Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 63e jaargang 2008, nrs. 596-606

Om de kosten van het drukken van de jaarlijkse index terug te dringen, is besloten het overzicht op voornamen/patronymica alleen digitaal beschikbaar te stellen. Dit overzicht van 2008 kunt u hier raadplegen.

Titel Auteur(s) pag.
Stamreeks Van Hyselendoorn B. de Keijzer 1-5
Communicanten Ter Aar R.A. van der Spiegel 5-13
Nakomelingen van Tieman Ariensz. en de familie Verhaven in Vlaardingen
Bewijs uit het ongerijmde!
mr. J.J.F. Lots 13-16
Begraven in Rotterdam omstreeks 1730
Een vergelijking tussen Remonstranten en niet-Remonstranten
T. Hokken 17-30
De oudere generaties van het geslacht ‘t Greijn uit Heinenoord W.T. Molema-Smitshoek en K.J. Slijkerman 33-55
Wie is de ware moeder?
(van Jan Pietersz. van Leeuwen (1679-1728) te Gouderak)
H.M. Kuypers 55-58
Schippers uit Voshol (1691-1756) drs. R.A. van der Spiegel 58-63
Voorouders van Schalk Schalckenz. in de Albalsserwaard 1552-1573
Stamvader van een familie Van Es.
B.J. van Es 65-76
Van Alphen – Een geval van Onderschuiven! mr. J.J. Lots 76
Verdwaalde akten in het oud-rechterlijk archief van Sint Anthoniepolder, ofwel de treurnis over verloren gegane dorpsarchieven ir. C. Sigmond en
K.J. Slijkerman
77-80
Kohier 10e penning St. Maertensrecht 1556 H.M. Kuypers en
T. Hokken
81-87
Het geslacht van Crijn Willemsz uit West-Barendrecht K.J. Slijkerman 88-91
Varia
(akte Cromstrijen 31-7-1557 in RA 2 Mijnsheerenland, boedelscheiding Adriaen Pieters en Lijnken Cors Pietersz.)
L. Helms van Eis 91
Stamreeks Dorsman / Dortsman
(Rotterdam via Willemstad, Sommelsdijk, Hellevoetsluis naar Ooltgensplaat)
M.A. Verolme 97-126
Dirck van Genderen geïdentificeerd drs. L.M. vander Hoeven 126-127
De oudere generaties van het geslacht De Pee uit Heerjansdam K.J. Slijkerman 129-145
Landeigenaren en -gebruikers in Lange Ruige Weide in 1643 N.P. den Hollander 145-156
Varia
Twee akten betreffende Zuid-Holland in het archief van Zwolle.
20-9-1588: Lijntken Ariaens, weduwe van Herick Berensz., voogden aan te stellen over de drie kinderen Berent, Gerriken en Ariaen; Zwijndrecht
20-10-1608: Adriaen van der Waes wonend te Delft, man en voogd van Mechtelt Segers dochter van Rechteren
B. van Dooren 156-157
De families Buijtelaer (Buitelaer) in de Krimpenerwaard H.M. Kuypers 161-184
‘Tot het tegendeel is bewezen’ Maiken Jans uit Alblasserdam B. van Dooren 185-189
Familiegeld Ter Aar 1715 R.A. van der Spiegel 189-191
Nazaten familie Copper / Coppert van Oudewater gevestigd in Brielle op Voorne-Putten F. Koppert-van den Berg 193-208
Leidse voorouders uit de zuidelijke Nederlanden
Kwartierstaat van Johanna Maria Willemse (1735-1853)
V. Poolen 208-251
Het Delftse geslacht Van Bleyswijck H.K. Nagtegaal 261-295
Kohier 10e penning Lokhorst 1542 K.J. Slijkerman 296-297
De eerste generaties van de familie Koppenaal in Nederland
(Een Vlaamse asielzoeker als stamvader van een Hollands geslacht)
M. Verhoef 301-312
Het geslacht Casteleijn uit Maasdam K.J. Slijkerman 313-323
Hofstedehuur ‘s Gravenzande 1642 drs. R.A. van der Spiegel 323-326
Ouderlingen en diakenen Scheveningen (1667-1677) drs. L.M. van der Hoeven 326-328
Rooms-Katholieke huwelijken in Dordrecht 1781-1795 A.B. den Haan 328-334
Een ‘ongrijpbare’ voormoeder uit Bergambacht
(betreft de vrouw van Jacob Ariensz. Verzee)
H.M. Kuypers 337-341
Testateur St. Nicolaasgasthuis (in Den Haag) 1439-1575 drs. R. van der Spiegel 342-360
Kohier 10epenning van het Nieuweland van Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1553 L. Helms an Eis 361-
De oudste naamdragers Esseboom in de Hoeksche Waard K.J. Slijkerman 373-398
10e penning Vrijenban (=rondom Delft) P. van der Hoeven 389-401
Aanvullingen en correcties
Het geslacht van Aris Pietersz. uit het Volgerland van Sandelingenambacht
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 51 (1996), blz. 344-352)
K.J. Slijkerman 251-252
Dirck van Genderen geïdentificeerd
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 63 (2008), blz. 126-127)
drs. L.M. van der Hoeven 252-253
De oudste generaties van het geslacht Plaisier uit de Hoeksche Waard, eiland IJsselmonde en Rotterdam
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 62 (2007), blz. 1-16)
K.J. Slijkerman,
H.E. Verbeek,
C.J. Verhoeven en
M. van der Lans
253
De oudere generaties van het geslacht ‘t Greijn uit Heinenoord
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 63 (2008), blz. 33-55)
W.T. Molema-Smitshoek 254-256
De oudere generaties van de familiegroepen Jabaey uit Strijen
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 62 (2007), blz. 93-125 en 238)
K.J. Slijkerman 256
Het voorgeslacht van Pieter Smits (1714-1784)
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 62 (2007), blz. 43-47)
A.B. Maliepaard 256
Berkel: Familiegeld 1715
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 62 (2007), blz. 72-81)
R.F. van Dijk 257
De oudste generaties van de familie Nouwe(n) te Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 60 (2005), blz. 20)
A.B. Maliepaard 257
De stammoeder van het geslacht Ruizeveld op het eiland IJsselmonde
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 57 (2002), blz. 53-56)
K.J. Slijkerman 257-258
Twee verwante geslachten Oostdorp uit Poortugaal
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 62 (2007), blz. 325-346)
K.J. Slijkerman 258-259
Sootjevis
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 42 (1987), blz. 675-676), jrg. 43 (1988), blz. 562-567 en jrg. 45 (1990), blz. 283)
A. van der Tuijn 259
Het voorgeslacht van Jan Jansz. Hooijmaijer alias Baes uit Hendrik Ido Ambacht
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 53 (1998), blz. 73-84)
K.J. Slijkerman 401
Soeteman / Soetman
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 57 (2002), blz. 438)
A.B. den Haan 402
De afstamming van het geslacht (Den Boer) in ‘t Velt te Kleine- en Groote Lindt
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 50 (1995), blz. 429-450)
K.J. Slijkerman 403-404
De oudere generaties van het geslacht met de takken Hoogewerff, Van der Vliet, Strevelshouck, Van der Wilt en Groenewerf uit Barendrecht
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 55 (2000), blz. 181-221, jrg. 56 (2001), blz. 446-448, jrg. 59 (2004), blz. 382-383 en 61 (2006), blz. 366-367)
K.J. Slijkerman 404-406
De oudere generaties van het geslacht met de takken Hoogewerff, Van der Vliet, Strevelshouck, Van der Wilt en Groenewerf uit Barendrecht
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 55 (2000), blz. 195)
P. van der Hoeven 406
De geslachten Jongebroer te Pernis en Hoogvliet
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 51 (1996), blz. 177-197 en 249-263)
K.J. Slijkerman 407-411
Varia
Bruidspaar wil wel een weekje wachten
(Frans Pleisier (weduwnaar van Grietje Melse Croonenburg) en Pietertje Visser, Puttershoek 1757)
K.J. Slijkerman 191
Betreft Anna Willemsdr. weduwe van Pieter Jacobs Besemer (getr. Ridderkerk) uit ORA Dordrecht 728, 26-3-1571 A.B. den Haan 370
Vragen en antwoorden De volledige tekst van de vragen
2008.001 Vermaat / Keijser (antw. op vraag 2007.013 in OV jrg. 62 (2007), blz. 352) H.P. Vermaat 92
2008.002 Stam / Versluys (antw. op vraag 2007.016 in OV jrg. 62 (2007), blz. 352-353) A.J. Stasse 92
2008.003 Van Swieten / Gruyters / Bonart (antw. op vraag 2007.012 in OV jrg. 62 (2007), blz. 351-352) Mevr. E.I. Markies-Verploegh 92
2008.004 Van der Linden / Van Dueren (antw. op vraag 2002.012 en 2002.033 in OV jrg. 57 (2002), blz. 94 en 407, en op 2004.028 in jrg. 59 (2004), blz. 389) K.J. Slijkerman 94
2008.005 Nederveld T. Janknegt 94
2008.006 Van Driel T. Janknegt 95
2008.007 Joris van Dijck K.J. Slijkerman 95
2008.008 Baelenaer (Baellenaer) K.J. Slijkerman 95
 2008.009 De Vogels / Vogels / Schalkwijk P. de Vogel 157
2008.010 Van der Lelij / De Jong J. Broekhuizen 158
2008.011 Bosman (Antwoord op vraag 99.021 in OV jrg. 54 (1999), blz. 423) K.J. Slijkerman 371
2008.012 Fonckert / Fonckaert / Den Foncker K.J. Slijkerman 371
2008.013 Schilt C. Schilt 371
2008.014 Stout of Stael W.T. Molema-Smitshoek 372
2008.015 Markesteijn G. Gasthuis 372
Mededelingenrubriek
Boekbesprekingen 31-32, 95, 298
Betaling contributie 64
Maak een link naar onze nieuwe website! 64
Uitnodiging jaarlijkse Algemene ledenvergadering te Krimpen aan den IJssel 127-128
Financiële bijdrage 2008 159
Uitgave nieuwe CD-ROM 159
Boekbesprekingen 159-160, 192
Project Genetische Genealogie in Nederland 260
Veranderde openstelling bibliotheek aan de Walenburgerweg 260
HoGenDa de belangrijkste genealogische databank in Holland 299-300
Uitnodiging voor een Buitengewone Ledenvergadering 335-336