Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Inhoudsopgave tijdschrift Ons Voorgeslacht, 65e jaargang 2010, nrs. 618-628

Om de kosten van het drukken van de jaarlijkse index terug te dringen, is besloten het overzicht op voornamen/patronymica alleen digitaal beschikbaar te stellen. Dit overzicht van 2010 kunt u hier raadplegen.

Titel Auteur(s) pag.
Ontstaan van de heraldiek H.K. Nagtegaal 1-8
Een handschrift uit de 16e eeuw
De wapenserie Kuinre 1396 en Gorinchem 1402 (14 blz. met wapens in kleur)
H. den Hertog en
B. de Keijzer
9-32
Vensterwapen in de binnenkeuken van Willem Dircxsen te Ridderkerk anno 1661 K.J. Slijkerman 33
Heraldische databank een genealogisch hulpmiddel H.K. Nagtegaal 33-37
Het jaar van de Heraldiek en de bibliotheek S. Buit 38
De ouders, echtgenoten en kinderen van Immetge Lourisdr.
(Een vervolg op de publicatie van mevr. Warmenhoven over deze Noordwijkse familie in OV 2004, blz. 119 e.v. en OV 2007, blz. 82-84)
F. Angevaare 53-64
Het geslacht met de naamdragers Vrijland, Witte, Prins, Pervaes en Van Dijck. uit Pernis K.J. Slijkerman 64-81
Tijnsboek van Asperen uit 1584 B. Ibelings 81-87
Lijfhuur Langeveld en Noordwijkerhout 1461 drs. R.A. van der Spiegel 87-88
Genealogie van het Dordtse geslacht Both drs. L.M. van der Hoeven 89-120
Inwoners van Schoonhoven uit het begin van de vijftiende eeuw B. Ibelings 121-122
Fragment doopboek Asperen 1625-1626 B. de Keijzer 123
Broeder, Grijp je kans en Vlieguijt over de Damsteeg naar Blommendaal
(Familienamen: Broeder, Grijp, Vlieguijt, Damswegen, Damsteeg(t), Blommendaal, Bloemendaal, Van ‘t Hoog, Dam)
W. de Graaf-Valk 125-159
Schotgeld Voorschoten 1578 en 1580 F.J.A.M. van der Helm 159-166
Namen der erfpachters van cijnsland in Mijnsheerenland van Moerkercken de anno 1589 L. Helms van Eis 166-167
De oudere generaties van een geslacht Polderdijck uit Sint Anthoniepolder K.J. Slijkerman 169-190
Erfhuurboek Noordwijkerhout 1469 drs. R. A. van der Spiegel 191-203
De voorouders van Susanna en Marijtgen Brant, twee Abbenbroekse schoolmeestersdochters in Charlois. T. van der Vorm 205-225
Bij de landsoverheid uitstaande leningen van inwoners van Dordrecht, Gorcum en Schoonhoven in 1556 B. Ibelings 226-229
Ten geleide (bij het Liber Amicorum voor Ben de Keijzer) A. van der Waal 245
Liber Amicorum Ben de Keijzer drs. L. van der Hoeven 246-249
Een geslacht Pelt (Ameide, Gorinchem, Schoonhoven, Rotterdam) F.H.J. van Aesch 250-271
Het nut van belastinglijsten in de genealogie – Aanvulling familie Toet / Thoet – Aanvulling familie Van Langerack – Ghijsken Jans – Janneken Helmichs W. de Graaf-Valk 271-286
Een halsstarrige schoonmoeder in Gorinchem (betreft geslacht Van der Haar rond 1500)
Het verdelen van de erfenis volgens aasdoms- of schependomsrecht
H. den Hertog 286-296
Een verrassende afstamming (geslacht Dekker en Besemer  rond 1500) drs. L. van der Hoeven 296-308
‘Aen den eerbaere ende wijsse ende bijsondere goede vrient Johan van Oestrum, scoutet van Goy ende Houten’ – Een vroeg 16e-eeuw briefje van vier gebroeders van Muylwijck drs. M.S.F. Kemp 308-316
Theo Koomen, zijn voorgeslacht en dat van mijn kleinkinderen mr. J.J.F. Lots 316-320
De oudste generaties van het geslacht Oskam / Oskamp in de Albasserwaard en de Lopikerwaard T. Oskam 320-339
De aanhouder wint – De jarenlange zoektocht naar Pieter Hoek voltooid
(Kwartierstaat Pieter Hoek, ged. Rotterdam 1699 met daarin Cop/Kop en Sterck uit Dordrecht,
vervolg op OV, jrg. 54 (1999), blz. 36-38)
dr. K.A. Reuvers 339-349
Het geslacht Van der Meijde uit Strijen Ir. C. Sigmond en
K.J. Slijkerman
349-368
Papponymie en genealogie: vernoeming als bewijsmiddel
(De wetten van Dollema, Naamgeving bij:
– de keurmedigen
– het Leids patriciaat
– bij de Hollandse adel
– anders dan door vernoeming)
drs. R.A. van der Spiegel 368-383
Andries Jansz. van der Sluijs (ca. 1600/05 – ca. 1684) schoolmeester te Delft, Helvoirt en Sliedrecht (met fragmentgenealogie Van der Sluijs) W. Spies 384-393
Borgen zijn Familie – De borgen van Jan van Besichem en Culemborg, knape, op 19 oktober 1307
– Jan, heer van Arkel, en Arnold van Arkel, heer van Noordeloos, ridders
– Hubert, Hubert en Steven van Beusichem, ridders
– Sweder van Abcoude, knape
– Sweder van Montfoort, knape
– Wouter van Zoelen, knape
– Dirk en Steven van Lienden, knapen
H.J.J. Vermeulen 394-408
Onze gemeenschappelijke afstamming (kwartieren Westerhout beginnend rond 1700 te Schoonrewoerd) J.J. Vervloet 408-413
Een familie Cooren te Oudewater (rond 1600) (met bijlage Keijser) C.H. van Wijngaarden 413-428
Een uitzonderlijke vererving (erflater Adriaen Overheijn, ged. Brielle 13-1-1664) H.M. Kuypers en
E.W. Roscam Abbing
429-442
De oudere generaties van de familiegroepen Fonckert uit Rhoon – De nazaten van Adriaen Jansz. Fonckert K.J. Slijkerman 443-462
Verloren archivalia Zierikzee terug redactie 462
Heraldisch symposium in Delft (5-11-2010 in Gemeenlandshuis Hoogheemraadschap Delft) redactie 463
Wapenregistratie bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie uitgebreid tot de Benelux H.K. Nagtegaal 464-465
Cornelis Jansz. (de) Rodenburg, secretaris en kosten van De Lier (ca. 1524-ca. 1598) en zijn naaste verwanten K.F. van Dijk 489-498
De familie Houbraken uit Dordrecht en haar voorgeslacht Mr. J.J.F. Lots 499-507
Morgentalen van Delfgauw in 1587 Drs. L.M. van der Hoeven 507-509
10e penning Waarder 1543 Nico P. den Hollander 509-523
Een geslacht Van der Mast te Dordrecht en in de Hoeksche waard in de zestiende- en zeventiende eeuw Ir. C. Sigmond en
K.J. Slijkerman
525-545
De voorouders van Paulus Pietersz. Tolhooft, schipper aan het Rhoonse veer Teun van der Vorm 545-558
Van Breda, Buijs en Voschbosch in Schiedam, Maassluis, Rotterdam en Delft P. Flippo en T. Oskam 561-585
Familiewapens geregistreerd bij het Heraldisch College
Registratie familiewapens  H.K. Nagtegaal 39-52,
467-486
Van Nimwegen
Van Wouw
Peijsel
Van der Velden
Morsink
Groen
Bloemen
Brandon Bravo Bruinsma
Koenders
Meeuwis
Dorst
Kupersu
Dierckx
Grothues
Meinders
Keulers
Dicker
Huybers
Buijze
Wesche
Van Steenbergen van der Es
Van Steenbergen
Deelen
Van Wilgen
Masseur
BlikkenhorstVan der Plas
Den Heijer
Van Haaster
Brinkhuis
Gosman
Munneke
Aerts
Van Zuijdam
Raghoenath
Peek
Kaiswer
De Vries
Terlouw
Hendriks / Hendricx / Hendrix
Krijger
Lendfers
Koppenol
Pitteman
Sanders
Van Haaren
Van Veldhoven
De Coninck
Neeven
Mertens
Somville
Wind
esser
Van de Ven
Van Wijk van Brievingh
Berman
Van Schaik
Van Tilburg
Driessen op ten Bulten
Slegtenhorst
De Wit
Versteeg
Van der Westen
Verbeeck
Van Broekhuizen
Aanvullingen en correcties
Bregmans – een Kralings/Rotterdams geslacht, in Zuid-Holland te volgen vanaf eind 14e eeuw tot heden
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 47 (1992), blz. 1-78)
K.J. Slijkerman 230
Het geslacht Op(t) Dorp uit Charlois
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 52 (1997), blz. 517-538, jrg. 56 (2001), blz. 448-454, jrg. 61 (2006), blz. 367)
K.J. Slijkerman 231
De oudere generaties van een geslacht Van der Waal uit Rijsoord en Ridderkerk in de Hoeksche Waard
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 54 (1999), blz. 369-385)
K.J. Slijkerman 231-232
De oudere generaties van het geslacht met de naamdragers Verweel, Verwael, Van der Wael, Hoogewerff en Meerenburgh uit Strijen
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 59 (2005), blz. 101-143 en 221, jrg. 61 (2007), blz. 234-235)
K.J. Slijkerman 232
Het geslacht van Lou Pietersz. te Barendrecht
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 56 (2001), blz. 577-584, jrg. 58 (2003), blz. 325 en jrg. 60 (2005), blz. 379-380)
K.J. Slijkerman 233-234
De oudere generaties van het geslacht Truyen met de takken Van der Hoek, Van der Sluys, De Jong en Van Os uit de contreien van Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 57 (2002), blz. 225-250 en 297-317)
K.J. Slijkerman 234-235
Een geslacht Van Es uit Strijen
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 59 (2005), blz. 147-155 en 376-378)
K.J. Slijkerman 235-236
De oudere generaties van het geslacht Van der Grijp alias Van der Grip
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 61 (2006), blz. 264-282 en 570-571)
K.J. Slijkerman 236
De familiegroep Munter op de Zuidhollandse eilanden (ca. 1400-1700)
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 61 (2006), blz. 317-365 en 575-577)
K.J. Slijkerman 236-237
De oudere generaties van de familiegroepen Jabaey uit Strijen
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 62 (2007), blz. 93-125, 238, 348-350, en jrg. 63 (2008), blz. 256)
K.J. Slijkerman 237
Twee verwante geslachten Oostdorp uit Poortugaal
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 62 (2007), blz. 325-346 en jr. 63 (2008), blz. 258-259)
K.J. Slijkerman 238
Op zoek naar de afstamming van het geslacht Smitshoek te Sint-Anthoniepolder
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 64 (2009), blz. 193-214)
K.J. Slijkerman en
W.T. Molema-Smitshoek
238
Het geslacht Capiteijn uit Puttershoek
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 64 (2009), blz. 425-441)
K.J. Slijkerman 239
Het geslacht Op(t) Dorp (Opdorp) uit Charlois
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 52 (1997), blz. 517-538, jrg. 56 (2001), blz. 448-454, jrg. 61 (2006), blz. 367 en jrg. 65 (2010), blz. 231)
K.J. Slijkerman 585
De afstamming van het geslacht Van Dalum (Dalem, Dalen) uit Groote Lindt
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 61 (2006), blz. 1-5)
K.J. Slijkerman 586
Het geslacht van Crijn Willemsz. uit West-Barendrecht
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 63 (2008), blz. 88-91)
K.J. Slijkerman 587
Op zoek naar de afstamming van het geslacht Smitshoek te Sint Anthoniepolder
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 64 (2009) blz. 193-214 en jrg. 65 (2010), blz. 238)
K.J. Slijkerman 587-588
Het geslacht van Cornelis Ghijsz. uit Rhoon
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 64 (2009), blz. 281-290)
K.J. Slijkerman 588-592
De oudere generaties van een geslacht Polderdijk uit Sint Anthoniepolder
(aanvullingen en correcties op OV jrg. 65 (2010), blz. 169-190)
K.J. Slijkerman 592-593
Fragment doopboek Asperen 1625-1626
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 65 (2010), blz. 123)
R.F. van Dijk 593
Broeder, Grijp je kans en Vlieguijt over de Damsteeg naar Blommendaal
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 65 (2010), blz. 125-159)
R.F. van Dijk 594
Erfhuurboek Noordwijkerhout 1469
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 65 (2010), blz. 191-203)
drs. Ronald A. van der Spiegel 594
De oudste generaties van de familie Arlen te Bleiswijk
(Aanvullingen en correcties op OV jrg. 52 (1997), blz. 1-13)
A. van der Tuijn 595
Verbetering en aanvullingen ‘Utrechtse parentelen voor 1650, deel 1 Denis Verhoef 595
Verbetering en aanvullingen parenteel Luytgen Woutersz. Marcel S.F. Kemp 596-599
Aanvullingen parenteel Cornelis Jacobsz. Kemp te Blokland Bob Kemp 600
Vicarie en verwantschap Marcel S.F. Kemp 601-602
Varia
Jacob Arijen Leeuwenburgh en Ingetie Tonins P. Molema 488
Kleding uit de lommert K.J. Slijkerman 560
Mededelingen
Betaling contributie Ir. E.N.M. van der Graaf 124
Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering A. van der Waal 124, 167
Betalen contributie 2010 Ir. E.N.M. van der Graaf 168
In memoriam – dr. J.C. Kort B. de Keijzer 203
Ben de Keijzer geridderd redactie 204
Boekbesprekingen S. Buit 239-242
Heraldisch symposium in Delft redactie 523
Bestuursmededeling (boekjes werkgroep ‘Overmaas’ redactie 523
Boekbesprekingen S. Buit 559-560
Nieuwe website van de vereniging actief redactie 603
Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) redactie 603
Oproep nieuw materiaal voor HoGenDa redactie 603
Oproep secretaris Heraldische Commissie redactie 603
Vragen en antwoorden
2010.001 Wassenaar mevr. M.E.J. Wassenaar  241
2010.002 De Werker C.L. de Werker  243
2010.003 Baart E.A.N. Kon  243
2010.004 Meertens (Kaarsmaker) / Willems E.A.N. Kon  243
2010.005 Buijter E.A.N. Kon  243
2010.006 Hooggelt / Bergman E. Markies-Verploegh  243
2010.007 Bouman / Blonck / Van Vliet E. Markies-Verploegh  243
2010.008 Zegels Van der Stoup / Verstoup K.J. Slijkerman  244
2010.009 Admiraal / Cornelisdr. ir. E.N.M. van der Graaf  244
2010.010 Nageslacht Maerten Gerritsz. uit Pernis K.J. Slijkerman  244
2010.011 Paulus Willems / Lucretia Pentris / Hartigsvelt (antw. op 2006.037 in OV jrg. 61 (2006), blz. 478) E. van der Beek  487
2010.012 Van Luchtigheijt / Maertgen Maertensdr. K.J. Slijkerman  487
2010.013 Brief Luijendijk A. Luyendijk  487- 488
2010.014 Vosbergen Mevr. M. den Ouden-Stout  488
2010.015 Van Luchtigheijt/Maertgen Maertensdr. K.J. Slijkerman  524
2010.016 Akte Hof van Holland H.M. Kuypers  524
2010.017 Akte Hof van Holland F. Angevaare  604

Oude jaargangen

Er zijn inhoudsopgaven van oude jaargangen (1982, 1983, 1988 e.v.) van het maandblad op de site te raadplegen of te koop in de winkel. Met de zoekmachine op de homepage kunt u de inhoud van de hele site doorzoeken.
De complete inhoud van 60 jaargangen (1946-2005) van het maandblad, incl. een aantal niet meer verkrijgbare (jaar)boeken is op  twee CD-ROM’s te koop.