Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 52e jaargang 1997, nrs. 478-488

Titel Auteur(s) pag.
        
Genealogische artikelen      
De oudste generaties van de familie Arlen te Bleiswijk A. Slootweg 1-13
Cornelis Joppen van Duijvenvoorde, bakker en speculant  M.D. van Duijvenvoorde en
J.J. Duivenvoorden
57-63
Een uitgestorven geslacht Van der Helm in de omgeving van Zoeterwoude  F.J.A.M. van der Helm 63-68
Genealogie van een geslacht Middelkoop uit de omgeving van Leerdam B. van Dooren 97-124
Van der Hoeven alias Bol, een zeevarende Schiedamse familie  A. van der Hoeven en
P. van der Hoeven
169-192
De afstamming van het geslacht met de takken Van der Linde(n) en Kennis in de
Hoeksche Waard  
K.J. Slijkerman 253-274
Jan de Cupere, schout van Linschoten, en zijn familie  G. van Niekerken 317-333
Nogmaals Van der Tas A. Slootweg 396-399
Adriaen Adriaensz. (Engels) van der Chijs (een Delftenaar in Friesland)
naar D. Kuil: Alle Feickes Clock 
G. Caspers 400-402
Was Pieter Andriesz. wel een Schilt?  C. Schilt 402-403
Het geslacht Op(t) Dorp (Opdorp) uit Charlois
(Zie ook OV jrg. 2006, blz. 367)
K.J. Slijkerman 517-538
De voorouders van Marigje Pieters uit Sliedrecht
(Dankzij toevalsvondsten terug naar 1492)   
B. van Dooren  609-618
Cornelis van der Kroegh, ‘t Hooft, of De Heuyter? Een oude fout hersteld  F.J. van Rooijen 689-693
De oudere generaties van het geslacht Wenssen (Dordrecht)  C. Sigmond  745-753
Overige artikelen
Het genealogisch belang van het collaterale successierecht H.M. Kuypers 385-396
        
Bronnenpublikaties (uitgez. leenrepertoria)      
Kohier van de 50e penning in de Oost- en Westabtspolder en
van de 100e penning in de Hargpolder, 1580
A. van der Tuijn 13-15
200e penning Goeree-Overflakkee, 1646  M. Zaaijer C.B.zn. 68-76
Lijst van de overlevering van de duizendste penning van Charlois anno 1660   K.J. Slijkerman 125-127
10e penningkohieren van Nieuwpoort (1553/1554, 1557, 1561)   S.M. Auwerda-Berghout  192-206
De pachters van de grafelijkheidslanden in de polder van Dirksland  M. Zaaijer C.B.zn. 275-290
Tiende penning van Geervliet (1542/1543)  S.M. Auwerda-Berghout  333-338
De tiende penningkohieren van Kijfhoek over 1542 en 1561  K.J. Slijkerman  404-408
De tiende penning van Heeroudelandsambacht over 1542 K.J. Slijkerman  618-619
Acten betreffende Delfland   C. Hoek 620-665,
756-801 
Van de armen begraven personen te Zuidland (1689-1756)   S.M. Auwerda-Berghout  693-697
De tiende penning van Katendrecht over 1542   K.J. Slijkerman 697-698
Huwelijken (1670-1730) in het Ding- en Rechtboek van Middelburg (ZH)   F.J.A.M. van der Helm 754-755
Leenrepertoria      
Repertorium op de grafelijke lenen in de Alblasserwaard, 1280-1650  J.C. Kort 15-56
Repertorium op de grafelijke lenen in het Land van Altena, 1230-1650  J.C. Kort 77-94
Een leen van Amaliastein, 1568-1601 J.C. Kort 94-95
 Repertorium op de lenen van de hofstede Brederode, 1264-1803 J.C. Kort 127-163,
207-249
Lenen van de hofstede Eemstein, 1391-1568 J.C. Kort 164
Repertorium op de lenen van de hofstede Nijenrode, 1352-1677  J.C. Kort 291-313
Repertorium op de lenen van de hofstede Heusden, 1246-1650  J.C. Kort 338-384,
409-459
Repertorium op de lenen van de hofstede De Haar, 1382-1666  J.C. Kort 459-511
Repertorium op de lenen van de hofstede Asperen, 1333-1803  J.C. Kort 539-603
Repertorium op de lenen van de hofstede Haarlem, 1328-1717  J.C. Kort 665-686
Repertorium op de lenen van de hofstede Polanen in Rijnland en
omstreken,  1320-1649/1675 
J.C. Kort 698-744
Aanvullingen en correcties op in vorige jaargangen verschenen genealogieën en bronnenpublicaties 
Stamreeks Groeneveld (Lustrumboek Ons Voorgeslacht 1946-1996)  511-512
De genealogie van de familie Nachtegaal en Nachtegael
(O.V. 1975, blz. 164 e.v. en 1976, blz. 223 e.v.) 
512-513
Kwartierstaat Van Zijl-Van Gaalen (O.V. 1989, blz. 431)  513-514
10e penning Strijen (O.V. 1995, blz. 382-387)  514
200e penning Alblasserwaard 1638 (O.V. 1996, blz. 274)  514
Vragen en antwoorden   56, 95,
249-251,
313-316, 801-805
    
Diversen en mededelingen      
Mededelingenrubriek    96, 165-168,
252, 515-516,
604-607,
687-688, 806-808
50 jaar ‘Ons Voorgeslacht’ komt uit op CD-ROM 608