Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 48e jaargang 1993, nrs. 434-444

Titel Auteur(s) pag.
Genealogische artikelen
Een Dordtse tak van de heren van Brederode G.J. van Gelder 41-48
De geslachten Van Bloklant en Boef (Land van Arkel) A.I. Grabowsky 49-73,
288
Memories, memorielanden, vicarieën en de kerkelijke organisatie:
een beknopt overzicht
J.J.F. Lots 79-81
Een oud heraldisch probleem: het wapen van het Vlaardingse geslacht Brouck C. Hoek 117-140
Een Vlaamse familie De Zutter die belandde in Goedereede T.N. Schelhaas 173-180
Van Bronckhorst via Thoen naar Buys S.M. Auwerda-Berghout 205-216
Genealogie Alenbos (Rotterdam, Nederlands-Indië) L.M. van der Hoeven 241-259
Boelhouwer te Heukelum en Vogelswerf R.Ch. Verschuur 259-271
Duyvesteyn en Trapper J.J.F. Lots 272-273
Verificatie van gegevens-onderzoek naar een familie De Zoete J.J.F. Lots 273-275
Wie de brouck past… kijke om de hoek N.L. van Dinther 276-278
Van der Kraan te Benthuizen G. van Niekerken 279
Waarom de familie Heer te Rijnsburg zich Van Alphen ging noemen H.M. Kuypers 305-330
Holy (Vlaardingerambacht, Vlaardingen, Zouteveen, Kethel en Spijkenisse) H. den Boer 417-438
De familie Eerlant uit Krimpen a/d Lek B. de Keijzer 478-496
Kwartierstaat Van Oord(t)/De Jong K.A. Reuvers 510-516
Bronnenpublikaties 
De graven in de kerk van Goedereede T.N. Schelhaas 1-40
Legger van de bezittingen van de kerkfabriek van Ameide en de armen,
tevens legger van memorierenten (1481-1599)
B.J. van Es 81-103
De Heilige Geest goederen te Capelle a/d IJssel B. de Keijzer 104-111
Heilige Geest te Ouderkerk a/d IJssel (en Krimpen a/d IJssel) B. de Keijzer 111-115,
288
Aantekeningen uit een Statenbijbel betreffende de geslachten De Lange, Van Loon en Van den Ende J.H. van der Boom 181-187
17e-eeuwse belastingen betreffende de dorpen rondom Gorinchem/het Land van Arkel A.I. Grabowsky 217-222,
289-300,
331-337,
406-415,
456-466,
517-525
Boskoopse bazen, boeren en boomkwekers
(diverse bronnen en genealogische aantekeningen)
P.W.C. van Kessel 357-392
Acten betreffende Beukelsdijk en Overschie C. Hoek 393-405,
438-455
Predikanten, avondmaalsgangers en lidmaten van Naaldwijk (1573, 1619) J.H. van der Boom 469-478
Rooms-Katholieke huwelijken in Dordrecht 1713-1748 en 1749-1780 A.B. den Haan 496-510
Repertoria Leenkamers
Repertorium op de grafelijke lenen in het land van Woerden en van de hofstede Woerden, 1281-1650
(Vervolg op OV 1992, (nr. 428), blz. 313)
140-171,
204
Repertorium op de grafelijke lenen in Waterland, 1282-1647 J.C. Kort 187-202
Lenen van Arnout Spiering van Well, 1450-1469 J.C. Kort 222-226
De lenen van de gifter van de kerken van Wijk en Veen, 1394-1744 J.C. Kort 226-230
Lenen van de Hof van Zoelen alias Aldenhaag, 1388-1782 J.C. Kort 230-232
De lenen van de Hofstede Zoelen in Betuwe, Bommelerwaard, Heusden en het Land van Altena, 1306-1775 J.C. Kort 232-239
Repertorium op de lenen van de abdij Rijnsburg, 1227-1649 J.C. Kort 338-355
Aanvullingen en correcties op in vorige jaargangen verschenen
genealogieën en bronnenpublikaties
Kwartierstaat Wemer (O.V. 1973, blz. 45) J.H. Wemer 280-283,
525
Het Overschiese geslacht Post (O.V. 1985, blz. 336) C. Hoek 283-285
Droogendijk (O.V. 1992, blz. 394) 285-287
Fragment-genealogie Van Es(ch)-[Van Nes]-Schalcken-Claessen-Jacobs te Streefkerk 287-288
Vragen en antwoorden 73-75, 172,
203-204,
239-240,
285-287,
300-302, 356,
415-416,
466-468,
526-527
Diversen en mededelingen
Mededelingenrubriek 76, 116,
303-304, 528
Themanummer Kerkelijke Goederen 77-115