofstede Woerden, 1281-1650 J.C. Kort 326-366
Repertorium op de lenen van de hofstede Harmelen, 1401-1668 J.C. Kort 388-397
Aanvullingen op gepubliceerde leenkamer repertoria C. Hoek 412-419
Een leen van de heerlijkheid Papendrecht J.C. Kort 460
Repertorium op de lenen van de heerlijkheid Hardinxveld, 1407-1649 J.C. Kort 460-463
Aanvullingen en correcties op in vorige jaargangen verschenen
genealogieën en bronnenpublikaties
Kerckhof/Buitenweg (O.V. 304, 351 en 358) H.M. Kuypers 153-154
Kwartierstaat van Martinus Cornelis de Keijzer, aanvullingen (OV 354-361-363-365-387) M.C. de Keijzer 301-316
Van Dijck-Van Adrichem C. Hoek 380-381
Aanvulling en correctie op een geslacht Goudt te Delfshaven (OV 334) A.J.L Penders 381-387
Vragen en antwoorden 53-58,
123-124,
155-156,
193-195,
236,
278-279,
366-370,
398, 419,
443-444,
467
Bestuursmededelingen/Mededelingenrubriek 59-60,
196, 280,
371, 399-400,
420, 468