Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 47e jaargang 1992, nrs. 423-433

Titel Auteur(s) pag.
Genealogische artikelen
Bregman: een Kralings/Rotterdams geslacht in Zuid-Holland te volgen vanaf eind 14e eeuw tot heden A.M. Verbeek 1-78, 551-557
Genealogie Sleeuwenhoek (Land van Arkel) ir. A.I. Grabowsky 85-92, 398
Hoe betrouwbaar is Matthijs Balen? B. Prins 138-139
Het voorgeslacht van Doen Beyensz., bezitter van de grote memolielanden te Poortugaal C. Hoek 141-156
De oudste generaties van een geslacht Prins in de Krimpenerwaard: het ontstaan van een familienaam B. Prins 157-168
Franciscus Verburch alias Uytenbrouck (1616-1708), Comelis Verburch alias Decker alias
Langelaen (1623-1693) en hun familie
dr. P.C.J. van der Krogt 181-218
Een familie Verhuysen in Nieuwpoort S.M. Auwerda-Berghout 221-231,
557-558
(Fragment)genealogie Scheper uit de Alblasserwaard (17e eeuw-midden 18e eeuw) drs. W.J. Spies 269-280,
558-559
De familie Schout(en) uit Ouderkerk a/d IJssel B. de Keijzer 317-329
‘Is Arentje het wel?’ Het belang van vernoemen H.M. Kuypers 465-474
De Waard B. van Dooren 475-481
Nog een familie (Van der) Tas mr. G. van Niekerken
en M. van der Tas
505-514
Bronnenpublikaties 
Acten betreffende De Lier, Maasland en Schipluiden
(vervolg op O.V. 1991, blz. 235)
C. Hoek 169-176
[idem, aanvulling] 78
Het trouwboek van de Engelse (Schotse) kerk te Dordrecht 1625-1795 drs. A.B. den Haan 232-262
Rekening van de eerste dubbele 1000ste penning betreffende Poortugaal, Hoogvliet, Pemis,
Albrandswaard, Oud-Engeland, Roozand, Rhoon, Pendrecht en ‘s-Gravenambacht in 1622
(GA. Schiedam, O.A.A. inv.nr. 1443)
S.J. Lems 263-265
Register van allerhande stukken rakende goederen in Varckenoort en Charlois C. Hoek 265-267
Personen uit ‘s-Gravendeel in het gereformeerde trouwboek van Dubbeldam 1631-1694 A.B. den Haan 281
Het derde ‘schuldboek’ van Rotterdam (Archief van Schepenen nr. 761, GA Rtd.) A.M. Verbeek 329-378,
413-459
Akten betreffende Honselersdijk in het Archief van de Nassause Domeinraad F.J. van Rooijen 401-412
‘Naamlijst van de Ledemaaten der Gemeente te Hendrik Ido en Zandelingen Ambacht, beginnende
van den Jaare 1792’ (Arch. Kerkeraad N.H. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht inv.nr. 155)
A.B. den Haan 482-497
Kerkmeesters, Heilige Geestrneesters en schepenen te Overschie (1600-1656) C. Hoek 498-502
Erf- en losrenten ten laste van de stad Schiedam C. Hoek 514-530
10e penning van Maassluis 1544-1561 Albert Brouwer
en Ingena Vellekoop
533-540
Welgeborenen uit de maagschap van Zwijndrecht te Capelle aan de IJssel en Naaldwijk C. Hoek 540-541
Enige Zuidhollandse zegels C. Hoek 542
Repertoria Leenkamers
Het bezit in Delfland van de Duitse Orde C. Hoek 92-138
Repertorium op de lenen van de hofstede de Ham, 1351-1662 J.C. Kort 282-313
Aanvullingen en correcties op in vorige jaargangen verschenen
genealogieën en bronnenpublikaties
Rectificatie wapenbeschrijving bij parenteel Van Noorden (O.V. 1991, blz. 237) 80
Nogmaals het wapen van het geslacht Van Noorden (correctie op O. V. 1991, blz. 237) 557
Van der Sar (O.V. 1991, blz. 20) 78-79
Outraet (O.V. nr. 415, 1991, blz. 167 e.v.) 79
Verboom (O.V. 1991, blz. 401) 80
Aanvullingen en correcties op de kwartierstaat Bos (O.V. jrg. 1987, blz. 351 e.v.) H.M. Kuypers 379-383
Enkele aanvullingen op Ridderkerkse geslachten De(n) Oude(n), Gouw en De Jong(h)e
(Aanvulling op B. van Dooren, Enige opmerkingen omtrent het geslacht Leeuwenburch,
O.V. jrg. 1991, blz. 433-440)
P. Kranendonk 384-389
Het nageslacht van Jacob Kuedief (aanvulling op O.V. 1988, blz. 253-269) C. Hoek 398
Inkomsten uit de grafelijke domeinen te Rotterdam (aanvulling op O.V. 1985, blz. 252) 543
Fragment-genealogie Van Es(ch)-[Van Nes]-Schalcken-Claessen-Jacobs te Streefkerk
(aanvullingen en correcties op O.V. 1990, blz. 293 e.v.)
543-550
Acten betreffende Schieland en Oost-Delfland (correctie en aanvulling op O.V. 1990, blz. 366) 550-551
Vragen en antwoorden 81-82,
140,
177-179,
218-220,
313-315,
398-399,
459-464,
502-503,
530-532,
559-563
Onbeantwoorde vragen S-M. Auwerda-Berghout 389-397,
559
Diversen en mededelingen
Mededelingenrubriek 83-84,
180, 268,
316, 400,
504, 564