Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 51e jaargang 1996, nrs. 467-477

Titel Auteur(s) pag.
     
Genealogische artikelen
De oudere generaties van het geslacht Van Cleeff uit Charlois
(Zie ook OV jrg. 61, blz. 365)
K.J. Slijkerman 1-27
Drie generaties Schoonhout in de Hoekse Waard Vic. Poolen 49-64
Stamreeks Vel (Van der Velde) te Ooltgensplaat B. van Dooren 97-103
Jannigje Peyen (een bevestigde genealogische hypothese) H.M. Kuypers 103-107
Het pottenbakkers- en pijpenmakersgeslacht Sonnevelt in Gouda A. Sonneveld en
J.S. Bontekoe
129-153
De geslachten Jongebroer te Pemis en Hoogvliet J. Slijkerman 177-197, 249-263
Een bastaardtak van de heren van Strijen (Fragment-genealogie Van der Weede) B. de Keijzer 323-329
De oudste generaties van het geslacht Verschoor op het eiland IJsselmonde C. Sigmond 330-337
Nakomelingen van Fijtgen Jacobsdr. in Heinenoord: Een fragment-genealogie samengesteld aan de hand van één akte uit het archief van het Hof van Holland  H. den Boer 337-344
Het geslacht van Aris Pietersz. uit het Volgerland van Sandelingenambacht K.J. Slijkerman 344-352
De familie Melsen en Krijger te Pemis en omstreken J. van Veelen en
J.H. van der Boom
353-361
Stamreeks Van den Berg (Hillegersberg-Schipluiden-Wateringen) A. Gordijn 362-368
Wie was Weijntje? (het genealogische belang van een grafboek) H.M. Kuypers 368-376
Van Charlois naar Noord-Beveland: Hollandse emigratie naar nieuwe Zeeuwse polders J.W. Zondervan 377-390
Parenteelstaat Fabri J.J.F. Lots 390-402
Kwartierstaat van Lijsberth Gerritsdr. van Rhijn H.M. Kuypers 402-419
Doorduyn in het Hondertland en te De Lier, Schipluiden en Maasland G. van Niekerken 521-534
Een tak van het geslacht der heren van Doerne te Rotterdam K.J. Slijkerman 593-614
Enige nakomelingen van Frans N.N. M. Zaaijer C.B.zn. 629-642
De geslachten Sloof(f) en Sloof alias Van der IJp (van der Rijp) te Poortugaal,
Pernis, Rhoon en Hoogvliet
J.H. van der Boom en
K.J. Slijkerman
681-707
De oudere generaties van het geslacht Van Eijck uit Barendrecht J.G. Lagendijk en
K.J. Slijkerman
760-765
Heraldiek
Het wapen van Holland: Nog een mogelijke oorsprong H.C. ‘t Jong 482-490
Overige artikelen
Leenkamers en leenkamerrepertoria in Ons Voorgeslacht: Een uitleg voor beginnende genealogen J.H. van der Boom 491-501
Vijftig jaar Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht J.H. van der Boom 501-510
Lijsten van bestuursleden, ereleden en leden van verdienste 1946-1996 510-512,
768
Ons Voorgeslacht en zijn subsidiegevers 513-516
Bronnenpublikaties (uitgezonderd leenrepertoria)
500e penning van de Alblasserwaard over 1627 W. van Wijngaarden 28-44
De tiende penning van Pemis over 1542 K.J. Slijkerman 64-65
Kohier van de 10e penning van Westenrijk 1542-1543 S.M. Auwerda-Berghout 108-118
Geannoteerde, geestelijke en wereldlijke goederen in het Land van Voome, 1573 M. Zaaijer C.B.zn 119-124
Rekening van de geannoteerde goederen te Middelhamis, Ooltgensplaat en Sommelsdijk  (1572) M. Zaaijer C.B.zn 124-126
10e penning van Geervliet 1542  S.M. Auwerda-Berghout 153-158
10e penning van Hodenpijl 1561 C.F. Kwakkelstein en
I. Vellekoop
159-172
Het haardstedenkohier van de Group anno 1600 K.J. Slijkerman 173-174
10e penning van Woud- en Hooghamasch 1561  C.F. Kwakkelstein en
I. Vellekoop
197-212
Het kohier van de 200e Penning van 1638 betreffende plaatsen in de Alblasserwaard W. van Wijngaarden 264-278
Registers van Gequalificeerden: Aangifte van overlijden te Hoogvliet en Oud- en Nieuw-Engeland 1806-1811 J.H. van der Boom 420-423
Morgenboek van het ambacht Kethel en de daarin gelegen polders (16e eeuw) A. van der Tuijn  430-435
Tiende penning van Sint Maartensrecht 1561 C.F. Kwakkelstein
en I. Veliekoop
436-440
Het hooftgelt van Leyderdorp P.W.C. van Kessel 441-451
De tweehonderdste Penning van Charlois over 1644 K.J. Slijkerman 452-453
Ontfanck van sepulturen, godtgelden en overboucken te Heenvliet 1595-1650 S.M. Auwerda-Berghout 453-458
Lidmaten Rijsoord J.H. van der Boom 458-460
De lidmaten te Pemis rond 1800 L.M. van der Hoeven 460-466
De dingtaalrol van Hoogvliet 1806-1808 (met genealogische aantekeningen) J.H. van der Boom 466-467
Namen van schepenen vermeld in de dingboeken van het gerecht van Noordeloos
(1 548-1555, 1557-1562, 1566-1575, 1608-1632)
A.l. Grabowsky 468-469
Rekening van de weesarmen van Maasland over 1664 A. Dijkshoorn 469-480
De moelen bij de stede van der Goereede en in ‘t Oudtdorp M. Zaaijer C.B.zn. 480-482
10e penning van Abbenbroek 1542 S.M. Auwerda-Berghout 534-547
Kohier van de 10e penning van Middelharnis, 1542 M. Zaaijer C.B.zn. 614-616
Kohier van de tiende Penning van Hekelingen en Vriesland (1542) S.J. Lems 643-646
200e penning van de Alblasserwaard over 1667 W. van Wijngaarden 708-728
        
Leenrepertoria      
De lenen van het kapittel St. Marie op het Hof te Den Haag (1 375-1649) J.C. Kort 44-45
Repertorium op de grafelijke lenen in het Sticht Utrecht 1204-1649 J.C. Kort  66-93, 592
Lenen van de hofstede Sint-Maartensdijk, 1365-1703 J.C. Kort 424-429
Lenen van het Huis te Kleef, 1503-1687 J.C. Kort 429-430
Repertorium op de lenen van de hofstede Gansoyen, 1374-1729 J.C. Kort 548-589, 617-624
Repertorium op de grafelijke lenen in de Grote Zuidhollandse Waard
(1276-1650)
J.C. Kort  213-246, 278-319,
520
Repertorium op de grafelijke lenen in Friesland ten westen van het Vlie,
1254-1649
J.C. Kort 646-677, 728-759
         
Aanvullingen en correcties op in vorige jaargangen verschenen
genealogieën en bronnenpublikaties
   
Het derde schuldboek van Rotterdam (O.V. 1995, blz. 75-119, 136-18 1)    589
De kwartierstaat van Maijken Nijssen de Vries (O.V. 1995, blz. 185-198)   589-590
Hendrika ‘Oude’-Jansdr. Oem van Wijngaarden, religieuze in Koningsveld
en haar familie (O.V. 1995, blz. 479-490)
  590
Geslacht Kooij in het land van Arkel en omstreken (O.V. 1995, blz. 549-563)   591-592
Repertorium op de grafelijke lenen in het Sticht Utrecht (O.V. 1996, blz. 66-93)   592
    
Vragen en antwoorden  
46-48, 93-94, 126-128, 174-176, 247-248, 624-628, 678-680, 765-767    
Diversen en mededelingen   
Mededelingenrubriek (tevens als losse bijlage bij nr. 470) 95-96, 320, 518-519, 768  
Van de lustrumcommissie   48
Voorwoord [van het jubileumnummer]   321-323
Overzicht beschikbare publicaties   517
Evert Johannes Comelis de Veer [In memoriam]   592