Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 49e jaargang 1994, nrs. 445-455

Titel Auteur(s) pag.
Genealogische artikelen
Cytgen Pietersdr., een juweel van een erftante H.M. Kuypers 1-26
Fragment-genealogie Santvoort R.Ch. Verschuur 104-108
De familie Kars uit Berkenwoude B. de Keijzer 113-122
De oudste generaties van een familie Van der Jagt in Rijnland J.J.F. Lots 141-148
Belastingkohieren en genealogie: Roulette of methode? M.S.F. Kemp
reactie P.W.C. van Kessel
153-167
Het nageslacht van Ott Hendricksz. van Willigen uit Rotterdam J.Ph. Lucassen 209-215
Heer Nicolaas Tol, Hendrick Reiniersz.z., stichter van de vicarie van St. Jacob de Meerdere, apostel D. van Tol 229-252
Genealogie Van Baden/De Raedt/Van Wijck te Culemborg H.T.M. de Raad 297-308
Kwartierstaat van Frans Ketting B. van Dooren 353-360
De controverse tussen Jan van Noortich tot Noortigehout en Ewout Willemsz. Bartoen Geertiuida de Moor 397-413
De familie (De) Beaupuij in de Nederlanden B. van Dooren 429-434
Genealogie Gouka (Oudewater-Schiedam-Rotterdam) M.Th. Friends-van Vliet 443-460
Bronnenpublikaties 
De honderdste penning van Nieuwveen (Delfland) 1569 C. F. Kwakkelstein 26-34
Repertorium op de kohieren van de 10e penning van Streefkerk
van de jaren 1542, 1553, 1557 en 1562
B.J. van Es
(met transcript van
M.J. van ES) en
B. de Keijzer
37-82
De tussen 1482/1483 en 1490/1491 bij de stad Haarlem afgesloten lijfrenten Geertiuida de Moor 85-104
Begraven te Zuidland 1705-1713, 1722, 1730 S.M. Auwerda-Berghout 122-128
De honderdste penning van Nootdorp (Delfland) 1569 C.F. Kwakkelstein 129-138
Betaling tiende penning 1543 in Noordwijkerhout Geertruida de Moor 148-152
De grafboeken van de Oude Kerk te Delft (14e-16e eeuw): Repertorium van de eigenaars van de graven met transcriptie van de parentelen van Ver Lizebette en anderen (ca. 1395) P.C.J. van der Krogt 169-208,
255-288,
319-348,
373-392
Landpoorters van Dordrecht 1521-1527 C. Sigmond 215-228
Kohier van de 200e penning van Bodegraven anno 1602 H.M. Kuypers 252-255
De honderdste penning van Dorp (Delfland) 1569 C.F. Kwakkelstein 309-318
De honderdste penning van Vrouwenrecht of Akkersdijk 1569 C.F. Kwakkelstein 361-372
Kohier van de 10e penning van 1565 in het ambacht Voorburg A. Gordijn 414-421
Kohier van het familiegeld (1673) van Noortwijck, Noortwijck op Zee, Langevelth, Offem en Noordtwijckerhout J.J. Duivenvoorden 422-427
Kohier van de 10e penning van Schoonderloo 1561 A. Gordijn 435-443
Schatting van verschuldigde belasting van de inwoners van Charlois in 1623 A. Gordijn 460-463
Aanvullingen en correcties op in vorige jaargangen verschenen
genealogieën en bronnenpublikaties
Doorhalen wat niet van toepassing is, ook al in 1671 (O.V. 1978, blz. 543 e.v.) A. M. Boudewijn-van ‘t Hoff 288-289
De oudste generaties van het Flakkeese geslacht Van Oostende (O.V. 1988, blz. 537 e.v.) B. van Dooren 289
De nakomelingen van Dirck Arens, landbouwer in Den Bommel (O.V. 1989, blz. 225 e.v.) B. van Dooren 290
Kwartierstaat van Jannetje Reijsevoort (O.V, 1991, blz. 317 e.v.) A. van Poelgeest 290
De graven in de kerk van Goedereede (O.V. 1993, blz. 1-40) P.T. den Hertog 291
Kwartierstaat Van Oord(t)/De Jonge (O.V. 1993, blz. 510-516) G.J. van Rookhuijzen 291-292, 463
Vragen en antwoorden 34-36,
83-84,
109-111,
292-295,
349-352,
393-395,
427-428
Diversen en mededelingen
Mededelingenrubriek 112, 168,
296, 396
Verkorte notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 14 april 1993 139
Balans per 31 december 1992 140
Bibliotheek gesloten 428
Uitnodiging opening nieuwe verenigingscentrum 464