Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 50e jaargang 1995, nrs. 456-466

Titel Auteur(s) pag.
        
Genealogische artikelen      
(Van) Lutsenburg te Warmond  G. van Niekerken  1-11
De oudere generaties van het geslacht met de takken Van der Wael en
Hoogvliet uit Hoogvliet
(Zie ook OV jrg. 61 (2006), blz. 368)
K.J. Slijkerman 53-70,
581-584
Bewijs geleverd? H. M. Kuypers 121-127
Heer Claes Tol en zijn verwanten W. van Duijn  127-133 
Kwartierstaat van Maijken Nijssen de Vries J. Kooijman 185-198
Een familie Verhoef(f) in de Lopikerwaard T.F. Verhoef  249-270
Genealogie van het doopsgezinde geslacht De Jong(h)
(Het belang van gaarders voor onderzoek naar doopsgezinden
in de 18e eeuw in Holland)
L.M. van der Hoeven  289-310
Fragmentgenealogie van het geslacht Loeff uit Strijen (14e-16e eeuw) G.J. van Gelder 343-346
Stamreeks Lamme (1 6e- 1 8e eeuw) door  J. H. van der Boom  346-360
Een grafzerk met wapen Esseboom en fragment-genealogie
geslacht Esseboom te Strijen
C. Wierdeman Molendijk  360-369
De afstamming van het geslacht (Den Boer) in ‘t Velt te Kleine- en
Groote Lindt
K.J. Slijkerman 429-450
De kinderen van Comelis Comelisz. Vrijland van Dijk te Pemis A.B Maliepaard  450-453,
584
Heer Nicolaas Tol, Hendrik Reiniersz.z. stichter van de vicarie van
St. Jacob de Meerdere, apostel
D. van Tol  453-457
De geslachten Van Drenckwaert en Prijs alias van Zuutoort G.J. van Gelder  461-478
Hendrika ‘Oude’-Jansdr. Oem van Wijngaarden, religieuze in Koningsveld,
en haar familie
G. de Moor  479-490
De kwartierstaat van Jannetje Jansdr. Zalee uit Nieuwpoort S.M. Auwerda-Berghout  513-544
Het geslacht Kooij in het Land van Arkel en omstreken A.I. Grabowsky en
A. Verhoeff 
549-563
Een ‘Belgische’ tak van de familie Van der Burgh F.J. van Rooijen  575-576
     
Bronnenpublikaties     
Landpoorters van Dordrecht 1429-1490 B. de Keijzer en
A.M. Verbeek
12-29
Repertorium op de lenen van de hofstede Hagestein in het Land van Heusden
(1262-1797)
J.C. Kort  29-48
Lenen van de hofstede te Drongelen, genaamd Eemer, Eener of Einer 1567-1705  J. C. Kort  71-73
Lenen van de hofstede Brakel in Zuid-Holland en het Land van Heusden 1444-1500  J. C. Kort  73-75
Het derde schuldboek van Rotterdam A.M. Verbeek  75-119,
136-181
Oorkonden in particulier bezit, afkomstig uit het huisarchief van
het kasteel Valckensteyn te Poortugaal
C. Hoek  134-135
Repertorium op de rekeningen van de rentmeester van Dirksland 1456/1457,
1461/1462 en 1465/1466 
M. Zaaijer  206-211
Het verzweerboek van Hof van Delft, 1569/1579  C.F. Kwakkelstein en
I. Vellekoop 
211-236
Repertorium op de grafelijke lenen in het Land van Heusden 1250-1648 J. C. Kort  236-245
Een stukje vergeten burgerlijke stand: huwelijken Cool 1811 L.M. van der Hoeven  270-273
200e penning Goeree-Overflakkee (1646) M. Zaaijer  273-282
Kohier van de 200e penning (1674) van Goeree-Overflakkee en Dirksland (1676) M. Zaaijer  310-319
Hoofdschatting van burgers van Culemborg (1544) H.T.M. de Raad  319-325
Lidmaten van Maasland (1640, 1643) met lijsten van ouderlingen en
diakenen (1640-1717)
A. Dijkshoorn  325-338
Familienamen van kopers van tienden in Strijen 1469-1593 C. Sigmond  369-382
De tiende penning van Strijen over 1544 K.J. Slijkennan  382-387
Een kohier van buitengewone omslag over de huizen en erven in het dorp en
heerlijkheid Strijen (1601)
A.C. Bos  388-393
Sprokkels: stukken betreffende Strijen en haar inwoners in de
handschriftenverzameling van het gemeentearchief Rotterdam 
  393-394
Sprokkels: stukken betreffende Strijen en haar inwoners in het Archief
Huis ten Donck (GA Rotterdam)
  394
Sprokkels: stukken betreffende Strijen en haar inwoners in het Archief
het Heilige Geest- en Pesthuis ter Grote kerk te Dordrecht
  394-395
Sprokkels: Strijen in 1749   425-426
Sprokkels: Strijen in 1855     426-427
Kohier van het klapwakersgeld van Strijen (1665)  J. MacLean  395-398
Verponding van Strijen (1731) J.W. Lagestee en
C. Wierdeman Molendijk 
398-412
Verponding van Strijen (1750) C. Wierdeman Molendijk  413-417
De graven in de Grote of Sint Lambertuskerk te Strijen A.G. Voordendag en
H. Kwakernaat 
418-425
Personen, versneld in de kohieren van de 10e penning van Dirksland (1544),
Herkingen (1544), Ooltgensplaat (1543/1544) en Goedereede (1543)
M. Zaaijer  490-499
Een stukje vergeten burgerlijke stand (II): overlijden Cool 1811 L.M. van der Hoeven  499-505
Personen die zullen behoren tot een op te richten schutterij te Culemborg (1609) H.T.M. de Raad  544-547
De duizendste penning van Charlois anno 1658 K.J. Slijkerman  548
Poorters uit het kamerboek van Delft (1674-1681) L.M. van der Hoeven  577-579
     
Aanvullingen en correcties op in vorige jaargangen verschenen
genealogieën en bronnenpublikaties
     
Repertorium op de lenen van de abdij Rijnsburg, 1227-1649
(O.V. 1993, blz. 338-355)
J. C. Kort 52
Aanvullingen en correcties op de parenteel van Doen Beijensz. J.H. van der Boom en
J.J. Vervloet 
199-205
Enige opmerkingen omtrent het geslacht Leeuwenburch (II) K.J. Slijkerman  563-575
Het geslacht Den Hengst (O.V. 1981, blz. 409-413)  Mevr. H.E. Verbeek 580
Genealogie Van Baden/De Raedt/Van Wijck te Culemborg
(O.V. 1994, blz. 297-308) 
H.T.M. de Raad 580-581
        
Vragen en antwoorden    51-52, 119,
246-247,
282-288,
338-339,
387-388,
457-459, 506-512
   
Diversen en mededelingen     
Mededelingenrubriek    120, 184,
248, 340,
428, 460
Van de lustrumcommissie    49-50, 427
Boekbespreking    50-51
Verkorte notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 13 april 1994    182-183
Themanummer Strijen    341-342