Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 54e jaargang 1999, nrs. 500-510

Bladzijden 393-396 komen tweemaal voor. Met 393(1)-396(1) zijn de bladzijden in aflevering 508 bedoeld en met 393(2)-396(2) die in aflevering 509

Nummer 500

Titel Auteur(s) pag.
Het 500e nummer van Ons Voorgeslacht  J.H. van der Boom 1-5
     
Anecdotica    
Aanslag op prins Maurits  W.J. Ouweneel 5-6
Rumoer rond Aeltge Pietersdr. Bijkerck ofwel geruchten over aanranding, zwangerschap
en abortus te Ridderkerk anno 1648
K.J. Slijkerman 6-12
‘Gij wort van een Hoerenjager geregeert’ J.Jz. Sloos 12-14
Ds. David Thomasz. Boon, predikant te Spijkenisse 1611-1654 S.M. Auwerda-Berghout 14-17
Duo Paulus J.J.F. Lots 18-20
Een kalf en twee hempjes W.J. Ouweneel 21-22
400 jaar vernoeming van grootmoeder op kleindochter S.M. Auwerda-Berghout 22-28
Lotgevallen van een doodarm gezin door W.J. Ouweneel  28-29
De eerste 10 vragen in Ons Voorgeslacht J.H. van der Boom 29-31
     
Superproblemen    
Reeds lang gezocht: Voorouders van Jan Arense Beuckelman A. Beukelman 32
Zoeken naar tamboer Hendrick Grims A.Th. Polet 32-34
Op zoek naar de Heer C. de Heer 34-35
Op zoek naar Pieter Hoek K.A. Reuvers 36-38
Maria Kouwenberg (1697-1752), van Dussen naar Zwijndrecht W.J. Spies 38-43
Spoorloos A.M. Boudewijn-van ‘t Hoff 43-44
Jan Willemsz. Stolck (Kubbe) en zijn voorgeslacht A.H. Stolk 44-45
Dammis Uijterlinden K.A. Reuvers 46-48
De Deserteur (of hoe Vermooten Vermoolen werd) C. Hamoen 49-51
Cornelis Cornelisz. van der Burg(h) K.A. Reuvers 51-53
De duistere herkomst van Lijsbeth Benjaminsdr. Visser (voor 1702-1743) te Puttershoek  K.J. Slijkerman 53-56
Wartels C. Hamoen 56-57
     
Een (eerste) Hollandse voorouder    
Mijn eerste Hollander J.J. Vervloet 57-65
Van Ost-Steiermark (Oostenrijk) naar Zuid-Holland (Stamreeks Karner) J.J.F. Lots 65-66
Eerste voorouders Storm in Zuid-Holland C. Stolk en W. Storm 68-70
Van buiten naar Zuid-Holland gekomen W.J. Ouweneel 70-73
Zij zijn van Utrecht H.P. Vermaat 73-76
     
Varia    
Uit het huwelijksregister van Goudriaan, ca. 48 [jaar] leeftijdsverschil tussen partners K.P. Schaddelee 77
Het dubbele scheprad W.J. Ouweneel 77
     
Genealogische artikelen    
Twee geslachten Vercroft in Delfland, waaruit families Van der Kroft en Van der Krogt P.C.J. van der Krogt 81-111,
125-151
Het (on)gemak van het patroniem van Jan Janse Roos A. Maliepaard 165-166
De oudere generaties van het geslacht met de namen Van Heerjansdam, van (den) Dam, Pauw en Kooyman uit Heerjansdam K.J. Slijkerman 169-186
Twee maal twee zusterfamilies: Ouweneel en Jongeneel W.J. Ouweneel 209-223
Eenige opmerkingen omtrent het geslacht Leeuwenburch (III) K.J. Slijkerman 223-230
Outraet, (Oudraet, Oudraad, Oudraat en de Jonge Oudraat) te Charlois G. van Niekerken 245-258
Een kroniekje Cleyburgh A. van Zoest 258-264
De boelhuisadministratie van Aem Heyndrickzoen van der Burch C.F. Kwakkelstein en I. Vellekoop 277-292
De oudste generatie van het geslacht De Ronde te Zwijndrecht herzien
(Aanvullingen en correcties in OV jrg. 60, (2005), p. 219-220)
K.J. Slijkerman 293-297
Mokveld, Wadersloh-Delft E.G. van der Spek 298-303
Jacobus Schultsz. von Haegen, een van mijn meest opmerkelijke voorouders M.P. Dorissen-van Vlaardingen 303-308
Van ‘t Wout H.M. Kuypers 308-316
Het voorlopige nageslacht van Teunis Sijmons uit Kijfhoek met de takken Kranenburgh, Capiteijn, Bo(o)terclomp, Veltkamp, Velthoen en ‘t Jong
(Zie 2004, p. 388 voor aanvullingen en correcties)
A.B. Maliepaard 325-359
De oudere generaties van een geslacht Van der Waal uit Rijsoord en Ridderkerk in de Hoeksche Waard K.J. Slijkerman 369-385
Het Haarlemse schildersgeslacht Van Waterlant in de vijftiende en zestiende eeuw G. de Moor 385-387
Een zoektocht door Holland en Vlaanderen naar een familie Van Sonnevelt uit Gouda, ca. 1420-ca. 1700 A. Sonneveld en J.S. Bontekoe 393(2)-418
Nogmaals de familie Arlen A. Slootweg 464-467
Voorouders van Neeltje Schrevels in Meerkerk e.o.  S.M. Auwerda-Berghout (met aanvullingen door A.J. Stasse) 468-477, 486-487
De oudere generaties van een geslacht (Van) Moerkerken uit Zuid-Beyerland (II).
Zie ook jrg. 40 (1985), blz. 157-166, jrg. 58 (2003), blz. 313-318) en jrg. 61 (2006), blz. 574-575)
K.J. Slijkerman 478-481
Vercroft-Roodenburch M.C. de Keijzer 482-485
     
Bronnenpublikaties (uitgez. leenrepertoria)    
De Tiende Penning van Nieuwenhoorn van 1543 S.M. Auwerda-Berghout 111-120
De Tiende Penning van Oudenhoorn van 1543 S.M. Auwerda-Berghout 151-164
Begraven personen in de kerk op het kerkhof van de Nederlands Hervormde Gemeente te Asperen, 1640-1674 R.H.C. van Maanen 186-205
Kohier morgengelden Meerkerk 1569 S.M. Auwerda-Berghout 231-241
Lijst van ouderlingen en diakenen van de kerkenraad van Beesd (1671) 1687-1812 R.H.C. van Maanen 264-269
Rekeningen als genealogische bron (I): De Heukelumse gemenelandsrekening over 1712 R.H.C. van Maanen 269-275
id. (II): De Heukelumse stadsrekening over 1712 R.H.C. van Maanen 318-321
Rekeningen als bronnen voor genealogen (III): De rekening van het Gasthuis te Heukelum R.H.C. van Maanen 363-366
id. (IV): De kerkrekening van Heukelum over 1710 R.H.C. van Maanen 387-389
id. (V): De diaconierekening van Heukelum over 1761 R.H.C. van Maanen 418-422
Aantekeningen betreffende begraven uit de rekeningen van kerkmeesters te Hekelingen, 1644-1752 F. van Hoorn 441-461
     
Leenrepertoria
Lenen van de proost van Koningsveld (1312-1650) J.C. Kort 316-318
Een leen van de Hofstede Doortoge te Monster, 1297-1472 J.C. Kort 461-463
     
Diversen     
Belaagde Franse edellieden te Ridderkerk anno 1663 K.J. Slijkerman 166-167
Genealogische bronnen op CD-Rom A. van der Waal 321-324
Jeneverbranderijen in Zuid Holland in 1818 (I): Delft – Den Briel – Dordrecht – Gorinchem – Leiden – Sommelsdijk – Woerden R.H.C. van Maanen 390-394(1)
Jeneverbranderijen in Zuid Holland in 1818 (II): Jeneverstokerijen in Delfshaven R.H.C. van Maanen 395(1)-396(1)
DNA onderzoek steunt genealogie A.F. Koppert-van den Berg 429-432
Inhouck te Naaldwijk en Honselersdijk G. van Niekerken 432-441
     
Aanvullingen en correcties op in vorige jaargangen verschenen genealogieën en bronnenpublikaties    
De oudere generaties van het geslacht (Van) Gelder uit Charlois (O.V. 1998, 700-701)
(Zie ook OV jrg. 2006, blz. 367)
  242
Het kan zéker verkeren (correctie op ‘Het kan verkeren’) (O.V. 1998, 159-164) H.M. Kuypers 359-363
      
Varia    
Varia: Inbraak & Respect voor de politie? W.J. Ouweneel 167-168
Varia K.J. Slijkerman 242, 275,
324, 367
       
Vragen en antwoorden   
De eerste 10 vragen in Ons Voorgeslacht J.H. van der Boom 29-31, 368
Vragen en antwoorden    77-78, 243-244,
276, 422-424,
487-492
   
Verenigingsnieuws      
Mededelingenrubriek    79-80, 121-124,
206-208, 425-428